Gweddi Bore Am Wyrth Ariannol

2
2783

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi yn y bore am wyrth ariannol. Pam ei bod hi'n bwysig ceisio Duw yn y bore am a gwyrth ariannol. Pan weddïwn ar Dduw yn gynnar yn y bore, mae ein ffydd ynddo Ef yn cael ei ailgynnau, ac rydym yn cael ei wahodd i fusnes y dydd. Unwaith y bydd Duw yn cael gwahoddiad, rydyn ni'n dechrau gweld amlygiad o'i ddwylo ym materion ein bywyd. Does ryfedd fod y Salmydd wedi dweud, O Dduw, ti yw fy Nuw; yn gynnar y ceisiaf di. Mae pwysigrwydd mawr wrth geisio Duw yn gynnar yn y bore.

Gweddi foreol mae Will Miracle Ariannol yn ein gweld ni'n siarad â Duw sut rydyn ni am i'n diwrnod gael ei ddylunio'n ariannol. Mae yna fendith ynghlwm wrth bob dydd. Bydd gweddïo am Wyrth ariannol yn ein helpu ni i mewn i fendith y diwrnod newydd. Nid oes unrhyw beth na all gweddi ei wneud, y ddyled honno sydd arnoch chi ers amser maith, gall Duw ei setlo heddiw, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gofyn am wyrth ariannol. Mae'r ysgrythur yn dweud, datgan peth, a bydd yn cael ei sefydlu. Rhaid inni ddysgu dylunio ein diwrnod bob bore. Pan weddïwn ar Dduw am wyrth ariannol yn y bore cyn cychwyn am waith, mae'n datgloi bendith y dydd i ni.

Rwy'n dyfarnu yn ôl awdurdod y nefoedd, wrth i chi ddechrau defnyddio'r canllaw gweddi hwn yn ddyddiol cyn i chi fynd allan i fusnes, bydded i Dduw barhau i ddatgloi bendith y dydd i chi yn enw Iesu. Pob pŵer a thywysogaeth a allai fod eisiau sefyll yn eich ffordd, pob pŵer a allai fod eisiau rhwystredigaeth i'ch ymdrechion, gweddïaf ar i dân yr Ysbryd Glân ddod arnynt yn enw Iesu. Yn ein bywydau fel credinwyr, rhaid inni ddeall effeithiolrwydd gweddïau boreol, yn enwedig ar gyfer gwyrth ariannol. Dywed yr ysgrythur ein bod yn dod o hyd i Dduw pan ellir dod o hyd iddo. Dylem alw arno pan fydd yn agos.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pwyntiau Gweddi

Arglwydd Iesu, diolchaf ichi am roi'r gras i dyst ddiwrnod arall yr ydych wedi'i wneud. Diolchaf ichi oherwydd mae arbed fy mywyd i weld y diwrnod hwn yn golygu bod gennych gynlluniau ar fy nghyfer. Dyrchafaf eich enw sanctaidd oherwydd eich bod yn Dduw, Dad, derbyn fy Diolchgarwch yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, gan y byddaf yn camu allan i'r diwrnod newydd hwn, atolwg y bydd eich gras yn mynd gyda mi. Dywed yr ysgrythur, pan oedd Isreal yn gadael yr Aifft, tŷ Jacob allan o bobl o iaith ryfedd, Jwda oedd ei gysegr ac Isreal ei oruchafiaeth, gwelodd y môr a ffoi, gyrrwyd yr Iorddonen yn ôl. Roedd y mynyddoedd yn sgipio fel hyrddod a'r bryniau bach fel ŵyn. Arglwydd, gwelodd y môr dy allu, gwelodd yr Iorddonen eich gogoniant, y mynyddoedd, a theimlai bryniau bychain eich presenoldeb; dyna pam y gwnaethon nhw hepgor. Jehofa, fel y byddaf yn mynd allan heddiw, rwy’n dyfarnu bod eich gogoniant yn mynd gyda mi yn enw Iesu. Pob math o amhosibilrwydd, pob cawr neu faen tramgwydd ar fy ffordd i symud ymlaen heddiw, rwy'n dyfarnu bod tân y rhai uchaf yn dod arnyn nhw yn enw Iesu.

Mae'r Arglwydd Iesu, ar ei gyfer, wedi cael ei ysgrifennu y byddaf yn cael fy mendithio pan ddof i mewn a'm bendithio pan fyddaf yn mynd allan. Rwy'n datgloi bendith y dydd hwn trwy eich pŵer. Rwy'n dyfarnu, trwy awdurdod y nefoedd, bod bendith heddiw yn cael ei rhyddhau i mi yn enw Iesu. Arglwydd, mae'r ysgrythur hefyd yn dweud bod bendith yr Arglwydd yn dod â chyfoeth heb ychwanegu tristwch. Rwy'n dyfarnu bod eich cyfoeth o fendith yn dod yn eiddo i mi heddiw yn enw Iesu.

Dad yn y nefoedd, bydd popeth rydw i'n gosod fy nwylo arno heddiw yn ffynnu. Cyhoeddaf y diwrnod hwn fod eneinio ffyniant arnaf. Popeth rydw i wedi rhoi cynnig arno yn y gorffennol ac wedi profi methiant, rwy'n dyfarnu eu bod yn bosibl heddiw yn enw Iesu. Dywed yr ysgrythur fod calon dyn a brenhinoedd yn nwylo'r Arglwydd, a'i fod yn ei gyfarwyddo fel llif y dyfroedd. Arglwydd, peri i ddyn fy mendithio heddiw. Gadewch i'ch ffafr fynd gyda mi heddiw pan fydd dynion yn fy ngweld, gadewch iddyn nhw fy mendithio â'u cyfoeth.

Oherwydd y mae wedi ei ysgrifennu, “Bendigedig fyddo'r Arglwydd, sy'n ein llwytho â buddion yn feunyddiol, Duw ein hiachawdwriaeth!” Rwy'n tapio i mewn i fendithion heddiw yn enw Iesu. Rwy'n dyfarnu datblygiad ariannol heddiw. Rwy'n dyfarnu gwyrth ariannol yn enw Iesu. Arglwydd, hyd yn oed lle nad ydw i byth yn disgwyl bendith, mae tad yn achosi i ddynion fy mendithio. Rwy'n datgloi porth cyfoeth heddiw. Rwy'n dyfarnu bod yr angel sy'n gyfrifol am gyfoeth yn mynd gyda mi heddiw, bydd popeth rydw i'n gosod fy nwylo arno heddiw yn esgor ar ffrwythau yn enw Iesu.

Dywed y Beibl Cyflwyno i Dduw a bod mewn heddwch ag ef; fel hyn, daw ffyniant atoch chi. ” Arglwydd Iesu, fel yr af allan heddiw, yr wyf yn ymostwng fy hun i chwi. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n cyfarwyddo fy ffyrdd; byddwch yn cyfarwyddo fy llwybr. Rwy'n heddychlon gyda chi, Arglwydd Iesu, rwy'n gweddïo y byddwch chi'n anfon ffyniant fy ffordd heddiw yn enw Iesu. Dad ti yw crëwr pob peth, ti yw Duw ffyniant, rwy'n dyfarnu y byddwch chi'n fy mendithio'n helaeth yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, gadewch imi gwrdd â ffyniant fel y nodais heddiw. Dywedasoch y bydd gogoniant yr olaf yn rhagori ar y cyntaf. Nid wyf yn poeni am y bendithion a'r ffyniant a roesoch imi ddoe. Rwy'n poeni llawer mwy am yr un y byddwch chi'n ei roi i mi heddiw. Oherwydd fy mod yn sefyll ar addewidion eich gair y bydd gogoniant yr olaf yn rhagori ar y cyntaf, mae hyn yn golygu na fyddaf byth yn gwybod gwell ddoe. Rwy'n dyfarnu'r gyfran fawr honno o fendith y byddaf yn ei derbyn heddiw yn enw Iesu. Gan y byddaf yn gwneud fy ffordd adref gyda'r nos, gadewch i ganeuon mawl i'ch enw sanctaidd fod yn anthem i mi.
Amen.

 


SYLWADAU 2

  1. PIDO POR FAVOR OREN POR FY MI ESPOSO NELSON GONZALEZ PARA QUE MI DIOS DEL CIELO EN EL NOMBRE DE SU HIJO JESUCRISTO Y SU SANTISIMA MADRE LA VIRGEN MARIA NOS SANE Y LIBERE DE TODO ESPIRITU DE DEASAS $ 86 millones de pesos y cuando pagamos las cuotas nos comen los intereses y no nos queda ya ni para hacer mercado ni suplir nuestras necesidades basicas. Necesito un milagro grande y hermoso de MI SEÑOR DEL CIELO para poder pagar todas estas deudas y ser rathos y bendecidos y nunca mas en la vida tener que pedir prestado.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.