Gweddi I Ddiolch i Dduw am ei Ddaioni

2
3448

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi i ddiolch i Dduw am ei ddaioni. Mae cymaint o fendithion Duw yr ydym wedi eu hystyried yn beth arferol. Felly, rydym wedi colli'r ymwybyddiaeth o ddiolch am y pethau hynny. Gan amlaf, rydyn ni'n fwy ymwybodol o'r pethau rydyn ni am eu gofyn yn y weddi na diolch i Dduw. Nid yw'r ffaith nad yw'r arian, y plentyn neu'r swydd honno y gwnaethoch weddïo amdani fel na ddaeth yn golygu nad yw Duw yn gwrando ar eich gweddïau neu nad yw Duw wedi bod yn dda i chi. Cyn belled â'ch bod chi'n dal i anadlu fel pob modd arall, mae Duw yn dal i'ch gwylio, a byddai'n eich ateb chi yn Ei amser ef.

Dywed yr ysgrythur ei fod yn gwneud popeth yn brydferth yn ei amser, sy'n golygu bod gan Dduw ei amser ei hun yn wir. Ni fyddai'n cael ei orfodi i weithio gyda'ch amseriad. Does ryfedd fod yr ysgrythur yn dweud yn llyfr Philipiaid 4: 6 Peidiwch â bod yn bryderus am unrhyw beth, ond ym mhob sefyllfa, trwy weddi a deiseb, â diolchgarwch, cyflwynwch eich ceisiadau i Dduw. Rhaid inni ddysgu diolch i Dduw. Os nad yw wedi caniatáu i'n bywydau gael eu cymryd, mae hynny'n golygu bod ganddo gynlluniau ar ein cyfer o hyd, y bydd yn eu gwneud yn ei amser ei hun.

Mae'r awyr rydyn ni'n ei anadlu yn ddigon o reswm i ddiolch i Dduw pan ewch chi ar ymweliad gonest â'r ysbyty a gweld nifer y bobl sy'n byw eu bywyd ar ocsigen taledig, dim ond wedyn y byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi wedi bod yn ingrate hyn i gyd trwy beidio â diolch Duw am oes. Dywed yr ysgrythur fod ei drugaredd yn para am byth, felly hefyd ei ddaioni i ni. I bob dyn sy'n dal yn fyw ar wyneb y blaned hon, mae Duw yn dda ac yn drugarog wrthych chi. Nid mai chi yw'r person mwyaf cyfiawn, nid mai chi yw'r Gweddi fwyaf selog. Trugaredd a daioni Duw yn unig sydd wedi eich cadw mor bell â hyn. Felly, rhaid i chi ddysgu diolch i Dduw.
Yn y cyfamser, mae diolch i Dduw am ei ddaioni hefyd yn datgloi nifer o fendithion gan Dduw. Does ryfedd fod y Brenin Dafydd wedi dod yn ffefryn Duw er gwaethaf ei erchyllterau ar yr orsedd fel Isreal, Brenin cenedl Duw. Nid yw'r Brenin Dafydd byth yn cymryd daioni Duw dros ei fywyd yn ganiataol; dyna pam nad yw byth yn colli'r cyfle i ddiolch i Dduw am ei ddaioni. Wrth inni feithrin yr arfer o ddiolch i Dduw am ei ddaioni, bydded iddo ddatgloi bendithion inni yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Boed i Dduw dderbyn ein haberthion Diolchgarwch iddo ac ateb ein gweddi dawel dros i ni dystio’n fawr i’w bwerau yn enw Iesu. Bydd y sawl sy'n gwybod sut i ddiolch am bob bendith fach a roddir iddo yn sicr o wybod sut i ddiolch am fendithion mwy anhygoel. Bydd calon y diolchgarwch yn cael ei digolledu gyda mwy o fendith. Rwy’n gweddïo y bydd Duw yn gwneud i bawb ddod i sylweddoli hyn yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi:

Dad Arglwydd, yn gyntaf diolchaf ichi am y rhodd hyfryd hon o fywyd yr ydych wedi'i rhoi imi weld diwrnod newydd disglair, diwrnod gwerthfawr yr ydych wedi'i wneud. Arglwydd, dw i'n dweud gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu. Rwy'n eich chwyddo am rodd bywyd oherwydd ei fod yn rhoi'r ymwybyddiaeth i mi eich bod yn dal i fy ngwylio ac y byddwch yn fy ateb pan ddaw'n amser, Dad Arglwydd, gadewch i'ch canmoliaeth yn enw Iesu.

Diolch am y bendithion niferus rydych chi wedi'u rhoi i mi. Bendith rhieni sy'n ofni Duw a ddangosodd y ffordd i mi i'r Arglwydd, diolchaf ichi am y ffrindiau da a'r grŵp cyfoedion yr wyf yn eu rholio gyda hwy sy'n helpu i feithrin cariad Crist yn fy nghalon. Diolchaf ichi am y bendithion diriaethol, a diolchaf ichi am y rhai anadferadwy. Dad Arglwydd, diolchaf ichi am y bendithion sy'n weladwy, a diolchaf hefyd am y rhai na ellir eu gweld, Dad, atolwg bod eich enw yn cael ei ddyrchafu yn enw Iesu.

Diolchaf i ti, Arglwydd Iesu, am yr awyr yr wyf yn ei anadlu, diolchaf ichi am eich daioni a'ch ffyddlondeb dros fy mywyd. Rwy'n diolch i chi oherwydd na wnaethoch chi adael i mi gael rheswm i ddefnyddio ocsigen fel modd i anadlu, rwy'n dyrchafu'ch enw sanctaidd oherwydd mae gen i iechyd a meddwl cadarn, diolchaf ichi oherwydd na wnaethoch adael imi ddioddef unrhyw amgylchiadau drwg, Diolchaf i chi am na wnaethoch adael i gael eich taro â salwch neu afiechydon peryglus, diolchaf ichi am na wnaethoch ganiatáu i'm ffydd gael ei demtio â salwch anwelladwy, Dad, yr wyf yn dyrchafu'ch sanctaidd, yr wyf yn mawrhau am eich bod yn Dduw dros fy, bydded i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw nerthol Iesu.

Arglwydd, diolchaf ichi am eich amddiffyniad dros fy mywyd. Diolchaf ichi oherwydd eich bod wedi bod yn amddiffynwr fy mywyd. Rwy'n eich dyrchafu am na wnaethoch adael imi ddod yn ddioddefwr damwain, herwgipio neu lofruddio. Rwy'n eich chwyddo oherwydd bod eich dwylo amddiffyn arnaf bob amser. Diolchaf ichi oherwydd eich bod wedi dangos eich hun i fod y dyn nerthol yn y frwydr dros fy mywyd. Diolch hefyd ichi am fy helpu i oresgyn popeth yn fy ffordd i lwyddiant. Diolchaf ichi oherwydd eich bod wedi dinistrio pob cawr demonig sy'n sefyll yn fy ffordd o lwyddiant. Dyrchafaf eich enw sanctaidd oherwydd eich bod yn tynnu'r rhai drwg i ffwrdd. Rydych chi'n rhoi cyfiawnder i'ch pobl. Rwy'n eich chwyddo oherwydd eich holl ddaioni dros fy mywyd. Rwy'n eich chwyddo yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, diolchaf ichi am eich amddiffyniad dros fy nheulu a ffrindiau. Diolchaf ichi am na wnaethoch adael i unrhyw un ohonynt ddioddef unrhyw amgylchiadau drwg. Rwy'n eich chwyddo oherwydd eich ffyddlondeb. Dyrchefir dy enw sanctaidd yn enw Iesu.
Amen.

 


erthygl flaenorolGweddi Bore Am Wyrth Ariannol
erthygl nesafGweddi i'm Merch ddychwelyd adref
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

SYLWADAU 2

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.