Gweddi Wyrth sy'n Gweithio Ar Unwaith

13
3572

Heddiw, byddwn yn delio â Gweddi wyrthiol sy'n gweithio ar unwaith. Os ydych chi'n darllen ein canllaw gweddi yn rheolaidd, efallai eich bod wedi sylwi ein bod yn eithaf awyddus gweddïau gwyrthiol yn ddiweddar; mae hyn oherwydd bod Duw wedi addo cyflawni ei ryfeddodau ym mywyd pobl. Rwy'n gweld pobl yn symud o bwynt sero i arwr pwynt. Mae Duw wedi addo dyrchafu pobl, y sefyllfa heriol honno rydych chi'n meddwl a fydd yn dod â'ch bywyd i ben, mae Duw yn dod drwyddo, a bydd ei ysbryd yn digio rhyfeddodau na fyddwch chi byth yn eu dychmygu. Dyna pam mae Duw wedi ein cyfarwyddo i ysgrifennu canllaw gweddi lluosog ar wyrth oherwydd dyma'r cyfnod i wyrth ddigwydd.
Beth yw'r sefyllfa honno rydych chi bron wedi ildio gobaith ar feddwl na all unrhyw beth eich arbed rhag yr helbul agosáu hwn? Mae Duw bob yn barod i'ch achub chi.

Mae cryfder arbed ei law dde yn y gwaith i raddau helaeth. Rwy'n gweld Duw yn troi sefyllfaoedd o gwmpas. Rwy'n dyfarnu y byddwch chi, ymhlith y bobl a fydd yn rhannu tystiolaeth trwy'r tywysydd gweddi hwn, yn un ohonyn nhw yn enw Iesu.
Yn y canllaw gweddi hwn, byddwn yn defnyddio mwy o air Duw. Gwnaeth yr ysgrythur inni ddeall y bydd y nefoedd a’r ddaear yn mynd heibio, ond ni fydd dim o air Duw yn mynd heb gyflawni’r pwrpas yr anfonwyd ef ar ei gyfer. Mae'n ddoeth defnyddio gair Duw pan rydyn ni'n gweddïo am i wyrth ddigwydd nawr. Pan ddefnyddiwn air Duw, rydyn ni'n gwthio Duw i weithio trwy ei air.

Gwnaeth yr ysgrythur inni ddeall bod Duw yn anrhydeddu ei air hyd yn oed yn fwy na'i enw. A ydych wedi anghofio'r pennill ysgrythurol sy'n dweud nad yw'n ddyn i ddweud celwydd nac yn fab dyn i edifarhau? Addawodd Duw iechyd da inni. Dywed yr ysgrythur am fod Crist wedi dwyn ei hun ar bob un o'n gwendidau, ac mae wedi iacháu ein holl afiechydon. Felly pryd bynnag rydych chi'n sâl, a'ch bod chi eisiau gwyrth, y peth gorau i'w ddefnyddio yw gair Duw. Rwy’n gweddïo, wrth ichi ddechrau defnyddio’r canllaw gweddi hwn i ddysgu sut i weddïo am wyrth ar unwaith, fy mod yn dyfarnu na fydd eich bywyd yn brin o wyrth yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pwyntiau Gweddi:

Gweddi Wyrth sy'n Gweithio Ar Unwaith I Iachau

Oherwydd dywed yr ysgrythur yn llyfr Jeremeia 3:22 Fy mhlant tuag allan, ”medd yr Arglwydd,“ dewch yn ôl ataf, a byddaf yn iacháu eich calonnau tuag allan.
Arglwydd, yn ôl gair yr ysgrythur hon, deuthum yn ôl atoch am iachâd, ie, mae pechod wedi cymryd tro trwm arnaf, ond mae eich trugaredd yn brin o hyd. Dywedasoch y dylwn ddychwelyd atoch, a byddwch yn fy iacháu. Dad Arglwydd, yr wyf yn dyfarnu eich iachâd arnaf yn enw Iesu. Gwnaeth yr ysgrythur imi ddeall bod Crist wedi ei dyllu am ein camweddau; cafodd ei falu am ein hanwireddau; roedd y gosb a ddaeth â heddwch inni, a thrwy ei glwyfau, rydyn ni'n cael ein hiacháu. Arglwydd Iesu, trwy dy glwyfau, rwy'n dyfarnu iachâd ar unwaith ar fy hun yn enw Iesu.

Gweddi Wyrth sy'n Gweithio Ar Unwaith Ar Gyfer Codi Melltith

Oherwydd ysgrifennwyd bod Crist wedi cael ei wneud yn felltith inni oherwydd melltigedig yw'r hwn sy'n cael ei grogi ar y goeden. Dad Arglwydd, rwy'n torri pob iau o felltith dros fy mywyd. Rwy'n sefyll ar nerth eich gair sy'n dweud eich bod wedi bod yn felltith i ni. Mae hynny'n golygu eich bod wedi cael eich melltithio fel y gallaf fod yn rhydd o'r felltith. Oherwydd eich gair, rwy'n rhyddhau fy hun o'r felltith yn enw Iesu. Arglwydd Dduw, ti yw'r frenhines fawr os Isreal, ti yw'r Duw sy'n cadw dy gyfamod. Gwnaethoch gyfamod newydd inni trwy waed Crist. Rwy'n allweddol i'r cyfamod newydd a ddygwyd gan waed Iesu, ac yn rhinwedd y gwaed hwnnw, rwy'n rhyddhau fy hun rhag pob melltith genhedlaeth yn enw Iesu. Trwy'r eneiniad, dinistrir pob iau. Pob melltith sydd wedi gwrthod gadael i mi fynd, rwy’n dyfarnu, trwy eneiniad Crist, bod hualau o’r fath yn cael eu dinistrio yn enw Iesu.

Gweddi Wyrth sy'n Gweithio Ar Unwaith Ar Gyfer Datblygiad Ariannol

Deuteronomium 28: 11–12 
“A bydd yr Arglwydd yn dy wneud yn llawn mewn nwyddau, yn ffrwyth dy gorff, ac yn ffrwyth dy wartheg, ac yn ffrwyth dy ddaear, yn y wlad a dyngodd yr Arglwydd wrth dy dadau i'w rhoi i ti.” Arglwydd, rwyt ti wedi addo fy ngwneud i'n llawn o nwyddau, dwi'n dyfarnu eich bod chi'n agor porth cyfoeth i mi yn enw Iesu. Dad, ynglŷn â fy ngwaith, rwy'n dinistrio pob math o ysolwr a phryfed cancr yn bwyta fy elw, galwaf dân Duw arnynt yn enw Iesu. Addawodd eich gair y byddwch yn bendithio’r wlad o’m cwmpas, ac y byddwch yn peri iddo esgor ar ffrwythau i mi. Dad Arglwydd, rwy'n dyfarnu o hyn ymlaen y bydd popeth rwy'n gosod fy llaw arno yn ffynnu yn enw Iesu.

Gweddi Wyrth sy'n Gweithio ar Unwaith i'w danfon yn Ddiogel

Exodus 23:26 Ni fydd unrhyw beth yn bwrw eu ifanc, nac yn ddiffrwyth, yn dy wlad: nifer dy ddyddiau y byddaf yn eu cyflawni. Dad Arglwydd, yr wyf yn sefyll ar draethawd eich gair ac yn addo na fydd diffrwyth yn y wlad. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n achosi i'm gwraig / chwaer eni heb straen yn enw Iesu. Galwaf ar archangels yr Arglwydd sy'n gyfrifol am eni plentyn i fod yn gyfrifol am fy ngwraig / chwaer, ble bynnag mae'r gelyn wedi clymu ffrwyth ei chroth i beri inni alaru, rwy'n dyfarnu bod tân Duw Hollalluog yn mynd ac yn cynnau ei rhydd yn enw Iesu. Rwy'n dyfarnu hynny ar hyn o bryd, mae hi'n derbyn ei gwaredigaeth yn enw Iesu.

 


erthygl flaenorolGweddi i'm Merch ddychwelyd adref
erthygl nesafGweddi Amser Gwely I Blant
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

SYLWADAU 13

  1. Rhowch hwn ar yr allor os gwelwch yn dda. Dad Dduw Rwy'n dy garu di ac yn diolch i ti fod dy ras yn ddigonol yn fy ngwendidau. Mae eich gair yn dweud bod y frwydr yn eiddo i chi nid fi arglwydd. Rydych chi'n gwybod popeth ac rydych chi'n gwybod fy mod i wedi bod yn aros ac yn ymddiried yn eich gair. Rydych chi'n gwybod bod arglwydd fy ffrâm yn llwch, rydych chi'n gwybod fy nghalon. Mae eich gair yn dweud bod gennych gariad mawr tuag ataf a phan fyddaf yn ddi-ffydd rydych yn dal yn ffyddlon.
    Byddwch yn ffyddlon i mi arglwydd oherwydd fy mod yn cydnabod eich enw ac yn ferch gyfamod. Rydych chi'n dweud eich gair rydych chi'n ei anrhydeddu dros eich enw Iesu. Newidiwch fy stori am arglwydd da fel y gallaf dystio sut gwnaethoch chi hynny i mi a fy nheulu. Dangoswch eich hun yn nerthol yn fy mywyd. Diolch Arglwydd
    Yn enw Iesu carwch ti'n arglwydd ..

  2. Rwy'n caru pwyntiau gweddi theser mae'n fy nerthu o ddydd i ddydd.Thankyou gan yr ysgrifenwyr. Johnsonga Songwe Mulenga. O zambia

  3. Alla i weddïo i fod yn hir (175cm o daldra)… .a wyneb hir a bod yn brydferth dwi'n gwybod y gall Duw wneud hyn dwi'n gweddïo lawer o amser ond nid yw'n gweithio pam ????

  4. Panie proszę Cię pomóż mi przetrwać i wszystko. Niech moja rodzina będzie w komplecie przez całe życie.

  5. Panie blogoslaw mnie i.mym.dziecia, aby wyszły z nałogów, mnie daj łaskę uzdrowienia, i wyjścia z długów, dobrą pracę blogoslaw Jezu Amen

  6. Panie pomóż bym wyszła z długów i moje dzieci z nałogów, żebym miała prace i szczęśliwa rodzinę Amen

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.