Gweddi Am Gymorth ac Arweiniad

0
3322

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi am help ac arweiniad. Mae angen arweiniad Duw ar bob un ohonom i gael rhywbeth ar wyneb y blaned hon. Byddai cyflawni pwrpas mewn bywyd yn lletchwith heb gymorth Duw Hollalluog. Mae ysbryd Duw yn gwneud y canllaw hwn rydyn ni'n siarad amdano. Dywed yr ysgrythur Ond pan ddaw ef, Ysbryd y gwirionedd, bydd yn eich tywys i'r holl wirionedd. Ni fydd yn siarad ar ei ben ei hun; ni fydd yn siarad dim ond yr hyn y mae'n ei glywed, a bydd yn dweud wrthych beth sydd eto i ddod.

Mae llawer o bobl wedi cwympo i fagl y gelyn oherwydd nad oes ganddyn nhw warcheidwad; dinistriwyd llawer o gyrchfannau oherwydd bod ysbryd Duw yn absennol i arwain a chyfarwyddo. Collodd y Brenin Saul yr orsedd yr eiliad y gwnaeth ysbryd Duw ymadael ag ef. Yn ffodus, ni all bywyd dyn fod yn ddi-rym o ysbryd. Pan fydd ysbryd Duw yn gadael bywyd dyn, mae ysbryd y diafol yn meddiannu'r gofod, mae hyn oherwydd bod yr ysbryd yn rheoli'r corfforol. Roedd y Brenin Saul mor fawr ag y cafodd ei ddioddef oherwydd iddo fethu ag ildio i arweiniad yr Ysbryd Glân. Dywedodd ysbryd Duw wrth y Proffwyd Samuel i gyfarwyddo'r brenin a oedd yn Saul i beidio â mynd i'r frwydr nes bod Samuel wedi dychwelyd ac offrymu aberth i Dduw.

Fodd bynnag, pan nad oedd Samuel ar ddod, aeth y Brenin Saul yn ddirmygus ag ofn trechu ymlaen a gwnaeth aberth ar ran y proffwyd, a'r weithred honno'n unig oedd genesis ei gwymp fel brenin. Pan fydd bywyd dyn yn ddi-rym o gymorth ac arweiniad, nid yw trychineb yn bell oddi wrth berson o'r fath. Roedd bywyd y Brenin Saul yn ddi-rym o'r ddau, ac rydyn ni i gyd yn gwybod beth ddaeth â'i bennod i ben fel Brenin. Yn yr un modd, yn ein bywydau, mae angen y help Duw, ac mae arnom angen ei canllawiau dros lawer o bethau. Tra bod cymorth Duw yn ein hachub allan o sefyllfa anodd, bydd cyfeiriad Duw, yn ein hatal rhag syrthio i'r sefyllfa anodd honno. Felly, mae gweddi am help ac arweiniad yn rhywbeth sy'n berthnasol i'n bywydau. Fe welwch bobl yn dianc o olygfa ddamwain dim ond oherwydd eu bod wedi cael eu harwain gan ysbryd Duw i adael golygfa benodol. Pam na fyddwch chi eisiau'r help a'r arweiniad hwn gan Dduw? Rydym wedi llunio rhestr o weddi am help ac arweiniad.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pwyntiau Gweddi:

  • Arglwydd Iesu, gweddïaf dros warcheidwad yr Ysbryd Glân, fel y mae wedi ei ysgrifennu yn llyfr Ioan 16:13 Er pan ddaw ef, Ysbryd y gwirionedd, bydd yn eich tywys i bob gwirionedd: oherwydd ni wnaiff ef siaradwch amdano'i hun; ond beth bynnag a glywodd, dyna a lefe: a bydd yn dangos i chwi bethau i ddod. Rwy’n gweddïo y byddwch yn fy nghymell â’ch ysbryd a fydd yn fy arwain ac yn fy helpu allan o sefyllfaoedd anodd. Rwy’n gweddïo na fydd pŵer yr ysbryd sanctaidd yn gadael fy mywyd yn enw Iesu.
  • Arglwydd Iesu, ti yw fy nghymorth presennol yn amseroedd yr angen, Arglwydd pan ddaw brwydr bywyd ataf, gadewch imi ddod o hyd i help ynoch chi, Arglwydd Iesu. Rwy’n gweddïo y byddwch yn fy nerthu o’r nefoedd ac yn fy ngwared rhag materion sy’n peryglu bywyd yn enw Iesu.
  • Dad Arglwydd, deallaf fod ysbryd yn rheoli'r corfforol, Arglwydd Iesu, atolwg am eich ysbryd a'ch pŵer sanctaidd. Gwn hefyd na all bywyd dyn fod yn ddi-rym o ysbryd. Gwrthodaf gael fy arwain ar gyfeiliorn gan ysbryd twyll. Rwy'n caniatáu mynediad i'ch ysbryd yn fy mywyd. Rwy’n gweddïo y bydd fy mywyd yn cael ei gysgodi â’ch ysbryd yn enw Iesu. Arglwydd, o hyn ymlaen, rwyf am ichi ddysgu a fy arwain yn y ffordd iawn i fynd. Mae'r rhan rydw i i'w edau i ddod yn llwyddiannus mewn bywyd, y pethau rydw i fod i'w gwneud i gyflawni pwrpas fy modolaeth, yr Arglwydd Iesu, yn fy helpu i ddechrau eu gwneud yn enw Iesu.
  • Yr Arglwydd Iesu, rhan o'ch arweiniad, yw gweledigaeth. Dywed y Beibl fod cyfrinach yr Arglwydd gyda'r rhai sy'n ei ofni. Arglwydd Iesu, rwyf am ichi agor fy llygaid a chlustiau dealltwriaeth a gadael imi ddechrau gweld a chlywed gennych. Rwyf am i chi fod yn forwr fy llong, rwyf am ichi fod yn beilot fy mywyd, Arglwydd Dduw, wrth i ysbryd Duw arwain Iesu Grist o Nasareth, Arglwydd gweddïaf y bydd eich ysbryd yn dechrau fy arwain yn enw Iesu.
  • Dad, rwy'n gwrthod dioddef unrhyw amgylchiadau drwg yn enw Iesu. Rwyf am i chi ddechrau dangos i mi bethau i ddigwydd. Oherwydd y mae wedi ei ysgrifennu yn llyfr Deddfau apostol y bydd eich meibion ​​ar y diwedd yn tywallt fy ysbryd ar bob cnawd, bydd eich meibion ​​yn proffwydo, bydd eich dynion ifanc yn gweld gweledigaeth a bydd eich hen ddynion yn breuddwydio breuddwydion. Arglwydd, rwyf am ichi ddatgelu pethau i mi bob amser, y datguddiad a fydd yn ganllaw imi fyw bywyd da a diogel, Arglwydd Iesu, arllwys ysbryd eich datguddiad arnaf yn enw Iesu.
  • Arglwydd Iesu, atolwg na fyddaf yn brin o help pan fydd ei angen arnaf fwyaf. Pan mai'r cyfan a allai ddatrys fy mhroblem yw help, Arglwydd Iesu, gadewch imi ddod o hyd i un. Gadewch i gynorthwywyr fy amgylchynu yn y Gogledd, y Dwyrain, y Gorllewin a'r De, gadewch imi gael fy amgylchynu gan bobl a fydd yn fy helpu yn enw Iesu.
  • Arglwydd Dduw, gan y byddaf yn mynd allan o yfory, atolwg y byddwch yn dechrau fy arwain, gweddïaf ar y parodrwydd ysbrydol i allu deall pan siaradwch â mi. Cynorthwywch fi i'ch adnabod a rhoi'r gras imi ddechrau dilyn eich holl gynigion. Rwy'n gwrthod gwneud pethau ar sail fy ngwybodaeth farwol. Rwy'n gweddïo y byddwch chi'n fy arwain yn enw Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.