Gweddi am gymorth ariannol a sefydlogrwydd

1
2942

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi am gymorth ariannol a sefydlogrwydd. Pwy sydd ddim angen help? Yn enwedig o ran cyllid. Yn sicr mae angen un arnom ni i gyd. Ond beth am sefydlogrwydd? Onid yw sefydlogrwydd ariannol mor hanfodol â chanfod cymorth ariannol? Rydym wedi clywed straeon am bobl a gafodd gymorth o unman, ac yn sydyn, daethant yn boblogaidd bod pawb yn eu hadnabod.

Yn y cyfamser, nid oedd yn hir cyn iddynt ddechrau dibrisio, ac o'r diwedd, fe wnaethant ddisgyn yn ôl i'r lefel yr oeddent yn arfer bod. Bydd cymorth ariannol yn achosi twf anfesuradwy yn eich cyllid, ond bydd sefydlogrwydd yn eich cynnal. Dyna pam ei bod yn bwysig, pan weddïwn am gymorth ariannol, fod yn rhaid inni weddïo am sefydlogrwydd hefyd.

Sefydlogrwydd yw'r gras sy'n cadw'r help i dyfu mewn llamu a rhwymo. Cyhoeddaf ynglŷn â'ch bywyd a'ch tynged heddiw y bydd yr help sydd ei angen arnoch yn eich lleoli heddiw yn enw Iesu. Gweddïaf hefyd, pan ddaw'r cymorth hwnnw, fod y gras a fydd yn ei gynnal ar ei gyfer yn para'n hir ac yn tyfu'n helaeth, rwy'n dyfarnu bod Duw yn ei ganiatáu i chi yn enw Iesu. Efallai eich bod yn pendroni beth sydd gan weddi i'w wneud â chymorth ariannol a sefydlogrwydd. Wel, rwy'n falch o gyhoeddi ichi fod gan weddi lawer i'w wneud â chymorth ariannol a sefydlogrwydd.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Dywedodd y Salmydd y byddaf yn codi fy mhen i'r bryniau, o ble y daw fy nghymorth? Fy help yn dod oddi wrth yr Arglwydd, gwneuthurwr nefoedd a daear. Mae hyn yn golygu na all dyn yn ei gyflwr naturiol gael unrhyw beth i gyd ar ei ben ei hun heblaw ei fod yn cael help oddi uchod. Nid yw cymorth yn naturiol, mae'n rhywbeth dwyfol, ac nid oes unrhyw ddyn yn ei dderbyn oni bai ei fod yn cael ei roi oddi uchod. Efallai eich bod wedi bod yn gweddïo am gymorth ariannol am gyfnod rhy hir eich bod yn anghofio bod sefydlogrwydd ariannol hefyd mor hanfodol â chymorth ariannol. Mae'n hen bryd ichi ddechrau dweud y weddi hon yn y ffordd iawn.

Rwy'n dyfarnu yn ôl awdurdod y nefoedd fod y locust a'r pryf cancr a anfonwyd o deyrnas y tywyllwch i ddinistrio'ch cyllid yn cael ei yfed gan dân yn enw Iesu. Rwy'n gweddïo, fel y dywedwch, y bydd y cymorth ariannol gweddïau canlynol yn dod o hyd i chi. Daw help o'r Dwyrain, Gogledd, De a Gorllewin. Ymhobman yr ewch chi, bydd pobl yn eich bendithio. Ac rwy’n gweddïo bod y gras a fydd yn cynnal y cymorth hwnnw yn cael ei ryddhau i chi heddiw yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi

Arglwydd Iesu, atolwg am eich help. Dywed y Beibl nad oes unrhyw ddyn yn derbyn unrhyw beth oni bai ei fod yn cael ei roi oddi uchod. Rwy'n gweddïo am gymorth ariannol. Plediaf y byddwch yn fy nghysylltu â dynion a menywod o sylwedd, y rhai y bydd eu cymorth ariannol yn troi fy mywyd o gwmpas mewn ffordd ddeinamig, gweddïaf y byddwch yn ein cysylltu yn enw Iesu. Dad, rwy'n gweddïo am yr un cynorthwyydd hwnnw a fydd yn gweithio'n fwy na miloedd o gynorthwywyr. Rwy'n gweddïo eich bod chi'n anfon y fath berson yn fy ffordd yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, atolwg am sefydlogrwydd ariannol, y gras a fydd yn cynnal fy sefyllfa ariannol, y gras a fydd yn ei gadw rhag dibrisio. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n ei roi i mi yn enw Iesu. Rwy'n dod yn erbyn pob math o locust a phryfed cancr demonig sydd wedi'i anfon o bwll uffern i ddinistrio fy sefyllfa ariannol. Rwy'n eu dinistrio gan y pŵer yn enw Iesu. Arglwydd Iesu, pan ddaw cymorth ariannol, y gras a fydd yn cynnal sy'n helpu'r Arglwydd i adael iddo ddod yn enw Iesu.

Rwy'n dyfarnu yn ôl awdurdod y nefoedd y bydd pob peth da y mae fy ffrindiau yn ei wneud yn gyfleus, yn pledio y byddwch yn fy helpu i'w wneud yn fwy cyfleus yn enw Iesu. Popeth yr wyf i fod i'w gaffael, pob camp dda yr wyf i fod i gael sylw, ond rwyf wedi cael fy analluogi gan ddiffyg cymorth ariannol. Rwy'n dyfarnu bod hynny'n helpu i ddod o hyd i mi heddiw yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, dwi'n dod yn erbyn pob math o rwystrau a rhwystrau yn fy ffordd a'r person rydych chi wedi bwriadu ei helpu i mi. Rwy'n dinistrio pob cadarnle gan rwystro fy nghynorthwyydd rhag fy nghyrraedd yn enw Iesu. Arglwydd Iesu, yn union fel yr ydych yn anfon cymorth at yr angel a anfonwyd i draddodi gweddïau Daniel, gweddïaf y byddwch yn anfon cymorth ataf heddiw yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, rwy’n gweddïo am yr help a fydd yn fy nghadw i fynd, yr help a fydd yn fy achub rhag suddo, rwy’n dyfarnu y byddwch yn ei anfon fy ffordd yn enw Iesu. Arglwydd, rwy’n gweddïo y bydd yr angel sy’n agor drws y diwrnod newydd hwn yn cyfarwyddo pob bendith a chyfoeth y dydd i ddod fy ffordd yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, rwy'n ildio fy mywyd a bod yn gyfan i chi. Rwy'n cynnig fy mhwrs i chi; Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n cymryd rheolaeth arno. Rwy'n dyfarnu y byddwch yn trugarhau wrthyf ac yn anfon help fy ffordd yn enw Iesu. Jehofa, rwy’n gweddïo am sefydlogrwydd ariannol. Nid wyf am ddod o hyd i help a bod yn sefydlog am ychydig. Rydw i eisiau cael fy sefydlogi, rwy’n gwrthod mynd yn ôl i dlodi, rwy’n gweddïo am i’r gras fod yn gyson, y gras a fydd yn sefydlogi llif rhydd fy incwm, rwy’n dyfarnu y byddwch yn anfon fy ffordd yn enw Iesu.

Arglwydd, nid wyf am fod yn dlawd mewn bywyd, yr wyf yn gweddïo y byddwch yn bendithio fy nwylo i wneud cyfoeth, ac rwy'n dyfarnu y bydd unrhyw beth yr wyf yn gosod fy nwylo arno o hyn ymlaen yn ffynnu. Os ydw i'n masnachu, Arglwydd, gadewch imi wneud enillion yn hael, pan fyddaf yn gweithio mewn sefydliad, gadewch i'r cwmni ffynnu, gadewch i'm busnes gael ei fendithio yn enw Iesu. Pob math o ddefosiwn, rwy'n dyfarnu bod tân Duw Hollalluog yn dod arnoch chi ar hyn o bryd yn enw Iesu. Hyd yn oed yn y man lle roeddwn i'n disgwyl leiaf, gadewch i help godi i mi yn enw Iesu.
Amen.

 


1 SYLW

  1. Am bwynt gweddi Awesome. Boed i Dduw eich bendithio a helaethu eich arfordir yn enw Iesu -Amen.
    Rydw i wir eisiau i Dduw fy mendithio'n ariannol a fy helpu gyda'r Gras i'w gynnal.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.