Gweddi I Glywed Llais Duw yn glir

1
2940

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi i glywed llais Duw yn glir. Mae cymaint o bobl yn pendroni sut mae pobl Dduw yn clywed gan Dduw. Rwyf wedi gweld rhywun yn gofyn a yw Duw yn siarad â chi yr un ffordd rydyn ni'n siarad â ni'n hunain? Nid yw rhai pobl hyd yn oed yn credu eu bod hefyd yn gallu clywed gan Dduw. Wel, os ydych chi'n Gristion a anwyd eto, mae gennych chi eisoes y ddolen neu'r mynediad i glywed llais Duw yn grisial yn glir.

Bydd y canllaw gweddi hwn yn eich cynorthwyo trwy agor eich organ synnwyr ysbrydol i adnabod llais Duw a'i glywed yn glir. Un peth yw clywed llais Duw yn glir, peth arall yw nodi mai Duw sy'n siarad. Yn llyfr Samuel, pan oedd Duw ar fin dechrau ei adeiladu i ddod yn broffwyd mawr, galwodd Duw Samuel sawl gwaith. Gwnaeth Samuel lais Duw, ond ni allai gydnabod mai Duw oedd yn siarad nes i Eli ddweud wrtho. Diolch i Dduw fod ganddo Eli a oedd yn eich archoffeiriad i'w ddysgu, Duw sydd wedi bod yn siarad ag ef. Rwy'n dyfarnu gan awdurdod y nefoedd y byddwch, ar ôl cwblhau'r canllaw gweddi hwn, yn cael mynediad i glywed llais Duw yn glir yn enw Iesu a'r gras i gydnabod mai Duw sy'n siarad, rwy'n dyfarnu bod Duw yn ei roi i chi ynddo enw Iesu.

Moses, tra roedd yn yr anialwch yn gofalu am ddefaid Jethro, gwelodd Dduw yn y ffwrnais losgi, yn y cyfamser, nid oedd y llwyn yn llosgi er gwaethaf y tân. Cymerodd ei chwilfrydedd un trwm arno wrth iddo gamu yn nes at y tân i gael golwg well, dyna pryd y clywodd lais Duw yn glir. Gallwch hefyd glywed gan Dduw os mai dim ond eich synnwyr ysbrydol o gyfathrebu sy'n effro. Rwy’n gweddïo, yn rhinwedd y canllaw gweddi hwn, y bydd eich synhwyrau cyfathrebu ysbrydol yn cael eu hagor yn enw Iesu. Dywed llyfr y Salm Unwaith y mae Duw wedi siarad, dwywaith y clywais fod Duw yn perthyn i bob pŵer. Rwy'n dyfarnu y byddwch chi, trwy'r pŵer yn enw Iesu, yn dechrau clywed llais Duw yn glir yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Y pechod hwnnw yn eich bywyd sy’n rhwystro’r llif cyfathrebu rhyngoch chi a Duw, rwy’n gweddïo y bydd Duw yn ei gymryd i ffwrdd ar hyn o bryd yn enw Iesu. Y gwir yw, Dduw, siarad trwy'r amser, mae'n hawl i bob dyn aros yn effro trwy'r amser. Pan ddechreuodd pechod fynd i mewn i fywyd Saul, ni allai weinidogaethu i Dduw mwyach, hyd nes y byddai Dafydd yn chwarae'r delyn, ni fyddai'n teimlo'r cysylltiad rhyngddo â Duw. Mae pechod yn rhwystr i lif cyfathrebu rhwng dyn a Duw, cymerwch bechod a byddwch yn clywed Duw yn siarad â chi trwy'r amser. Mae gair Duw wedi addo inni yn llyfr Deddfau Apostolion y byddaf, ar y diwedd, yn tywallt fy ysbryd ar bob cnawd, bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, bydd eich hen ddynion yn breuddwydio breuddwydion a bydd eich dynion ifanc yn gweld gweledigaethau. Dyma addewid Duw, rwy'n dyfarnu y bydd ysbryd Duw yn dod arnoch chi ar hyn o bryd yn enw Iesu a bydd porth y datguddiad yn agor er eich mwyn chi yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi:

Arglwydd Iesu, dwi'n dod o'ch blaen chi heddiw oherwydd fy mod i eisiau clywed eich llais. Rwyf am i chi siarad â mi bob amser, yn union fel eich bod yn siarad â Phroffwydi’r hen, yr un ffordd yr ydych yn pobl eich meibion ​​a merched Seion sydd wedi siomi’r byd i’ch dilyn, gweddïaf y byddwch yn siarad â mi yn glir yn enw Iesu.

Rwy'n datgloi pob un o fy organau synnwyr ysbrydol ar hyn o bryd yn enw Iesu. Mae fy llygaid ysbrydol yn cael eu hagor, mae fy nghlustiau ysbrydol yn cael eu hagor yn enw Iesu. Rwy'n gweddïo y bydd eich ysbryd yn dod arnaf, yr ysbryd a fydd yn cyflymu fy nghorff marwol, eich ysbryd yr ydych wedi'i addo inni yn llyfr Deddfau'r Apostolion, atolwg y byddwch yn ei ddisgyn arnaf ar hyn o bryd yn enw Iesu. .

Arglwydd Iesu, atolwg, pan siaradwch â hi, y bydd yn amlwg, y gras imi adnabod eich llais, atolwg eich bod yn ei roi imi yn enw Iesu. Y gras i wybod pan fyddwch chi'n siarad, y pŵer i ddeall yr hyn rydych chi'n ei ddweud, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n ei roi i mi yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, dwi'n dod yn erbyn pob pŵer pechod yn fy mywyd. Pob pechod a fydd yn atal fy nghysylltedd ysbrydol â chi. Pob pechod a fydd yn fy atal rhag clywed eich llais Yn amlwg, rwy’n gweddïo y byddwch yn ei gymryd i ffwrdd yn enw Iesu. Dad Arglwydd, rwyf bob amser eisiau clywed gennych oherwydd gwn eich bod yn siarad trwy'r amser. Rwyf am i chi siarad â mi ynglŷn â fy mywyd, tynged a phwrpas, mae'r Arglwydd yn siarad â mi yn enw Iesu.

Rwy'n dod yn erbyn pob pŵer a thywysogaeth o'm cwmpas na fydd yn gwneud i mi glywed gennych chi, pob pŵer amgylcheddol, rwy'n eu dinistrio gan dân yr ysbryd sanctaidd yn enw Iesu. Dywed yr ysgrythur unwaith a ydych wedi siarad, ddwywaith yr wyf wedi clywed bod yr holl bapur yn perthyn i chi. Rwy’n gweddïo y byddwch chi, trwy eich pŵer, yn dinistrio pob pŵer a rhwystr sy’n fy atal rhag clywed eich llais yn grisial yn glir yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, rwyf am ichi dywallt eich ysbryd arnaf. Eich ysbryd a fydd yn rhoi’r bywiogrwydd meddyliol ac ysbrydol imi, rwy’n gweddïo eich bod yn ei roi i mi yn enw Iesu. Arglwydd Iesu, datgloi fy nghlust ysbrydol heddiw yn enw Iesu.

O hyn ymlaen, ni fyddaf yn ddryslyd pan fydd Duw yn siarad â mi yn enw Iesu.

 


1 SYLW

  1. Diolch yn fawr am ddefnyddio'r gweddïau hyn. Gwiriwch yn garedig ar y typo ar rai geiriadau.
    lle mae pŵer mae'n darllen papur. Bendith Duw eich gweinidogaeth.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.