Gweddi am Waredigaeth oddi wrth Bechod

0
2892

Fe'n harweiniwyd gan ysbryd Duw i roi gweddïau penodol dros ymwared oddi wrth bechod. Yn gymaint ag y byddai Duw yn caru bod dyn yn codi ac yn byw'r Credo pur neu eu creadigaeth, mae pechod wedi dod yn ffactor sy'n rhwystro hynny. Pan greodd Duw Adda yng Ngardd Eden, cynllun Duw oedd i ddyn gael koinonia cyson ag Ef, er mwyn i ddyn gael goruchafiaeth ar bopeth a gafodd ei greu.

Roedd yn anochel bod Duw wedi creu'r nefoedd a'r ddaear. Fodd bynnag, ni all Duw, yn ei fawreddog sanctaidd, aros ar y ddaear. Felly, roedd angen iddo roi rhai pobl yng ngofal y ddaear i gael goruchafiaeth dros y ddaear ar ran Duw a llu'r nefoedd. Does ryfedd, bydd Duw bob amser yn disgyn yn ystod cŵl y noson i gael sgwrs gydag Adam a gwybod sut aeth ei ddiwrnod.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Gwnaeth y berthynas rhwng Adda a Duw i Dduw sylweddoli bod angen rhywbeth pwysig iawn ar Adda, cydymaith. Yna creodd Duw Efa i fod yn system gefnogol dyn. Yn y cyfamser, ni wnaeth creu Efa newid y berthynas a oedd wedi bodoli rhwng Duw ac Adda. Mae Duw yn cynnal Ei berthynas â dyn nes i bechod dorri i mewn. Ar unwaith pechodd dyn, ni allai Duw helpu ond aeth i ffwrdd oddi wrth ddyn dim ond oherwydd bod ei wyneb yn rhy gyfiawn i weld anwiredd.

Byddai'r greadigaeth wedi bod yn berffaith oni bai am hynny heb, a hyd yn hyn, mae pechod yn dal i ffynnu ymhlith dynion. I rai, mae fel pechod yn anochel; pwrpas marwolaeth Crist yw achub rhag melltith y gyfraith, sy'n condemnio unrhyw bechadur i farwolaeth heb roi cyfle i edifeirwch. Fodd bynnag, ni wnaeth marwolaeth Crist ddileu pechod ond dim ond rhoi modd inni ddianc rhag pechod ac anwiredd trwy roi'r ysbryd sanctaidd inni.

Bydd y pŵer y mae'r ysbryd sanctaidd yn ei roi inni yn ein rhyddhau rhag pŵer pechod ac anwiredd, a wnaed i gyfyngu ar ein cynnydd mewn bywyd. Bydd pechod yn achosi i ysbryd Duw wyro oddi wrthym a’n gwneud yn ddi-rym o’r ysbryd. Mae'n gallu clirio ein llwybr i sicrhau na fyddwn byth yn dod o hyd i'n ffordd at y groes eto, ac i gyd, bydd yn dod â marwolaeth dragwyddol. Mae'r holl ganlyniadau hyn o bechod yn hanfodol i bob dyn geisio cymaint ag y gall i dorri'n rhydd o rym pechod. I'r perwyl hwn, mae gweddi am ymwared oddi wrth bechod felly yn orfodol i bob credadun sy'n dal i frwydro â phechod yn y gyfrinach.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

PWYNTIAU GWEDDI

Arglwydd Iesu, hanfod eich marwolaeth a'ch atgyfodiad yw fy rhyddhau rhag pechod. Cymerasoch y groes, mynd trwy stryd y cywilydd, a thalu'r pris cyfalaf â'ch gwaed gwerthfawr er mwyn imi gael fy achub rhag melltith y gyfraith. Arglwydd, pa mor ddrwg fydd hi, fy mod yn dal i ymglymu’n ddwfn yn wenwynig pechod, filoedd o flynyddoedd, hyd yn oed ar ôl eich marwolaeth. Cymeraf gysur yn y testun ysgrythurol a bwysleisiodd y byddwn yn gwybod y gwir, a bydd y gwir yn ein rhyddhau. Iesu, rydw i wedi gwybod y gwir eich bod chi wir wedi marw er mwyn i mi gael fy achub rhag pechod, dwi'n lansio i'r cyfamod rhyddid a wnaed â'ch gwaed yng Nghalfaria, ac rwy'n cyhoeddi fy ngwarediad llwyr rhag pechod yn enw Iesu.

Dad yn y nefoedd, mae fy nghalon yn chwerw yn fawr pan ddysgais nad oes gan bechod unrhyw ddaioni y mae yn ei wneud i ddyn heblaw rhoi un mewn caethiwed. Iesu, rydw i wedi blino o fod yn gaethwas i bechod, ac rydw i wedi gwneud fy mhenderfyniad i gerdded ar lwybr cyfiawnder. Fodd bynnag, bydd hyn yn anodd os nad yw hualau pechod wedi cael eu torri o’r cefn eto, rwy’n gweddïo am drugaredd a fydd yn rhoi buddugoliaeth imi dros bechod, Arglwydd gofynnaf ichi ei roi imi yn enw Iesu.

Dywed y Beibl na allwn fod mewn pechod a gofyn i ras fod yn weddill. Arglwydd Dduw, rwyt ti'n teyrnasu am fod dy drugaredd dros ddyn yn para am byth. Erfyniaf am eich trugaredd dros fy mhechodau ac anwireddau y byddwch yn gwneud imi eich gweld. Gwnaeth y Beibl yn hysbys na fydd wyneb pechadur yn gweld Crist, Arglwydd Iesu, rwy’n gweddïo y byddwch, yn rhinwedd y gwaed a dywalltwyd yng Nghalfaria, yn fy ngolchi’n llwyr oddi wrth fy mhechod yn enw Iesu.

Dad yn y nefoedd, gwnaeth eich gair yn hysbys nad ydych chi eisiau marwolaeth pechadur ond edifeirwch trwy Grist Iesu. Hefyd, nid ydych chi wedi anfon eich mab i'r byd i gondemnio'r byd, ond i ni ddod o hyd i iachawdwriaeth trwy ei farwolaeth. Rwy'n cyfaddef fy holl bechodau o'ch blaen heddiw, rwy'n gelwyddgi gogoneddus, yn lleidr, rwy'n ymroi i anfoesoldeb rhywiol. Yn gymaint ag nad wyf yn falch o'r holl bethau drwg hyn rwy'n eu gwneud, nid yw fy edifeirwch oddi wrtho yn para'n hir chwaith. Dyma pam mae angen eich help arnaf i'm cynorthwyo i oresgyn y cnawd sy'n gorfod bod eisiau cymryd drosodd fy modolaeth gyfan. Rwy'n gweddïo am drugaredd a fydd yn fy nghodi uwchlaw pechod. Arglwydd trugarha wrth enw Iesu.

Dad Arglwydd, mae pechod wedi diystyru fy mywyd. Mae wedi dod yn anochel yn amhosibl imi wneud hebddo. Yn ddigon drwg, ni allaf hyd yn oed ymffrostio ynddynt y tu allan, ond ni allaf eu cyfaddef i ddyn yn lle oherwydd cywilydd a gwaradwydd. Cymeraf nerth yn llyfr y Salm sy'n dweud wrthych fy mod wedi gwneud yr anwiredd hwn a gwneud y drwg hwn yn eich golwg. Ac mae llyfr y diarhebion yn dweud na fydd yr un sy'n cuddio ei bechod yn ffynnu, ond bydd yr un sy'n cyfaddef ac yn edifarhau yn cael trugaredd. Rwy’n ceisio am edifeirwch llwyr, ac mae’r Arglwydd tragwyddol yn rhoi’r gras imi oresgyn pechod yn llwyr yn enw Iesu.

Oherwydd mae Crist wedi marw, dyma fy mhle, mae gwir bechod wedi trechu, ond mae Crist wedi marw i'm hachub yn llwyr rhagddo. Rwy'n ceisio'ch nerth i ddileu pechod yn enw Iesu.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.