Gweddi Frys Am Iachau

5
18340

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi frys am iachâd. Mae yna adegau yn ein bywydau mai'r hyn sydd ei angen arnom i oroesi bryd hynny yw dwylo cyflym Duw. Yn ystod yr amser hwn, efallai na fydd gennym lawer i'w ddweud hyd yn oed yn lle gweddïau oherwydd ein bod wedi ein cythryblu, a dyna pam mae'n rhaid i ni adeiladu ein hunain yn y man gweddi ac yn lle'r astudio'r gair.

Pan ydym mewn cyflwr beirniadol, mae'n aml yn gyffredin ymysg pobl i siarad yn ôl â Duw am adael i drychineb o'r fath ddigwydd iddynt, fodd bynnag, yr hyn sydd ei angen arnom ar y pryd yw peidio â beio Duw, mae angen inni siarad â Duw gan ddefnyddio ei geiriau, gan ei gofio am ei addewidion a'n holl aberthau o'i flaen. Cofiwch stori'r Brenin Heseceia pan ddaeth proffwyd Duw â neges marwolaeth iddo y bydd yn marw. Yn y cyflwr beirniadol hwnnw mewn salwch, ni allai'r Brenin Heseceia wneud llawer yn hytrach na siarad â Duw mewn gweddïau. Atgoffodd Dduw o'i holl addewidion iddo ac atgoffodd Duw o'i holl aberthau i bethau Duw. Newidiodd Duw ei feddwl ac ychwanegu at ei flynyddoedd.

Yn yr un modd, yn ein bywydau, mae yna rai eiliadau o'n bywydau, yn lle siarad yn ôl ar Dduw, gofyn a oedd yn ddall neu'n fyddar i ganiatáu i ddrwg ddigwydd i ni, yr hyn sydd ei angen arnom yw siarad â Duw mewn gweddïau. Rhaid inni ddysgu atgoffa Duw o'i addewidion ar ein rhan. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio rhywfaint o weddi frys am iachâd, a fydd yn cael ei ategu gyda gair Duw oherwydd bod angen gair Duw arnom hefyd. Yn y cyfamser, gair Duw yn y cyd-destun hwn fydd rhai o addewidion Duw i'r ddynoliaeth i roi iechyd da inni. Lawer gwaith, mae'r geiriau hyn yn rhyfeddod digofaint; mae'n achosi i Dduw newid ei feddwl a'n hachub. Mae'r Beibl yn gwneud inni ddeall bod Duw yn anrhydeddu ei air hyd yn oed yn fwy na'i enw. Dywed yr ysgrythur er y bydd y nefoedd a'r ddaear yn mynd heibio, ni fydd dim o'i eiriau yn mynd heb gyflawni'r pwrpas yr anfonwyd ef ar ei gyfer.

Mae hyn yn ein gwneud ni'n gwybod mai un o'i ffyrdd gorau o gael Duw i weithio yw trwy ei eiriau. Gadewch i chi eich brecio'n gyflym trwy rai o'r gweddïau brys am iachâd sydd eu hangen arnoch chi mewn sefyllfaoedd beirniadol.

Pwyntiau Gweddi:

Dywed yr ysgrythur na fyddaf farw ond byw i ddatgan gweithredoedd yr Arglwydd yng ngwlad y byw. Rwy'n ceryddu pob math o farwolaeth yn enw Iesu. Rwy'n dyfarnu yn ôl awdurdod y nefoedd fy mod i'n cael fy iacháu yn enw Iesu. Arglwydd, am dy drugaredd sy'n para am byth, atolwg y byddwch yn fy iacháu yn enw Iesu. Credaf eich bod yn gallu fy rhyddhau o'r afiechydon hyn, gwn unwaith y byddwch yn cyffwrdd â mi y bydd popeth am fy iechyd yn newid, Arglwydd Iesu, mae angen eich cyffyrddiad arnaf, eich cyffyrddiad dwyfol Arglwydd Iesu.
Iachau fi, Arglwydd, a byddaf yn cael fy iacháu; achub fi, a byddaf yn gadwedig, oherwydd ti yw'r un yr wyf yn ei ganmol. " Jeremeia 17:14

Dad Arglwydd, gwn nad oes unrhyw beth amhosibl i chi ei wneud. Gofynnaf ichi brofi eich goruchafiaeth dros fy iechyd. Dywedasoch mai chi yw Duw pob cnawd, ac nid oes unrhyw beth amhosibl ichi ei wneud. Chi a siaradodd â'r asgwrn sych, ac mae'n ennill bywyd eto, chi a siaradodd â'r ddeilen sych, ac a ddaeth yn fyw eto, gwn pan ddaliwch fy nwylo, daw popeth yn bosibl, Arglwydd Iesu, gweddïaf y byddwch yn cyffwrdd fi yn enw Iesu.
Felly peidiwch ag ofni, oherwydd yr wyf gyda chwi; paid â digalonni, canys myfi yw dy Dduw. Byddaf yn eich cryfhau ac yn eich helpu; Fe'ch cynhaliaf â'm llaw dde gyfiawn. ” -Isaiah 41:10

Dad yn y nefoedd, deuaf yn erbyn pob pŵer salwch dros fy mywyd, pob asiant demonig a neilltuwyd imi gan y gelyn i rwystro fy iachâd, pob pŵer hynafol a neilltuwyd imi i arafu fy mhroses iachâd, galwaf tân Duw arnat ti heddiw yn enw Iesu. Boed i dân traul Jehofa gael ei ryddhau arnoch chi i gyd yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, yr wyf yn torri'n rhydd o bob ac hualau salwch. Dywed yr ysgrythur y bydd pob iau yn cael ei dinistrio trwy'r eneiniad. Rwy'n dod yn erbyn pob iau o salwch ac afiechydon yn fy mywyd, ac rwy'n eu dinistrio trwy'r eneiniad yn enw Iesu. Oherwydd ysgrifennwyd mai teml y Duw byw yw fy nghorff; gan hyny, ni ddylai dim drwg gael lle ynddo. Rwy'n anfon atoch bŵer pacio salwch yn fy mywyd, ac rwy'n eich dinistrio yn enw Iesu.

Oherwydd ei fod wedi'i ysgrifennu, bydd pob coeden nad yw fy nhad wedi'i phlannu yn cael ei dadwreiddio, pob coeden salwch, pob coeden o afiechydon, rwy'n dyfarnu eich bod chi'n colli'ch bywyd yn enw Iesu. Rwy'n cyhoeddi fy rhyddid rhag pŵer salwch, rwy'n datgan fy mod yn rhydd o boen afiechyd yn enw Iesu.

Dywed yr ysgrythur fod Crist wedi beichio arno’i hun ein holl wendidau, ac wedi iacháu ein holl afiechydon, rwy’n dyfarnu yn enw Iesu fod fy holl anhwylderau’n cael eu hiacháu yn Iesu. Rwy'n sefyll mewn aliniad â gair Duw sy'n dweud ei fod yn gwybod y cynlluniau sydd ganddo ar fy nghyfer; nhw yw'r cynllun da ac nid o ddrwg i roi diwedd disgwyliedig i mi. Arglwydd Dduw, nid yw marwolaeth annhymig byth yn ddiwedd disgwyliedig. Gwn nad yw byth yn eich cynlluniau ar gyfer fy mywyd i gael fy ngwely gan salwch sydd wedi gwrthod mynd, gweddïaf, trwy'r pŵer yn enw Iesu, fod y fath salwch yn farw. Rwy'n adennill fy rhyddid rhag pŵer salwch yn enw Iesu.

SYLWADAU 5

Ad a Ateb i agnaldo minoru hasegawa Diddymu ateb

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.