Gweddïau Rhyfela I Ddinistrio Cynlluniau'r Gelyn

8
4057

Heddiw, byddwn yn delio â gweddïau rhyfela i ddinistrio cynlluniau'r gelyn. Nid yw'r gelyn byth yn gorffwys, yn bennaf pan fydd dyn wedi penderfynu mynd ymlaen a dilyn pwrpas ei fodolaeth. Ni chafodd Jacob broblemau mewn bywyd erioed nes iddo ddechrau dyheu am ddod yn wych fel y mae wedi bod i fod. Nid yw Joseff byth yn cael unrhyw broblemau mewn bywyd nes iddo ddechrau cael breuddwydion lle dangosodd Duw ddatguddiad iddo o bwy y mae i ddod.
Mae'n werth nodi, yn yr un modd ag y mae gan Dduw gynlluniau ar gyfer ein bywydau, mae gan y gelynion gynllun ar gyfer ein bywydau hefyd. Bellach ein gwneud neu ddadwneud a fydd yn dinistrio gweithredoedd y gelyn dros ein bywydau.

Llwyddodd y gelyn ym mywyd Samson. Daeth cryfder Samson yn ddiwerth ar ôl i'r gelyn ei gael. Mae wedi cael ei rybuddio i beidio â phriodi o wlad ddieithr, cymuned o bobl nad ydyn nhw'n gwasanaethu un sanctaidd Isreal, cymerodd Delilah o'u canol, ac arweiniodd hynny at ei gwymp. Rwy'n dyfarnu, pwy bynnag fydd y gelyn wedi llwyfannu i fynd i mewn i'ch bywyd ar un adeg i'ch dinistrio, rwy'n dyfarnu y bydd tân y rhai uchaf yn llosgi'r fath berson yn enw Iesu. Pob dyn neu fenyw anghywir y mae'r gelyn wedi'i gynllunio ar eich cyfer, bydded i Dduw achosi gwahaniad dwyfol rhyngoch chi a'r person hwnnw.

Yn yr un modd, gan fod Duw wedi cynllunio ei gynlluniau ar gyfer Joseff, gwnaeth y gelyn ddylunio ei gynlluniau hefyd. Roedd Joseff i fod i ddod yn wych. Roedd i fod i arwain plant Isreal allan o. Yn y cyfamser, mae gan y gelyn hefyd ei gynlluniau ar gyfer Joseff. Syrthiodd ei frodyr i ddelwedd berffaith y gelyn, a chawsant eu defnyddio yn ei erbyn i sicrhau bod cynlluniau Duw yn ei gylch yn cael eu trechu. Rwy’n gweddïo, trwy drugareddau’r rhai uchaf, y bydd pob agenda o’r gelynion i ddinistrio pwrpas Duw ar gyfer eich bywyd yn cael ei dinistrio heddiw yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Cynlluniodd y gelyn y dylai Joseff gael ei ladd, ond fe wnaeth Duw ei achub. Gwnaeth y gelyn hefyd ddarpariaeth ar gyfer sut y byddai Joseff yn aberthu ei dynged ar allor anfoesoldeb gyda gwraig ei feistr. Yn dal i fod, fe helpodd Duw Joseff i oresgyn cynllun y gelyn, trwy drugareddau'r rhai uchaf, bydded i Dduw ddinistrio cynlluniau'r gelynion sy'n ymwneud â'ch bywyd.
Sicrhewch eich bod yn astudio’r canllaw gweddi hwn ac yn dweud yr holl weddïau ynddo. Wrth i chi ddechrau defnyddio'r canllaw hwn, bydded i Dduw ddatgelu cynlluniau'r gelyn i chi yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi:

Dad Arglwydd, yr wyf yn dod ger dy fron heddiw, mae arnaf angen eich help Arglwydd Iesu, mae arnaf angen eich pŵer dros fy ngelynion. Y rhai sydd wedi addo na fyddaf byth yn gyfystyr â rhywbeth mewn bywyd, yr un y mae ei gynlluniau a’i agenda ar gyfer fy mywyd ar gyfer dinistr, rwy’n gweddïo y byddwch yn dinistrio eu cynlluniau dros fy mywyd yn enw Iesu.

Arglwydd Dduw, atolwg, trwy dy drugareddau, y bydd dy gynghor yn unig yn sefyll yn fy mywyd. Mae pob un arall ac agenda o'r rhai drwg dros fy rhan yn cael ei wasgaru gan dân. Galwaf ar dân y rhai uchaf i ddisgyn i wersyll y gelynion a'u llosgi i ludw yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, atolwg y bydd archangels y gogoniant yn disgyn yn nerthol i diriogaeth gelynion ac yn dinistrio eu hagenda ar gyfer fy mywyd yn enw Iesu. Arglwydd, rwyf am ichi wasgaru iaith fy ngelynion. Rwy’n gweddïo y byddwch yn achosi i ryddid nerthol ffrwydro yn eu plith, a byddwch yn peri iddynt ddinistrio eu hunain yn enw Iesu.

Rwy'n dyfarnu, o hyn ymlaen, y bydd ysbryd y gwirionedd, ysbryd dewiniaeth o orsedd sanctaidd Isreal yn disgyn arnaf yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo y bydd ysbryd sanctaidd Duw yn dechrau fy arwain yn fy holl ffyrdd. Rwy'n gweddïo na fyddwch chi'n ymdrin â chyfrinach y gelynion dros fy mywyd. Rwy’n gweddïo y byddwch chi bob amser yn datgelu eu cynlluniau dros fy mywyd yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, atolwg, trwy eich marwolaeth a'ch atgyfodiad, na fyddwch yn gadael i'm gelyn fuddugoliaeth drosof. Rwy'n gweddïo y byddwch chi, ym mhob ffordd a phob goblygiad, yn rhoi buddugoliaeth i mi dros fy ngelynion. Peidiwch â gadael iddyn nhw lawenhau mewn buddugoliaeth drosof. Datgelir pob un o'u cynlluniau i mi yn enw Iesu. Oherwydd mae'r ysgrythur yn dweud bod cyfrinach yr Arglwydd gyda'r rhai sy'n ei ofni, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n datgelu cyfrinach lleoedd tywyll i mi yn enw Iesu.

Arglwydd Dduw, yn union fel y gwnaethoch chi helpu Joseff i ddianc rhag holl drapiau a chrefft y gelynion dros ei fywyd, yn union fel y byddwch chi'n mynd ag ef o'r pwynt o sero i bwynt yr arwr, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n fy helpu i oresgyn trap fy ngelynion yn enw Iesu.

Rwy’n gweddïo y bydd tân y goruchaf yn mynd ar hyn o bryd, oherwydd dywed yr ysgrythur, bydd y tân yn mynd o flaen byddin yr Arglwydd ac yn bwyta ei elynion. Rwy'n gweddïo bod tân y Duw goruchaf o'r blaen ac yn dinistrio fy holl elynion. Yr holl weledydd drwg sy'n gweld tynged dyn hyd yn oed cyn amser yr amlygiad, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n tynnu eu golygon yn enw Iesu.

Rwy'n dyfarnu trwy nerth y rhai uchaf, mae pob ymdeimlad o ymwybyddiaeth o fy ngelynion yn cael ei dynnu i ffwrdd yn enw Iesu. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n achosi i'm gelynion fynd yn ddall er fy mwyn i, rwy'n dyfarnu yn ôl y pŵer yn enw Iesu, byddwch chi'n achosi i'm gelynion fynd yn fyddar dros fy mater yn enw Iesu. Mae pob un o’u cynlluniau a’u hagenda dros fy mywyd yn cael ei ganslo yn enw Iesu.

 


SYLWADAU 8

  1. Oro para que mis enemigos complotados en destruirme para que no se cumpla el diseño que Dios tiene para mi vida y que quieren despojarme de mi herencia, dejarme en la calle sean alejados y consumidos por el fuego de Dios. Que el Señor Jesús me de victoria sobre ellos destruyendo todo complot robador de herencia y de destrucción de mi carrera profesional y de mi persona. Amen

  2. Arglwydd, helpa fi i ddinistrio fy holl elynion o'r realiti hwn trwy rym y Duw uchaf, gadewch iddyn nhw gael eu dinistrio o fy mlaen a gadael iddyn nhw ysgwyd gan ofn ger fy mron ac mae fy llygaid yn gadael i'm nerth a'm sgiliau fod ddeg gwaith yn fwy nag sydd yna ataf i gwraig hardd sy'n eich gwasanaethu yn fy ngwasanaethu i ac os gwelwch yn dda fi am byth yn enw Iesu rwy'n gofyn ac yn enw Iesu bydd yn cael ei wneud. Amen, diolch ichi nawr gan wybod ei fod yn cael ei wneud. Amen AMEN AMEN PRAISE Duw yn yr uchaf diolch i Dduw

  3. bore da
    hoffwn wneud cais gweddi. yn brifathro ysgol yn Pretoria. Rwy'n ddi-waith ar hyn o bryd oherwydd euthum i mewn i fusnes trucio a dinistriodd Covid ein busnes. Llogodd dyn o’r enw Yamkela Kiviet fy nhryc uwch-gyswllt a gontractiwyd i dalu R140 000 y mis gyda R140 000 i’w adneuo ymlaen llaw. Fe wnaethon ni arwyddo cytundeb ac fe gymerodd fy nhryc. Aeth wythnos heibio a phob tro y gelwais arno dywedodd fy mod yn eich talu heddiw. ddydd Sadwrn defnyddiais draciwr a dilyn y lori i Pretoria. Cyfarfûm â'r gyrrwr a oedd yn ymddangos wedi ysgwyd. Dywedodd ei fod yn aros am daliad gan Yamkela hefyd. Sylweddolais fod yr ail ôl-gerbyd ar goll. Gofynnais iddo ble roedd fy ôl-gerbyd a dywedodd iddo fynd ar dân. Roeddwn i wedi fy nifetha. Ffoniais Yamkela ac addawodd fy nhalu a thrwsio fy ôl-gerbyd hefyd. Dwi dal heb gael fy nhalu heddiw. Mae pob ymgais i'w gyfreitha yn ddi-ffrwyth oherwydd nad oes unman i'w gael. Gadawodd fi a fy nheulu yn amddifad. Mae arnaf angen eich gweddïau ymyrraeth am ffordd allan o'r sefyllfa hon. Rwy'n sylweddoli bod y diafol yn gweithio trwyddo ef ac eraill tebyg iddo yn fy mywyd a'm busnes. Rydw i eisiau dangos pŵer Duw a Iesu Grist iddyn nhw yn fy mywyd heddiw. Helpwch fi i wneud hyn os gwelwch yn dda.
    Thabo

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.