Gweddïau Bore I Ddechrau Eich Dydd Gyda Duw

0
25128

Heddiw, byddwn yn delio â gweddïau boreol i ddechrau'r diwrnod gyda Duw. Fel credinwyr, mae'n rhaid i ni ddysgu dechrau diwrnod newydd gyda Duw bob amser. Gwahoddwn Dduw i fusnes y dydd trwy weddi. Ni fyddai Duw, Ei Hun yn gwahodd ei hun, a nes ein bod yn cydnabod y ffaith na allwn wneud unrhyw beth heb gymorth Duw, efallai na fyddem yn cael pethau'n iawn.

Ar wahân i ddiolch i Dduw am weld diwrnod newydd pan fyddwch chi'n deffro o gwsg, mae yna weddïau y dylech chi eu dweud bob bore i gadw'r iawn. Pan fydd Duw yn ymwneud â mater dynion, bydd pethau'n gweithio yn ôl cynlluniau. Hefyd, mae'r hyder a'r boddhad hwn rydyn ni'n ei gael pryd bynnag rydyn ni'n gweddïo dros fater penodol cyn gadael cartref yn y bore. Yr erthygl weddi hon gweddïau boreol bydd cychwyn eich diwrnod gyda Duw yn eich goleuo ar rai meysydd pwysig y dylech eu cyffwrdd mewn gweddi bob bore i gael diwrnod gwych. Rwy'n gweddïo, wrth ichi ddilyn y weddi hon, y bydd Duw yn gwneud iddo'i hun amlygu yn eich mater yn enw Iesu.

Peth arall yw, pan ddechreuwn ein diwrnod gyda Duw, ein bod yn cael ein hamddiffyn rhag drygioni. Dywed yr ysgrythur fod llygaid yr Arglwydd bob amser ar y cyfiawn. Pan fydd llygaid yr Arglwydd ar ddyn, mae'r sicrwydd mwyaf yn cael ei warantu ar gyfer y fath berson, a dywed yr ysgrythur fod ei glustiau'n sylwgar i'w gweddïau. Mae hyn yn golygu, pan fyddwn ni'n galw ar Dduw yn y bore, y byddai'n gwrando ac yn gwrando ar ein gweddïau. Rwy'n dyfarnu yn ôl awdurdod y nefoedd, wrth i chi ddechrau'ch diwrnod gyda'r erthygl weddi hon, y daw amddiffyniad Duw Hollalluog arnoch chi.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Set arall o bobl a fydd angen gweddi fel hon yw'r rhai sy'n gweithio i bobl. Efallai eich bod chi'n gweithio mewn sefydliad corfforaethol lle mae disgwyl i chi gwrdd â phwynt penodol bob dydd. Hyd yn oed os nad sefydliad corfforaethol yw lle rydych chi'n gweithio, ond rydych chi am gyrraedd targed bob dydd, eich bet orau yw dechrau'ch diwrnod gyda Duw mewn gweddïau. Dywed yr ysgrythur y byddaf yn codi fy llygaid i'r bryniau, o ble y daw fy nghymorth? Fe ddaw fy nghymorth oddi wrth Dduw, gwneuthurwr nefoedd a daear.


Heddiw, bydd Duw yn cyflenwi'r help hwnnw sydd ei angen arnoch i redeg y dydd yn enw Iesu. Dywed y Beibl nad yw cariad diysgog Duw byth yn dod i ben; maen nhw'n newydd bob bore; dyma pam mae'n rhaid i chi adnewyddu eich addunedau gweddi gyda Duw bob bore. Wrth i chi ddechrau dilyn y broses hon, gweddïaf am droi goruwchnaturiol yn eich bywyd a'ch busnes yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi:

Dad yn y nefoedd, diolchaf ichi am y gras a roddaist imi i fod ymhlith y byw y bore yma, Arglwydd, bydded dy enw yn cael ei ddyrchafu yn enw Iesu. Rwy'n eich chwyddo oherwydd eich bod chi'n Dduw dros fy mywyd, diolchaf ichi am eich llygaid amddiffyn nad yw byth yn cysgu amdanaf, diolchaf ichi am gryfder arbed eich llaw dde sydd bob amser yn y gwaith yn fy mywyd, dad gadewch i'ch enw fod wedi ei ddyrchafu yn enw Iesu.

Mae'r ysgrythur yn gwneud i mi ddeall ei bod yn fwy proffidiol diolch i Dduw na gofyn ganddo. Oherwydd hyn, diolchaf ichi am eich cariad tadol, hyd yn oed pan nad wyf yn ei haeddu. Efallai y bydd dynion yn brolio am eu cyfoeth a'u pŵer, ond dim ond chi all ymffrostio yn eich cyfiawnder. Rydych chi'n ffyddlon. Rwy'n mawrhau'ch enw sanctaidd yn enw Iesu.

Arglwydd Dduw, fel y byddaf yn mynd ati i weithio heddiw, deuaf yn erbyn pawb yn fy ffordd. Popeth a allai fod eisiau sefyll yn fy ffordd fel rhwystr, rwy'n eu dinistrio gan waed yr oen yn enw Iesu. Oherwydd mae'r ysgrythur yn dweud y byddaf yn mynd o'ch blaen ac yn lefelu lleoedd dyrchafedig, rwy'n dyfarnu bod eich pŵer yn mynd o fy mlaen heddiw yn enw Iesu. Popeth a allai fod eisiau fy rhwystro rhag llwyddo heddiw, rwy'n eu dinistrio gan dân yr ysbryd sanctaidd yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, mae dyn yn noeth heb eich amddiffyniad. Rwy’n gweddïo y bydd cryfder achubol eich llaw dde yn mynd gyda mi heddiw, gan y byddaf yn camu allan o fy nhŷ, bydd tân yr ysbryd sanctaidd o fy mlaen, ac yn dinistrio pob perygl yn fy ffordd yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo am ysbryd Duw, yr Ysbryd Glân, a fydd yn dweud wrthyf beth i’w wneud a ble i fynd. Rwy'n gweddïo bod yr ysbryd yn dod arnaf yn enw Iesu. Rwy'n eithrio fy hun rhag pob ffiaidd ddrwg y mae'r diafol wedi ei llwyfannu heddiw. Rwy'n gwahanu fy hun gan waed yr oen.

Dad yn y nefoedd, dywed dy air mai'r Arglwydd yw fy mugail, ni fyddaf eisiau. Arglwydd, rwy'n dyfarnu na fyddaf heddiw yn brin o unrhyw beth da yn enw Iesu. Ni fydd disgwyliadau'r cyfiawn yn cael eu torri'n fyr; dyna mae'r ysgrythur yn ei ddweud. Rwy’n sefyll ar addewidion y gair hwn, ac rwy’n dyfarnu y bydd pob peth da neu syniad a genhedlais yn fy meddwl heddiw yn cael ei gyflawni yn enw Iesu. Rwy’n gweddïo am gymorth Duw Hollalluog, gras Jehofa JIREH, sy’n gwneud brwydr dyn yn llyfn. Rwy’n gweddïo bod y fath ras yn dod arnaf heddiw yn enw Iesu.

Arglwydd Dduw, atolwg y byddwch heddiw yn fy helpu i gyflawni pwrpas y dydd. Arglwydd, nid wyf am gael fy nghadw i ffwrdd â'r synau llafarganu o'm cwmpas a fydd yn gwneud i mi golli ffocws ar bwrpas ar gyfer y diwrnod. Rwy’n gweddïo y byddwch yn fy helpu i gyflawni pwrpas heddiw yn enw Iesu. Rwy'n gweddïo, wrth imi fynd allan mewn heddwch, y byddaf yn dychwelyd mewn heddwch yn enw Iesu.

Amen.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.