Dydd Llun, Mai 29, 2023
HafanPwyntiau gweddiGweddi Am Amddiffyniad Dwyfol Yn 2021

Gweddi Am Amddiffyniad Dwyfol Yn 2021

 

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi am ffafr ddwyfol yn 2021. Mae angen ffafr a bendith arnom ni i gyd gan Dduw. Wrth i'r flwyddyn newydd agosáu, mae'n bwysig gweddïo am ffafr ddwyfol yn y flwyddyn 2021. Mae ffafr yn gyfle neu'n fraint prin a roddir i rywun. Mae ffafr ddwyfol yn golygu braint brin o gyfle sy'n cael ei gwneud yn bosibl gan Dduw.

Bydd ffafr ddwyfol yn torri'r protocol neu'r safon sydd wedi'i neilltuo gan ddynion. Gadewch i ni ddefnyddio stori Esther fel astudiaeth achos. Roedd y Frenhines Esther yn gaethwas cyn iddi ddod yn Frenhines. Yn llyfr Esther 2:17 Nawr denwyd y brenin i Esther yn fwy nag unrhyw un o'r menywod eraill, ac enillodd ei ffafr a'i gymeradwyaeth yn fwy nag unrhyw un o'r gwyryfon eraill. Felly gosododd goron frenhinol ar ei phen a gwneud ei brenhines yn lle Vashti. Cofnododd y Beibl sut aeth Esther i bresenoldeb y brenin heb gael ei wahodd. Yn y cyfamser, y gyfraith yw nad oes unrhyw un yn mynd i mewn i lys y brenin oni bai ei fod yn cael ei wahodd. Fodd bynnag, gwnaeth Esther ei ffordd i bresenoldeb y brenin heb wahoddiad, ac yn lle iddi gael ei lladd, cafodd ei choroni.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Dyna beth fyddai ffafr ddwyfol yn ei wneud. Weithiau, nid oes angen i chi frwydro dros bopeth. 'Ch jyst angen i chi wybod y pwyntiau gweddi iawn fel yr un hwn. Bydd ffafr ddwyfol wedi eich eithrio rhag gwarth ac yn eich gwneud yn deilwng o ddrychiad hyd yn oed pan nad ydych yn ei haeddu. A ydych erioed wedi gweld rhywun mewn sefyllfa nad oedd unrhyw un wedi dychmygu nac yn credu y gallai gyrraedd yno? Dyna beth fyddai ffafr ddwyfol. Dywed yr ysgrythur, os yw ffordd dyn yn plesio Duw, bydd yn peri iddo ddod o hyd i ffafr yng ngolwg dynion. Rwy'n dyfarnu, wrth ichi ddechrau astudio'r canllaw gweddi hwn, y gall amddiffyniad dwyfol Duw Hollalluog fod arnoch chi yn enw Iesu.


 

Rwy'n dyfarnu y bydd ffafr Duw Hollalluog ym mhob ffordd y cawsoch eich gwrthod, yn dechrau siarad ar eich rhan yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi:

 • Dad Arglwydd, yr wyf yn mawrhau am eich bendithion, eich darpariaeth a'ch amddiffyniad dros fy mywyd. Diolch i chi am ddiwrnod cyntaf eleni hyd at yr eiliad bresennol. Dywed yr ysgrythur mai trwy drugaredd yr Arglwydd nad ydym yn cael ein difa. Dyrchafaf di Iesu. 
 • Arglwydd, atolwg am ffafr ddwyfol ar fy mywyd. Eich ffafr a fydd yn torri protocolau a wnaed gan bobl. Y ffafr a fydd yn fy nghatogi i lefel na ddychmygodd neb y byddwn yn ei chyrraedd, Arglwydd ei rhyddhau arnaf yn enw Iesu. 
 • Arglwydd Iesu, rwyf am ichi synnu’r byd trwy fy mendithio. Arglwydd, dw i eisiau i chi agor ffenestri'r nefoedd a thywallt dy fendith arnaf. Yn fwy nag y dychmygais erioed, mae Arglwydd yn fy mendithio yn enw Iesu. 
 • Arglwydd Iesu, atolwg y byddwch yn fy mendithio â ffafr ddigyfrwng. Mae'r bendithion nad wyf yn eu teilyngu, y ffafr nad wyf yn ei haeddu p'un ai trwy nerth, oedran, neu gymwysterau, Arglwydd, yn ei ryddhau i mi yn Iesu. 
 • Dad Arglwydd, yr wyf yn ceisio dy ffafr. Y ffafr ddwyfol a fydd yn fy ngwneud yn gyffredinol dderbyniol i bob peth da. Ffafr Duw a fydd yn peri i ddynion fy mendithio â'u sylwedd. Ffaith ddwyfol Duw a fyddai’n gwneud i bobl fy ngharu’n ddiamod, ei ryddhau arnaf yn enw Iesu. 
 • Dad Arglwydd, o ran fy ngyrfa, gadewch imi gael fy ffafrio’n fawr. Gadewch i'r byd i gyd fy ngalw'n fendigedig. Rwy’n gweddïo y byddaf yn cael fy nerbyn hyd yn oed mewn sefydliadau neu sefydliadau nad wyf yn eu haeddu. Gras Duw a fyddai’n fy nghyhoeddi am ragoriaeth gadewch iddo fod arnaf yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, atolwg y bydd dy ddwylo arnaf o heddiw ymlaen. Unrhyw le y byddaf yn gadael i bobl eich gweld, gweddïaf y bydd pobl bob amser yn teimlo'ch awyrgylch o'm cwmpas yn enw Iesu. 
 • Mae'r gras a fyddai'n fy nghyhoeddi i'r byd, yr eneiniad a fyddai'n fy ngwneud yn dad gogoniant byd-eang yn ei ryddhau arnaf yn enw Iesu. 
 • Arglwydd, dwi'n dod yn erbyn pob pŵer cyfyngiadau, pob maen tramgwydd, pob rhwystr yn fy ffordd i Lwyddiant yn cael ei dynnu i ffwrdd yn enw Iesu. 
 • Rwy'n rhyddhau tân yr ysbryd sanctaidd ar bob cawr demonig sy'n eistedd ar fy ngogoniant. Cyhoeddaf eu marwolaeth heddiw yn enw Iesu. 
 • Dad Arglwydd, atolwg am fy musnes, gadewch imi gael fy ffafrio yn enw Iesu. Ymhlith fy holl gystadleuaeth, gadewch imi gael fy nodi am ragoriaeth yn enw Iesu. 
 • Arglwydd, gwrthodaf leihau yn ôl cyfyngiadau'r gelyn. Rwy'n dyfarnu yn ôl y pŵer yn enw Iesu, gadewch i mi fy nghodi'n uchel ymhell uwchlaw pob her neu ofid yn enw Iesu. 
 • Mae pob drws caeedig wedi'i dorri'n ddarnau yn enw Iesu. Dad Arglwydd, pob drws sydd wedi ei gau yn erbyn fy mendith, pob drws sydd wedi ei gau yn erbyn fy nhrylliad, rwy'n eu torri i lawr gan nerth yr Ysbryd Glân. 
 • Arglwydd, pob pŵer yn nhŷ fy nhad, pob pŵer yn nhŷ fy mam yn tra-arglwyddiaethu ar fy mywyd, gan fy ngwneud yn gudd i'm cynorthwyydd, rwy'n dinistrio'r fath bwer yn enw Iesu. 
 • Oherwydd iddo gael ei ysgrifennu, datgan peth, a bydd yn cael ei sefydlu. Arglwydd, rwy'n datgan fy mod i'n wych yn y flwyddyn newydd 2021. Rwy'n datgan na fydd fy mendithion a'm dyrchafiad yn cael eu gohirio yn enw Iesu. 
 • Rwy'n dyfarnu trwy drugaredd y Goruchaf, popeth yr wyf wedi erlid ers blynyddoedd, ac ni chefais hwy erioed, gadewch i ffafr Duw eu rhyddhau ataf ar hyn o bryd yn enw Iesu. 
 • Ffafr Duw a fyddai’n gwneud imi wneud pethau mawr heb straen, dad, rwy’n ei ryddhau ar fy hun heddiw yn enw Iesu. O heddiw ymlaen, mae pob peth da yn dod yn hawdd i mi ei gyflawni yn enw Iesu. 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
staff gweinyddol
staff gweinyddol
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Rwy'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn [e-bost wedi'i warchod] neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.
ERTHYGLAU PERTHNASOL

SYLWADAU 6

 1. Gan weddïo trwy'r pwynt pŵer yn ymddiried ynoch chi am fawredd blwyddyn2021 ni chyfnewidir fy ngogoniant am un arall yn enw Iesu

 2. Gadewch i ffafr Duw fy ngwaredu o bob dyled, pob tywyllwch, pob marweidd-dra, galw tlodi ac anweledigrwydd yn enw nerthol Iesu Grist, fy Ngwaredwr a Gwaredwr, Amen!

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

- Hysbysebu -

Mwyaf poblogaidd

Sylwadau diweddar

Thusnelda Charlotte Soroses on Pwyntiau Gweddi I'w Hyrwyddo Yn y Gwaith
Hosea Steven Sarungi on 30 Gweddi Nos Bwerus Am Amddiffyn
Riva-david MUSUNGAYI on Pwyntiau Gweddi Am Ennill Enaid
Apai Ilana on 21 Pwynt Gweddi I Rieni
Richard Hertzberg Martinsen on 20 pennill o'r Beibl am amddiffyniad.
Ystyr geiriau: Mchungaji Abel mwamwaja on 50 Gweddi Rhyfela Yn erbyn grymoedd tywyllwch. [Diweddarwyd 2022]
Taiwo Olatunde akingbade on 80 Gweddi Gwaredigaeth O Gaethiwed Teulu
Yapo koffi Cyprienne Elodie on Pwyntiau Gweddi I Orchymyn Torri Trwodd
Kanungwe Mulala on 18 pwynt gweddi nos pwerus
Yvonne Nuamah on 100 Pwynt Gweddi i Fenywod
Serge Cristionogol on Pwyntiau gweddi 20 mfm ar gyfer fisa
Cristionogol Pechadurus on Gweddïau Pwerus I Oresgyn Hunan-Ysgogi
Vânia Pereira Novais dos Santos on 70 Pwynt Gweddi Am Torri Rhwystrau
Patrick Gaffney on Gweddi ymwared o ysbryd gamblo
Mercy Chimezie Kingsley on Pwyntiau gweddi 20 mfm ar gyfer fisa
Igwe chibuike Matthew on 20 Gweddïau Rhyfela Ysbrydol Dwfn
MENNA MERKINEH on 21 Pwysigrwydd Gweddi
Dila rabelo da silva on Gweddi Am Fy Mhlentyn Salwch
Ogechi Gwerthfawr on Gweddi I Glywed Llais Duw yn glir
Fernando osberto Ochoa giron on Pwyntiau Gweddi Pwerus I Falu Sarff A Scorpions.
Gwneuthurwr ISAAC on Gweddi Bore Dyddiol Cyn Gwaith
Gueu Mowakeu Caroline on Pwyntiau gweddi 20 mfm ar gyfer fisa
Tymone Roberts on Beth Yw Gweddi Ymyriadol? 
staff gweinyddol on 20 Pwynt Am Ail Hanner y Flwyddyn
Galluog Charles Osahon on 20 Pwynt Gweddi I'w Gwaredu Gan odineb
Ystyr geiriau: Moka Ijeoma Theresa on 40 Gweddi Am Lwyddiant Mewn Bywyd
Martin moonga on 18 pwynt gweddi nos pwerus
Wanda Hillsman on Gweddi ymwared o ysbryd gamblo
Mogogi Keakile on 30 Pwynt Gweddi Am Dominiwn
Chukwuemeka Anayo Uzoigwe on Pwyntiau Gweddi I Dorri Iachau Salwch
staff gweinyddol on Beth Yw Gweddi Ymyriadol? 
Cariad Plentyn on Beth Yw Gweddi Ymyriadol? 
Emmanuel Kehinde on Salm 68 Yr Adnod Neges Trwy Adnod
Peter Muriuki on Pwyntiau Gweddi Rhyfela 3Am
Diana Gonsalves on Gweddi Bore Dyddiol I Bawb
Melody Lavon Wright-Joseph on Gweddïau Gwaredigaeth Am Ddiogelu Ein Plant
A hoffech chi gael arian ar gyfer benthyciad? má tá cyswllt Déan linn heddiw trwy ateb: ([e-bost wedi'i warchod]) on Gweddïau Arian sy'n Gweithio ar Unwaith
Ovayo Fikeni on Gweddïau Rhyfela 50 Nos
Ezeani Chibuike gweddïwch am i mi fod allan ohono on Gweddïau Pwerus I Oresgyn Hunan-Ysgogi
Ystyr geiriau: Adie abel on Gweddïau 50 Nos yn Erbyn Oedi Priodasol
Tsholofelo Makitla on 100 o Weddïau I Warthu'r Gelynion
Ystyr geiriau: Ekweghi chibuike on 50 Pwynt Gweddi Am Gynhaeaf Eneidiau
Llwyddiant Amodu on 40 Pwynt Gweddi Canol Nos Pwerus
Dabong Iachawdwriaeth Iirmiya on Salm 13 Yr Adnod Neges Trwy Adnod
Vivian Teklah on Pwyntiau Gweddi Rhyfela 3Am
Jeremiah fidelis on Gweddi ymwared o ysbryd gamblo
JONATHAN b rhybudd on Gweddïau Gwaredigaeth Bwerus
kailangan ng pondo? kung oo makipag-ugnayan sa amin: [e-bost wedi'i warchod] on Gweddïau Arian sy'n Gweithio ar Unwaith
Ystyr geiriau: Amaethyddiaeth on Gweddi Am Gymorth Ar Unwaith Gan Dduw
Fr.Axel SAZANG on 21 Pwysigrwydd Gweddi
Heidi Helferich on Pwyntiau Gweddi Yn Erbyn Trechu
Proffwydes chibueze kehinde drugaredd. on 30 Gweddïau am ddrysau agored gyda phenillion o'r Beibl
EVANGELYDD JOHNPAUL ONYEBUCHI ONUIGBO on 25 pwynt gweddi pwerus am ffrwyth y groth
Roberto Viveros Rodríguez on Gweddïau Gwaredigaeth O Gaethiwed Satanic
François Mpendi de nationalité congolais de Brazzaville on 20 Pwynt Gweddi Gyda Adnodau o'r Beibl
JOHNSON SUL PATRICK on 10 Pwynt Gweddi yn Erbyn Marweidd-dra
Moi, serviteur de l'Eternel on Gweddi Gwaredigaeth yn Erbyn Bwyta Yn Y Freuddwyd
Annette Pena Tejeda on 30 Gweddïau Cyflwyno Sylfaenol
Ystyr geiriau: Mindy nkandu on Gweddi Gwaredigaeth yn Erbyn Bwyta Yn Y Freuddwyd
Lynell Scott Schexnayder on 80 Pwyntiau Gweddi Rhyfela O Lyfr y Salmau
Marianavury on Beth Yw Gweddi?
Isaac Smart Bagidah on 40 Pwynt Gweddi Canol Nos Pwerus
Marian Claribel Alvarico on Gweddi Am Amddiffyn ym Mis Ember
Melvin W.Vanjah on 30 Pwynt Gweddi Effeithiol
Joly Gabin HOUNDETON on Gweddïau Pwerus I Ennill Achosion Llys
Gweddïwch os gwelwch yn dda on 20 Pwyntiau Gweddi Gwaredigaeth i Ddofi'r Tafod
Ystyr geiriau: Val kakita on 20 Pwynt Gweddi Pwerus i godi'r meirw