Pwyntiau Gweddi Ar Gyfer Courage

0
9520

Heddiw, byddwn yn delio â phwyntiau gweddi am ddewrder. Yn gymaint â'n bod ni eisiau ufuddhau i gyfarwyddiadau Duw, weithiau mae angen dewrder arnom i wneud hynny. Mae anufudd-dod i gyfarwyddiadau Duw yn ddrwg iawn. Yn y cyfamser, weithiau nid yw bod y mwyafrif o bobl eisiau anufuddhau i gyfarwyddyd Duw yn unig, fodd bynnag, mae eu hofn wedi amharu ar eu hymddiriedaeth yng nghyfarwyddyd Duw.

Mae angen dewrder yn ein bywydau fel credinwyr. Yn llyfr Mathew 28: 18-20 A daeth Iesu a llefaru wrthynt, gan ddweud, “Rhoddir pob pŵer imi yn y nefoedd ac ar y ddaear. Ewch chwi gan hynny, a dysgwch yr holl genhedloedd, gan eu bedyddio yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân: Dysgwch iddynt arsylwi pob peth o gwbl a orchmynnais ichi: ac wele, yr wyf gyda chwi bob amser. , hyd ddiwedd y byd. Amen. Hwn oedd y comisiwn gwych a roddwyd inni gan Grist Iesu. Hyd yn hyn, mae rhai pobl yn dal i'w chael hi'n anodd pregethu'r efengyl oherwydd nad oes ganddyn nhw ddewrder.

Mae'n bwysig gwybod nad absenoldeb ofn yw dewrder. Fodd bynnag, y gallu i ddiystyru'ch taith a gwneud yr hyn sydd angen ei wneud. Ni fyddai'r Frenhines Esther wedi mynd i mewn i lys y brenin i drafod ar ran ei phobl os nad oedd hi'n ddigon dewr i wneud hynny. Byddai Moses wedi aros yn fugail oni bai bod ganddo'r dewrder i gyflawni'r dasg sydd wedi'i chyflawni yn ei ddwylo.


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

Pwysigrwydd Courage

Mae'n rhoi gallu inni wneud ewyllys Duw

Bydd yn anodd iawn i rywun sydd â dewrder gallu cyflawni ewyllys Duw am ei fywyd. Mae yna adegau y mae'n rhaid i ni wneud rhai pethau peryglus er mwyn cyflawni ewyllys Duw. Cofiwch pan ddywedodd Duw wrth Moses am fynd i'r Aifft a dweud wrth pharaoh am adael i bobl Isreal fynd. Gallai Moses fod wedi troi cefn ar Dduw a mynd ei ffordd yn lle mynd i mewn i'r Aifft.

Yn y cyfamser, byddai hyn wedi gwrthweithio ewyllys Duw am fywyd Moses. Am flynyddoedd y cafodd plant Isreal eu dal mewn caethiwed, roedd Duw yn paratoi Moses fel gwaredwr. Ewyllys Duw am fywyd Moses yw tyfu, dod yn ddyn a bod yn allweddol wrth ryddhau Isrealiaid o caethiwed. Heb ddewrder, byddai Moses wedi methu.

Mae'n ein helpu i ufuddhau i Dduw 

Yn absenoldeb dewrder, byddai David wedi aros yn fugail diadelloedd am byth. Ni fyddai wedi dangos ei hun gerbron y brenin a gerbron pobl Isreal fel rhyfelwr nerthol. Mae maint a phrofiad milwrol Goliath yn rym sy'n gallu ei greu ofn mewn unrhyw unigolyn.

Ufuddhaodd Dafydd i arwain Duw Hollalluog, yn gyntaf trwy fynd i faes y gad i roi deunyddiau rhyddhad i'w frodyr a oedd ym myddin Saul. Wedi hynny, gwelodd y cawr bragging. Arweiniwyd ef hefyd i'w ymladd ac adfer gogoniant a pharch cenedl Duw, Isreal. Heb ddewrder, mae yna rai cyfarwyddiadau a fydd yn anodd i ni ufuddhau iddynt.

Cyflawnwch y genhadaeth fawr

Nid oedd gan yr Apostol Pedr unrhyw ddewrder pan wadodd deirgwaith Crist cyn i'r ceiliog ganu. Gwadodd Pedr Iesu heb feddwl ddwywaith. Roedd hyn oherwydd ei fod yn brin o ddewrder. Ond pan ddaeth ysbryd Duw arno, fe safodd a phregethodd yr efengyl i filoedd o bobl.

Er mwyn inni gyflawni'r genhadaeth fawr mae angen dewrder arnom.

Sut Ydyn ni'n Dod o Hyd i Courage

Trwy air Duw

Y lle cyntaf y gallwn ddod o hyd i ddewrder yw trwy astudio gair Duw. Mae'r ysgrythur yn gartref i addewidion Duw ar gyfer ein bywydau. Pryd. Rydyn ni'n astudio'r ysgrythur rydyn ni'n dod i adnabod Duw hyd yn oed yn well ac yn gwybod rhai o'i addewidion ar gyfer ein bywyd.

Pan rydyn ni'n deall natur Duw sut mae E'n gweithredu, mae'r dewrder hwn rydyn ni'n ei gael i wneud pethau. Mae'r ysgrythur yn dweud mai'r Arglwydd yw fy mugail, ni fyddaf eisiau. Dyma addewidion Duw a all roi dewrder inni

Trwy nerth yr ysbryd sanctaidd

Roedd yr apostolion i gyd heb rym nes i'r ysbryd sanctaidd ddod arnyn nhw ar ddydd y pentecost. Does ryfedd fod yr ysgrythur yn dweud y byddwch chi'n derbyn pŵer pan fydd yr ysbryd sanctaidd wedi dod arnoch chi.

Mae dyn pwerus yn ddyn dewr ac mae'r ysbryd sanctaidd yn rhoi pŵer i fodau dynol. Bydd rhan o'n gweddi am ddewrder pwyntiau gweddi am rym yr ysbryd sanctaidd ar ein bywydau.

Pwyntiau Gweddi

Arglwydd Dduw, diolchaf ichi am yr esboniad hwn. Rwy'n eich mawrhau i'r gras eich adnabod hyd yn oed yn well, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.

Arglwydd, atolwg am y dewrder i ufuddhau i'ch holl gyfarwyddiadau. Rwy’n gweddïo am y dewrder i gyflawni eich ewyllys am fy mywyd, Arglwydd ei ganiatáu i mi yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, atolwg y rhoddwch imi eich ysbryd a'ch pŵer sanctaidd. Eich ysbryd sanctaidd a fydd yn cyflymu fy nghorff marwol. Eich ysbryd sanctaidd a fydd yn rhoi pŵer i mi, Arglwydd ei roi i mi yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, rwyf am gyflawni'r comisiwn mawr yr ydych wedi'i neilltuo imi fel credadun. Rwy'n gweddïo am y gras, rwy'n gweddïo am ddewrder, Arglwydd ei ganiatáu i mi yn enw Iesu.

Dywed yr ysgrythur nad ydym wedi cael ysbryd ofn ond soniaeth i wylo Tad Ahba. Arglwydd, deuaf yn erbyn pob ysbryd ofn, bydded iddynt gael eu dinistrio yn enw Iesu.

Pob ysbryd ofn a fydd yn fy rhwystro rhag cyflawni ewyllys Duw am fy mywyd, rwy'n ei ddinistrio gan dân yr ysbryd sanctaidd.

Oherwydd ei fod wedi'i ysgrifennu, peidiwch ag ofni oherwydd fy mod gyda chi, peidiwch â digalonni am mai fi yw dy Dduw. Arglwydd, atolwg na fydd eich presenoldeb yn fy ngadael holl ddyddiau fy mywyd yn enw Iesu.

Dywed yr ysgrythur pan oedd Isreal yn gadael yr Aifft, tŷ Jacob allan o bobl o iaith ryfedd. Jwda oedd Ei gysegr ac Isreal oedd Ei oruchafiaeth. Gwelodd y môr a ffoi, tynnodd Jordan yn ôl. Dad, atolwg y bydd eich presenoldeb, eich pŵer a'ch gogoniant yn mynd gyda mi trwy gydol diwrnod fy mywyd yn enw Iesu.

Arglwydd, atolwg, trwy dy drugaredd, y byddwch yn dwyn ymaith fy ofn yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
erthygl flaenorolPwyntiau Gweddi Am Ysbryd Ufudd-dod
erthygl nesafPwyntiau Gweddi Am Ysbryd Maddeuant
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.