Gweddi dros Ganslo Dyled a Throsglwyddo Ariannol

2
3006

Heddiw, byddwn yn delio â gweddi dros ganslo dyled a datblygiad ariannol. Y ddau ffactor hyn yw'r rheswm y tu ôl i rwystrau llawer o bobl yn y byd modern hwn. Mae rhai cymaint o bobl i mewn dyled am nad ydynt wedi profi a datblygiad ariannol. Mae ganddyn nhw broblem gyda chael incwm sefydlog, a dyna pam na allan nhw fforddio pethau ar eu pennau eu hunain oni bai eu bod nhw'n mynd i ddyled. Yn y cyfamser, nid cynllun Duw yw i bobl fod mewn dyled, nid yw byth yn rhan o gynllun Duw y dylai pobl brofi methiant ariannol.

Y cynllun i Dduw yw ein bod ni i gyd yn byw bywyd cyfforddus. Er nad yw’n bosibl y bydd pawb yn dod yn gyfoethog yn gyfartal, mae Duw yn dal eisiau inni fyw bywyd cyfforddus iawn lle gallwn fforddio prynu pethau gennym ni ein hunain, bywyd lle byddwn yn gweithio ac yn medi gwobr ein llafur yn hael. Dyna pam mae'r ysgrythur yn dweud yn y llyfr Salm 37:21, Mae'r drygionus yn benthyca ond nid yw'n talu'n ôl, ond mae'r cyfiawn yn hael ac yn rhoi. Dim ond yr annuwiol sy'n benthyca sy'n bwriadu peidio â thalu'n ôl, ond ewyllys Duw yw'r cyfiawn yw bod yn hael a'i roi i bobl yn lle benthyca.

Fodd bynnag, mae'r gelyn lawer gwaith yn aros yng nghoridor y datblygiad ariannol i rwystro pobl rhag mwynhau cynlluniau Duw ar gyfer eu bywydau. Mae'r gelyn yn cymryd oddi wrth ryddid ariannol dyn ac felly'n taflu'r dyn i ddyled. Mae Duw eisiau adfer rhyddid ariannol i bobl, ac mae am helpu pobl i setlo eu dyledion. Dyna pam mae ysbryd Duw wedi ein harwain i ddileu'r weddi dros ganslo dyled a thorri ariannol.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

P'un a ydych chi'n teimlo bod angen y gweddïau hyn arnoch chi ai peidio, ceisiwch gymryd eich amser i'w hastudio, croeso i chi rannu gyda'r bobl rydych chi'n eu caru ac yn poeni cymaint am eu datblygiad ariannol.

Pwyntiau Gweddi:

Arglwydd Iesu, mae'r ysgrythur yn dweud y rheolau cyfoethog dros y tlawd, ac mae'r benthyciwr yn gaethwas i'r benthyciwr. Rwy'n gwrthod bod yn gaethwas, Arglwydd Dduw. Rwy'n dyfarnu fy mod yn rhydd o ddyledion yn enw Iesu. Dad Dduw, nid yw byth yn ewyllys i fy mywyd gael ei reoli na bod yn bwnc; yr ydych wedi fy ordeinio'n frenhinoedd ymhlith dynion, ni allaf fod yn gaethwas i un arall. Ar y nodyn hwn, a wyf yn gweddïo ar Arglwydd Dduw y byddwch yn setlo fy holl ddyledion yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, Fe ddywedaist yn y gair ein bod ni fel yr wyt ti, a gwn yn sicr nad oeddech yn ddyledus i unrhyw ddyn. Arglwydd Dduw, atolwg, trwy awdurdod y nefoedd, y byddwch yn fy rhyddhau o gaethwasiaeth dyledion yn enw Iesu. Iesu Grist o Nasareth, atolwg, trwy eich trugaredd, y byddwch yn canslo fy holl ddyledion yn ôl eich enw sanctaidd. Pob peth sy'n ddyledus gennyf yn y byd corfforol a phob dyled sy'n ddyledus gennyf ym myd yr ysbryd, gweddïaf y byddwch yn eu canslo yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, sut alla i fod yn rhydd o ddyled pan nad oes gen i annibyniaeth ariannol. Rwy'n gweddïo ar yr Arglwydd Iesu y byddwch chi'n fy nysgu sut i wneud arian. Gwnaeth yr ysgrythur imi ddeall bod pob syniad da yn dod oddi wrthych chi Dduw, rwy’n gweddïo y byddwch yn rhoi’r syniad i mi y mae angen imi ei ddefnyddio i wneud cyfoeth anfesuradwy yn enw Iesu.

Dad Arglwydd, rwyf wedi dod i ddeall nad ydym yn dod yn gyfoethog yn ôl y swm o arian yr ydym yn ei ennill. Nid ydym yn ennill goruchafiaeth ariannol yn ôl pa mor enfawr yw ein hincwm. Rydyn ni'n cael datblygiad ariannol yn ôl maint y gras rydyn ni'n ei gael gan Dduw. Arglwydd, atolwg y bydd dy ras ar fy mywyd o hyn ymlaen yn enw Iesu.

Pob pŵer a thywysogaeth sydd wedi cadwyno trwy dorri tir newydd i stanc, galwaf dân Duw Hollalluog arnoch yn iawn, yn dechrau llosgi i ludw yn enw Iesu. Rwy'n dyfarnu yn yr enw sydd uwchlaw ei gilydd eich bod chi'n colli'ch pŵer dros fy mywyd yn enw Iesu.

Oherwydd iddo gael ei ysgrifennu, mae'r sawl y mae'r mab wedi'i ryddhau yn rhad ac am ddim yn wir, rwy'n cyhoeddi trwy ryddid rhag ysbryd tlodi ariannol, pob pŵer sy'n rhwystredig ymdrech pobl â methiant, pob pŵer sy'n rhwbio ymdrech pobl i wneud cyfoeth, I dinistrio ysbrydion o'r fath yn enw Iesu.

Dywed yr ysgrythur, a gorchfygasant ef gan waed yr oen, a thrwy eiriau eu tystiolaethau, yr wyf yn tystio fy mod yn rhydd o ddeuoliaeth ariannol. Rwy’n cyhoeddi fy rhyddid rhag problemau ariannol, ac rwy’n dyfarnu fy mod, yn enw Iesu, yn dod yn rhydd o drafferthion ariannol yn enw Iesu.

Pob pŵer a allai fod eisiau fy nhaflu i ddyled pob pŵer sydd wedi addo na fyddaf yn rhydd yn ariannol, pob pŵer sydd wedi addo na fyddaf byth yn profi datblygiad ariannol, rwy'n dyfarnu eich bod yn colli'ch pwerau yn enw Iesu. Eich holl bwerau a thywysogaethau cenhedlaeth, pob cythreulig ac hynafol a neilltuwyd i wneud fy holl ymdrechion yn ddiwerth, pob pŵer a roddwyd imi i wneud imi weithio fel eliffant a medi fel morgrugyn, deuaf yn eich erbyn yn y enw Iesu.

Rwy'n codi safon yn erbyn eich holl bwerau Morol, yr holl fodau hynafol a'ch holl bwerau daearol sy'n mynd ati i ddinistrio bywyd a thynged pobl oherwydd dyled ac helbul ariannol, fe'ch gosodais yn ymlacio gan dân yr Ysbryd Glân yn enw Iesu.

Rwy'n gweddïo dros bob dyn a menyw sydd angen datblygiad ariannol. Rwy’n gweddïo y daw help ar eu cyfer yn enw Iesu. Byddant yn dod o hyd i help lle roeddent yn disgwyl leiaf. Bydd cymorth ariannol yn codi ar eu cyfer mewn lleoedd nad ydyn nhw'n eu disgwyl, a byddwch chi'n coroni eu hymdrechion yn llwyddiant ysgubol yn enw Iesu.

 


SYLWADAU 2

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.