Gweddïau Diolchgarwch am Iachau

4
4304
Gweddïau Diolchgarwch am Iachau

Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn gweddïau diolchgarwch am iachâd. A ydych erioed wedi cael iachâd rhag unrhyw afiechydon, gwendidau neu wendid? byddwch yn sicr yn gwybod sut i ddiolch. Lawer gwaith, y rheswm pam nad yw rhai pobl byth yn profi torri tir newydd yw nad ydyn nhw'n gwybod sut i ddiolch am yr hyn maen nhw wedi'i dderbyn a'r rhai nad ydyn nhw wedi'u derbyn eto.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Diolchgarwch mae amser yn gyfnod i gasglu teuluoedd ynghyd i ddiolch i Dduw am y pethau mawr y mae wedi'u gwneud. Fel credwr, rhaid inni ddysgu sut i ddiolch i Dduw. Mae dwyn i gof y Beibl yn dweud y dylem fod yn bryder am ddim ond ym mhopeth trwy ymbil ar weddïau a diolchgarwch, dylem wneud ein cais yn hysbys i Dduw.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Hyd yn oed pan weddïwn a heb dderbyn eto, rhaid inni ymdrechu o hyd i ddiolch i Dduw. Mae Diolchgarwch yn symud Duw i dosturi iddo godi am ein cymorth. Mae iachâd yn rhywbeth y mae llawer ohonom yn gweddïo amdano. Mae cymaint ohonom sydd wedi cael iachâd o wahanol afiechydon a gwendidau. Os ydych chi wedi cael iachâd o un afiechyd neu'r llall, rhaid i chi geisio diolch i Dduw.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Gweddi Diolchgarwch am Oes

Arglwydd Dduw, edrychais o'm cwmpas a darganfyddaf mai trwy eich trugaredd yr wyf yn dal i sefyll. Pe bai wedi cael ei adael i ewyllys fy ngelynion byddwn wedi bod yn angof ers amser maith, yr wyf yn eich chwyddo oherwydd eich bod wedi bod yn amddiffynwr fy Goshen, buoch yn darian ac yn fwced i mi. Arglwydd, rwy'n gwerthfawrogi eich mawredd am y rhodd ryfeddol o fywyd yr ydych wedi'i rhoi imi, diolchaf ichi am nad ydych wedi gadael i'm gelynion ganu cân buddugoliaeth dros fy mywyd, rwy'n eich gwerthfawrogi oherwydd eich bod yn Dduw. Rwy’n eich gwerthfawrogi oherwydd ichi gadw at addewidion eich gair, dywed eich gair na fydd unrhyw ddrwg yn fy mwrw nac unrhyw berygl yn dod i fy annedd. Rwy'n eich gwerthfawrogi oherwydd eich bod wedi cadw'ch addewidion, Arglwydd dywedaf i adael i enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.

Gweddi Diolchgarwch am Iachau Canser

Arglwydd Iesu, diolchaf ichi oherwydd mai chi yw'r iachawr mawr. Pan gefais ddiagnosis cyntaf o ganser, roeddwn wedi colli gobaith, gyda’r boen a’r blinder difyr o wahanol gemotherapi roeddwn yn meddwl bod fy niwedd wedi dod. Ond rwy'n eich gwerthfawrogi am eich caredigrwydd. Er ei bod bob amser yn ymddangos fel na fyddwch yn dod i'm cymorth nes i chi wneud hynny. Diolch i chi oherwydd eich bod wedi peri cywilydd i'r diafol dros fy heriau Heth. Rwy'n eich chwyddo oherwydd ichi wneud ffordd pan oedd yn ymddangos nad oedd, rwy'n eich gwerthfawrogi oherwydd i chi dynnu fy holl ymatebion i ffwrdd a gwagio fy holl boen o'r anhwylder tanbaid hwnnw.

Diolchaf i chi am ddwylo Goruwchnaturiol iachâd a estynasoch ataf, Arglwydd yr wyf yn dyrchafu dy enw sanctaidd.

Gweddïau Diolchgarwch am Iachau Malaria

Dim ond y rhai sydd wedi colli eu bywydau i'r llofrudd mwyaf hwn o ddynion yn Affrica all wybod beth sydd ei angen i oroesi. Arglwydd, diolchaf ichi am fy ngweld trwy fy eiliad o salwch ofnadwy gyda Malaria. Arglwydd, diolchaf ichi oherwydd na wnaethoch adael imi ychwanegu at achosion pwy fu farw pobl o ganlyniad i Malaria. Diolch i chi, Arglwydd, am hwyluso fy mhroses bod ac adfer.

Dywed eich gair, eich bod wedi cymryd arnoch chi'ch hun ein holl wendidau a'ch bod wedi gwella ein holl afiechydon. Diolchaf ichi oherwydd eich bod wedi gwneud eglurder y gair hwn yn amlwg yn fy mywyd. Rwy'n gwerthfawrogi fy statws iechyd nawr, diolchaf ichi am eich holl garedigrwydd cariadus dros fy, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu.

Gweddi Diolchgarwch am Iachau Problem Aren

Arglwydd Iesu, rwy'n eich gwerthfawrogi am y caredigrwydd cariadus hwn. Efallai nad yw dynion yn deall cymaint yr wyf yn ei olygu i chi, ond rwy'n eich gwerthfawrogi am beidio byth â'm gadael yn fy eiliad o anghenion mawr. Mae'r ofn o fyw gyda chlefyd yr arennau yn fwy poenydio ac yn lladd yn gyflymach na'r afiechyd ei hun. Arglwydd, yr wyf yn diolch ichi oherwydd bod gennych nerth imi yn fy eiliad ofnadwy o wendid.

Diolch i chi am roi'r nerth i mi byth i golli gobaith hyd yn oed gan fod fy mhroses adfer yn ymddangos yn araf, diolchaf ichi am roi eich nerth i beidio byth â cholli fy ffydd ynoch chi. Ie, oherwydd gwn pan godwch o'r diwedd am fy help, na fydd yn ddim llai na gwyrth. Diolch i ti, Arglwydd, am roi'r gras i mi arddangos cymeriad hyd yn oed wrth i mi aros arnat ti. Arglwydd Iesu, diolchaf ichi am helpu'r meddygon a'r nyrsys a oedd yn fy mynychu, rwy'n eich gwerthfawrogi am beidio â'm gadael pan oedd arnaf eich angen fwyaf, Arglwydd rwy'n gwerthfawrogi eich enw sanctaidd.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Gweddi Diolchgarwch Am Iechyd Da

Yn ein moment o salwch ofnadwy dyna pryd rydyn ni'n wirioneddol werthfawrogi'ch caredigrwydd am yr iechyd da rydych chi wedi'i roi inni. Arglwydd, rydyn ni'n diolch i chi am na wnaethoch chi adael i'n ffydd gael ei phrofi â salwch ofnadwy. Rydym yn diolch i chi am ofalu am ein holl anghenion iechyd a rhoi iechyd cadarn inni.

Arglwydd Iesu, rydym yn diolch ichi am ein caru gymaint fel na wnaethoch adael i unrhyw un o fy nheulu a ffrindiau ddioddef o glefyd neu anhwylder na ellir ei drin. Arglwydd, yr wyf yn diolch ichi am fod yn amddiffynwr ein Goshen, yr wyf yn eich mawrhau am fod yn Dduw dros ein bywydau, Arglwydd gadewch i'ch enw sanctaidd gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.

Gweddi Diolchgarwch am iachâd disgwyliedig

Arglwydd Dduw, dywed dy air y dylem fod yn bryder am ddim; ond ym mhopeth, trwy ymbil, gweddïau, a Diolchgarwch dylem wneud cais yn hysbys i chi. Arglwydd, yr wyf yn diolch ichi oherwydd byddwch yn perffeithio fy iachâd. Diolchaf ichi oherwydd eich bod wedi bod yn helpu fy sefyllfa iechyd o'r dechrau a diolchaf ichi oherwydd na fyddwch byth yn gadael eich gwaith heb ei ddadwneud, rwy'n diolch ichi gan ragweld am iachâd llwyr. Deallaf na allwn gael ein condemnio ar rywbeth yr ydym wedi diolch amdano a dyma pam yr wyf yn diolch ichi am iachâd, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.

Diolchaf i chi am fod fy mhoen i gyd wedi diflannu, bod fy nhwymyn wedi gwella, a bod fy holl wendidau wedi cael eu cymryd i ffwrdd, Arglwydd yr wyf yn chwyddo eich enw, bydded i'ch enw gael ei ganmol am byth bythoedd.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

 


SYLWADAU 4

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.