Gweddi am Lwyddiant Arholiad

0
3399

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi am Lwyddiant arholiad. Un o'r prif ffyrdd y mae sefydliadau yn ein byd heddiw yn mesur llwyddiant yw trwy 'arholi' Mae arholiad yn brawf ffurfiol neu ysgrifenedig o wybodaeth neu hyfedredd unigolyn mewn pwnc neu sgil. Mae'n asesiad addysgol i fesur gwybodaeth unigolyn.

Weithiau daw arholiad â llawer o straen, ofn a thensiwn hyd yn oed cyn ei ysgrifennu. Mae cymaint o fyfyrwyr yn mynd yn sâl o ganlyniad i'r meddylfryd negyddol sydd wedi'i gofrestru yn eu gwybyddol ynghylch arholiad. Llwyddiant arholiad yw canlyniad ffafriol arholiad a ysgrifennwyd. Llwyddiant arholiad yw nod pob arholiad a gymerir. Mae mynd i mewn i'r neuadd arholiad gyda meddylfryd cadarnhaol yn bwysig iawn wrth sicrhau llwyddiant arholiad.

Mewn ymgais i sicrhau llwyddiant arholiad, mae anobaith yn ymsefydlu, mae rhai yn mynd i chwilio am bwerau cyffredin ychwanegol tra nad yw llawer o bobl eraill yn meindio twyllo twyllwyr i mewn i'r neuadd arholi sy'n arwain at ddiarddel wrth gael eu dal. Dim ond Duw all roi llwyddiant academaidd er bod yn rhaid darllen / astudio. Chwarae eich rôl eich hun trwy baratoi yn ychwanegol at eich gweddïau yw'r hyn sy'n dod â llwyddiant academaidd.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Awgrymiadau ar gyfer sicrhau llwyddiant arholiad

Rhowch Dduw yn gyntaf

Dywed y Beibl ymddiried yn yr Arglwydd â’ch holl galon ac na phwyswch ar eich dealltwriaeth, yn eich holl ffyrdd cydnabyddwch Ef a bydd yn cyfarwyddo eich llwybr (prof 3: 5-6)

Mae Duw eisiau bod yn rhan o bob agwedd ar ein bywydau. Nid yw am gael ei gyfyngu i'n cyllid yn unig ond ym mhob cylch gan gynnwys academyddion.

Gwelir bod myfyrwyr yn rhedeg at Dduw am gymorth academaidd yn ystod arholiadau yn unig, ond mae hyn yn anghywir. Dylai fod yn rhan o ddechrau'r semester.

Bydd cael y wybodaeth mai dim ond Duw all ganiatáu llwyddiant academaidd yn ein helpu ni allan yn gyntaf ym mlaen ein hacademyddion nid arholiad yn unig.

Cymryd amser i astudio

Nid yw sicrhau llwyddiant arholiad yn hud, mae angen i chi weithio hyd yn oed yn fwy caled i'w gyflawni.

Dylid astudio’n iawn bob dydd, hyd yn oed y tu allan i’ch amserlen brysur.

Mae mynd trwy'r hyn a ddysgwyd yn y dosbarth bob dydd yn eich gwneud chi'n gyfarwydd â'r pwnc / cwrs heb aros tan ddiwedd y semester cyn darllen.

Mae dirprwyo amser penodol o'r dydd i ffwrdd oddi wrth ffrindiau, teulu, sgyrsiau a'i wneud ar gyfer astudio yn unig yn un o'r awgrymiadau ar gyfer sicrhau llwyddiant arholiad.

Cael Ffydd

Ar ôl cymryd rhan mewn astudio dwys, mae angen i chi fod â ffydd ym mha beth bynnag rydych chi'n ei ddarllen a hefyd bod â ffydd mewn unrhyw atebion rydych chi'n eu llenwi yn y daflen arholiad.

Mae gan y diafol bod yn cunny ffordd o ddod ag amheuaeth i chi trwy wneud i chi ddileu'r ateb cywir a dod â'r ateb anghywir i'ch pen i chi ei ysgrifennu.

Amheuaeth yw un o ddyfais fwyaf y diafol i wneud i fyfyrwyr fethu, peidiwch â chaniatáu hyn.

Bob amser yn cael ffydd!

Cael grŵp o bartneriaid astudio

Peidiwch â chasglu ffrindiau o'ch cwmpas yn yr ysgol yn unig, cael ffrindiau rhesymol y gallwch chi astudio gyda nhw.

Nid yw ffrindiau i fod i sgyrsiau, gistiau ac am hwyl yn unig, mae eich ffrindiau i fod i gael effaith academaidd ynoch chi.

Mae cael grŵp o ffrindiau rydych chi'n darllen gyda nhw yn rhoi rhyw fath o gymhelliant i chi ddarllen oherwydd eu bod nhw'n bobl sy'n ymdrechu i gyflawni'r un nod gyda chi. Mae hefyd yn rhoi'r gefnogaeth a'r anogaeth foesol sydd ei hangen arnoch chi. Mae hefyd yn fath o ymlacio a hwyl.

Dileu meddylfryd negyddol

Mae arholiad yn gymuned y gwyddys ei bod yn dod gyda straen, ofn a thensiwn sy'n normal. Fodd bynnag, gall gormod o'r meddwl negyddol effeithio ar eich perfformiad.

Gall rhoi lle i negyddiaeth gymryd rhan enfawr ohonoch wneud i chi anghofio popeth rydych chi'n darllen amdano a thrwy hynny eich amddifadu o'ch graddau da. Mae pob meddylfryd sydd gennych yn dod yn realiti, pan welwch gwrs yn rhy anodd, yna mae'n dod yn anodd yn wirioneddol. Dileu'r holl feddylfryd negyddol am arholiadau cyn mynd i mewn i'r neuadd arholi.

Cwympo'n ddyfnach

Peidiwch â stopio darllen eich nodiadau ar eich pen eich hun. Darllenwch yn ddyfnach, chwiliwch yn ddyfnach, defnyddiwch gwestiynau yn y gorffennol, chwiliwch ar y rhyngrwyd, defnyddiwch werslyfrau ac ati

Ni fydd cyfyngu eich hun yn dod â llwyddiant i chi. Gadewch i ni golli! Ewch i'r llyfrgell i chwilio am lyfrau sy'n gysylltiedig â'ch cwrs astudio, bydd hyn yn ehangu'ch gorwel a byddwch yn gallu ateb nid yn unig cwestiynau arholiad ond cwestiynau bywyd.

Gorffwys yn dda

Mae gorffwys priodol yn hanfodol i'r corff a'r ymennydd. Ar ôl darllen oriau hir mae angen gorffwys oherwydd bod yr ymennydd wedi gor-weithio. Pan fydd yr ymennydd yn cael ei or-weithio mae tueddiad uchel i anghofio cymaint o bethau rydych chi wedi'u darllen yn y neuadd arholi oherwydd aflonyddwch.

Gallwch hefyd ei chael hi'n anodd cofio beth rydych chi wedi'i ddarllen yn gynharach a all arwain at drafferth, rhwystredigaeth a dicter. Unwaith na fyddwch chi'n gorffwys mae tueddiad uchel i chi fynd yn benysgafn yn Neuadd yr arholiad a all arafu'r ymennydd yn neuadd yr arholiad. Mae gorffwys yn hanfodol iawn.

Dilynwch gyfarwyddiadau arholiad

Dyma'r peth cyntaf i'w wneud ar ôl gweddïo. Mae cyfarwyddiadau yn ganllawiau i'r hyn y mae'r arholwr eisiau ichi ei wneud, sut i ateb cwestiynau, faint o gwestiynau i'w hateb, a phethau angenrheidiol eraill i'w nodi yn ystod yr arholiad. Bydd anwybyddu'r cyfarwyddiadau yn eich dirwyn i ben yn fawr.

Darllenwch gyfarwyddiadau bob amser!

 

Pwyntiau gweddi:

 • Dad Diolch i chi am y gras i ysgrifennu'r arholiad hwn, bydded di'n flinedig Yn enw Iesu.
 • Dywed eich gair yn Iago 1: 5 'Os nad oes gan unrhyw un ohonoch ddoethineb, gadewch iddo ofyn i Dduw sy'n rhoi i bob dyn yn rhyddfrydol' Dad Gofynnaf am ddoethineb yn enw Iesu. Caniatáu i mi lwyddiant yn yr arholiad hwn yn eich gallu nerthol.
 • Arglwydd, caniatâ imi y gras i fynegi fy hun â swyn yn y neuadd arholi. Rwy'n dod yn erbyn pob ysbryd o anghofrwydd. Rwy'n dyfarnu y bydd gras yr Hollalluog yn mynd gyda mi yn enw Iesu. 
 • Arglwydd Dduw, ti yw crëwr pob peth. Rwy’n gweddïo y byddwch yn gadael i’ch goleuni dealltwriaeth ddisgleirio trwy dywyllwch fy ngwybodaeth, caniatáu imi’r gras i fod yn union yn fy holl esboniadau yn enw Iesu.
 • Rwy’n gweddïo y bydd gras Jehofa yn siarad drosof lle mae fy ngwybodaeth farwol wedi dod i ben. Yng ngolwg y marciwr, Arglwydd, rhowch ras i mi yn enw Iesu. 
 • Yn union fel y cafodd Esther Hoff yng ngolwg y brenin, helpa fi o Arglwydd i ddod o hyd i ffafr yng ngolwg fy arholwyr.
 • Bydd eich gras sy'n llefaru pethau gwell na gwaed Abel yn siarad drosof yn enw Iesu
 • Rwy'n socian fy mhapurau â gwaed Iesu.
 • Rwy'n ymuno â fy nwylo â'ch un chi, ni fyddaf yn methu oherwydd na wnaethoch erioed fethu yn enw Iesu.
 • Caniatâ i mi gof sylwgar yn enw Iesu.
 • Ni fyddaf byth yn gysylltiedig yn y neuadd arholi yn enw Iesu
 • Bendithiaf eich enw Arglwydd am lwyddiant arholiad yw fy enw i yn Iesu.
 • Gan nad oes unrhyw beth yn amhosibl i Dduw ei wneud, bydd yr arholiad hwn yn amhosibl imi fethu yn enw Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.