Gweddi dros Dynnu Dyled (Dyled Pechod)

0
3294

A ydych erioed wedi profi'r cywilydd a'r bai am fethu ag ad-dalu dyled ar un adeg? Heddiw, byddwn yn delio â gweddi dros gael gwared ar ddyled, i fanteisio ar y boen, y cywilydd a'r bai hwnnw. Ar ôl cwymp dyn, daeth dyn yn gaethwas i bechod. Newidiodd hyn gynllun gwreiddiol Duw ar gyfer dyn wrth i ddyn fynd yn ddyledus iawn i bechod.

Fodd bynnag, mae'r cariad sydd gan Dduw tuag at fodau dynol wedi anfon ei unig fab anedig Iesu Grist i farw dros bechod dyn a thalu'r pris gyda'i waed gwerthfawr. Cofnododd yr ysgrythur nad oedd unrhyw un digon sanctaidd yn y nefoedd ac ar y ddaear i gymryd y llyfr ac agor y sêl, ond oen Duw sy'n drech nag agor y sêl. Mae hyn yn esbonio na allai unrhyw waed olchi cyflog pechod ar wddf dyn gymaint ag y byddai gwaed Crist yn ei wneud.

Ar ôl marwolaeth Crist, setlwyd dyled pechod yn llawn, ac unwaith eto, daeth dyn yn rhydd o bechod, a chawsom fywyd tragwyddol trwy Grist Iesu. Yn yr un modd, pe gallai Duw helpu dyn i dalu'r pris cyfalaf â gwaed ei fab, gall hefyd eich helpu i setlo'r ddyled honno. Mae cymaint o bobl wedi dod yn gysgod ohonyn nhw eu hunain oherwydd y ddyled enfawr y cawson nhw eu hunain ynddo. Yn y cyfamser, dywed yr ysgrythur, A bydd Duw yn cyflenwi fy holl anghenion yn ôl ei gyfoeth mewn gogoniant trwy Grist Iesu. Mae hyn yn golygu y bydd ein holl anghenion yn cael eu hystyried yn ôl cyfoeth gogoniant Duw trwy Grist Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pe bai modd cyflenwi ein holl anghenion trwy Grist Iesu, dychmygwch pa mor gyfoethog fyddem ni. Bydd y weddi hon dros gael gwared ar ddyled yn datgloi bendithion Duw dros fywydau, a byddwn yn dechrau mwynhau bendith Duw mewn premiwm, a fydd yn tynnu ein holl ddyled. Hyd nes y bydd unigolyn wedi ei warthio oherwydd dyled, dim ond wedyn y bydd rhywun yn deall yn wirioneddol bwysigrwydd di-ddyled.
Astudiwch y gweddïau canlynol yn dda.

Pwyntiau Gweddi:

Dad yn y nefoedd, rwyf wedi dod i ddeall nad oes unrhyw deimlad sy'n fwy na bod yn annibynnol. Hefyd, gwn fod dyled wedi rhoi un mewn caethwasiaeth; mae'n gwneud un yn gaethwas iddo fod un yn ddyledus. Yn union fel roedd dyn yn gaethwas i bechod ar ôl cwymp dyn yng ngardd Eden, ac yn union fel y daethoch chi i waredu dyn o gaethiwed pechod, yn union fel y daethoch chi i gael gwared ar embargo marwolaeth ar ddyn, rwy’n gweddïo eich bod chi yn helpu i gael gwared ar fy nyled yn enw Iesu.

Dad yn y Nefoedd, dim ond am ychydig y mae'r llawenydd y mae dyled yn ei roi i ddyn. Gallaf ddweud hyn yn bendant oherwydd fy mod yn dyst byw, mae fy anallu i gael dull cynaliadwy o gyllid wedi fy ngwneud yn analluog. Ond cymeraf gysur yn eich gair sy'n dweud y bydd fy Nuw yn cyflenwi fy anghenion yn ôl ei gyfoeth mewn gogoniant trwy Grist Iesu. Rwy’n gweddïo y bydd popeth sydd ei angen arnaf yn cael ei gyflenwi yn enw Iesu. Rwy'n dyfarnu y bydd pŵer Duw Hollalluog ar fy sefyllfa ariannol yn enw Iesu.

Dad, yn enw Iesu, rwy’n gweddïo am eich plaid, oherwydd dywed y Beibl os dylai ffyrdd dyn blesio Duw, bydd yn achosi iddo ddod o hyd i ffafr yng ngolwg dynion. Rwy’n gweddïo y byddwch yn gadael fy ffordd os gwelwch yn dda i chi er mwyn imi gael ffafr yng ngolwg pawb oedd yn ddyledus imi yn enw Iesu. Yn union fel y daeth Crist i gael gwared ar y felltith cyfraith a roddwyd ar ddyn ar ôl cwymp Adda, rwy’n dyfarnu y byddwch, trwy eich trugaredd, yn dileu fy holl ddyledion yn enw Iesu.

Dywed y Beibl, oherwydd byddaf yn trugarhau wrth bwy y byddaf yn trugarhau ac yn tosturio wrth bwy y byddaf yn ei gael, atolwg y trugarha wrthyf, a thrwy dy drugaredd, tynnir fy holl ddyledion yn yr enw o Iesu. Rwy'n dod yn erbyn pob pŵer devourer sydd wedi gafael yn fy sefyllfa ariannol, pob asiant demonig sy'n rheoli fy sefyllfa ariannol. Rwy'n dod yn eich erbyn gan waed yr oen. Fe'ch gosodais ar dân yr Ysbryd Glân, a byddwch yn peidio â gweithredu dros fy mywyd yn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, rwy'n canslo pob pŵer dyled sydd wedi'i osod dros fy mywyd a'm tynged ym myd yr ysbryd, rwy'n ei ddinistrio gan waed yr oen. Pob pŵer a thywysogaeth sydd wedi clymu fy mywyd a thynged â chyfran o ddyled, sydd wedi peri i mi beidio byth â bod yn annibynnol yn ariannol mewn bywyd, sydd wedi peri i mi beidio â gallu gwneud unrhyw beth gwych heb fynd i ddyled, rwy'n ei ddinistrio mewn enw Iesu.

Arglwydd Iesu, gweddïaf, trwy nerth y Goruchaf, fod fy holl ddyledion wedi setlo yn enw Iesu. Pob pŵer sy'n bwriadu fy nhaflu i ddyled eto, rwy'n ei ddinistrio yn enw Iesu.

O hyn ymlaen, rwy'n cymryd rheolaeth ar fy sefyllfa ariannol. O hyn ymlaen rhoddaf ysbryd sanctaidd Duw yng ngofal fy materion ariannol, ac yr wyf yn dyfarnu trwy waed gwerthfawr darpariaeth yr oen fod darpariaeth i setlo fy holl ddyledion yn enw Iesu.

Rwy'n gweddïo am i'r gras a'r pŵer ddechrau gwneud popeth yn rhwydd, yn enwedig pethau sy'n cynnwys cyfnewid ariannol. Rwy'n dyfarnu fy mod yn dechrau gwneud popeth yn rhwydd yn enw Iesu. Popeth rydw i wedi bod yn ei wneud gyda straen, popeth rydw i wedi bod yn ei wneud gyda dyledion trwm, rydw i'n dyfarnu fy mod i'n dechrau eu gwneud yn rhwydd yn enw Iesu.

Rwy'n gweddïo dros bob dyn a dynes sy'n ei chael hi'n anodd talu dyled. Rwy'n dyfarnu bod darpariaeth yn cael ei rhyddhau ar gyfer setlo eu dyledion yn enw Iesu.

 


erthygl flaenorolGweddi Wyrth Am Ddod o Hyd i Gariad
erthygl nesafPartner Pwyntiau Gweddi Am Oes
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.