Gweddi yn Erbyn Breuddwydion Drwg Yn ystod Beichiogrwydd

2
4990
Gweddi yn Erbyn Breuddwydion Drwg Yn ystod Beichiogrwydd

Heddiw, byddwn yn plymio gweddïau yn erbyn breuddwydion drwg yn ystod beichiogrwydd. Pan fydd dynes yn feichiog, dyna'r cam cyntaf tuag at luosi fel y mae Duw wedi gorchymyn. Fodd bynnag, mae cymaint o bethau'n digwydd ym myd yr ysbryd yn ystod y cam hwnnw pan fydd y babi yn dal yn y groth.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Mae yna nifer o frwydrau ac ymosodiadau sy'n digwydd i fenyw pan maen nhw'n feichiog. Byddwch yn pendroni pam mae'r frwydr honno'n aml yn codi yn erbyn menywod beichiog, wel, mae hynny oherwydd bod beichiogrwydd yn lansio teulu i faes y cyflawniad. Hefyd, mae pob plentyn yn cario bendith gan Dduw Hollalluog ac mae pawb yn cael eu bendithio i'w cenhedlaeth, dyma'r rheswm pam mae brwydr ac ymosodiad yn aml yn codi yn erbyn menyw feichiog.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Yr hyn sy'n werth ei wybod yw nad yw'r oftentimes, y frwydr a'r ymosodiad yn erbyn y fenyw feichiog ond yn erbyn y plentyn. Fodd bynnag, daw'r frwydr yn frwydr y fenyw feichiog oherwydd hi yw'r cynhwysydd.

Breuddwyd ddrwg yw un o ffurfiau'r frwydr sy'n codi yn erbyn menyw feichiog. Mae'n bwysig gwybod bod breuddwydion yn weithgareddau'r ysbryd ac mae'r deyrnas ysbrydol yn rheoli'r corfforol. Bydd pa bynnag beth sydd wedi'i setlo ym myd yr ysbryd yn dod i amlygiad yn y byd go iawn. Felly, mae'n ddrwg iawn i fenyw feichiog brofi breuddwydion drwg yn ystod beichiogrwydd.

Pan fydd menyw feichiog yn dechrau gweld pethau drwg yn y freuddwyd, ei fod yn nodi'n glir fod y rhyfel yn dod. Mae'r Beibl yn dweud am i ni ymgodymu ar yn erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn tywysogaethau pwerau a phren mesur o leoedd tywyll. Felly, nid yw'n ddigon i ddibwysoli breuddwydion ar allor cyd-ddigwyddiad yn unig oherwydd nad yw'n gwneud ystyr uniongyrchol i chi. Os nad yw'n gwneud synnwyr i chi mae hynny'n fwy o reswm pam mae angen i chi weddïo.

Mae cymaint o famau heddiw sydd wedi bod yn esgeulus tra'u bod yn feichiog ac mae'r gelyn wedi defnyddio hynny i ddwyn rhywbeth mawr ym mywyd eu plant. Mae rhai plant eu geni gwag ogoniant oherwydd bod eu rhieni yn dangos llacrwydd yn y lle gweddi yn ystod eu beichiogrwydd. Pryd bynnag y byddwch yn gweld somethings nad ydynt yn ychwanegu i fyny mewn breuddwyd am eich plentyn yn y groth, mae'n bwysig eich bod yn gweddïo yn ei erbyn.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

Enghreifftiau o Breuddwydion Drwg yn ystod Beichiogrwydd

 1. Gweld Gwaed Yn Y Freuddwyd: Gall y rhain olygu camweinyddu, Rhaid i chi ei wrthod trwy weddïau
 2. Gweld Eich Hun yn torri cig: Gall y rhain fod yn arwydd o enedigaeth farw. Rhaid i chi ei wrthod trwy weddïau
 3. Wynebau rhyfedd neu gyfarwydd yn gwneud cariad i chi yn y freuddwyd: Mae'r rhain yn dynodi halogiad demonig, rhaid i chi weddïo yn ei erbyn.
 4. Rhywun Yn eich dilyn yn y freuddwyd
 5. Mathau eraill o Hunllefau

Nid yw'r enghreifftiau hyn i fod i godi ofn arnoch chi na chwyddo'r diafol, nid oes hyd yn oed unrhyw gefn ysgrythurol ar gyfer unrhyw un o'r breuddwydion hyn ond fe'u ceir yn sgil profiadau niferus pobl sydd wedi dioddef breuddwydion satanaidd. Fel mam feichiog, rhaid i chi fod yn sensitif yn ysbrydol, pan fydd y diafol yn dangos unrhyw freuddwyd ryfedd i chi, yn codi ac yn ei gwrthod trwy ffydd trwy weddïau. Cofiwch fod yr ysgrythur yn dweud gwrthsefyll y diafol a bydd yn ffoi, mae gennych chi bŵer sydd wedi'i guddio yn enw Iesu. Pan ddechreuwch gael breuddwydion drwg yn ystod beichiogrwydd, er mwyn eich plentyn yn y groth, dywedwch y weddi hon yn amlach nes bod pob gafael o dywyllwch dros ffrwyth eich croth wedi torri.

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

GWEDDI

 • Arglwydd Dduw, diolchaf ichi am y broses ryfeddol hon yr ydych yn peri imi fynd drwyddi, yr wyf yn gwerthfawrogi eich caredigrwydd cariadus dros fy mywyd, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.
 • Dad yn y Nefoedd, diolchaf ichi am y gras a roddaist imi i freuddwydio breuddwydion, yr wyf yn eich gwerthfawrogi oherwydd ei fod yn gyflawniad o'ch addewidion a wnaethoch drosom yn llyfr yr Actau tad yr wyf yn dyrchafu dy enw Sanctaidd yn yr enw o Iesu.
 • Arglwydd Iesu, diolchaf ichi am nad ydych wedi cadw cyfrinach y gelyn dros fy mywyd. Diolchaf i chi am yr olygfa a roesoch imi i weld cynlluniau ac agenda'r gelyn ar gyfer fy mywyd Arglwydd Rwy'n eich mawrhau oherwydd byddwch chi'n dinistrio eu cynlluniau dros fy mywyd a beichiogrwydd yn enw Iesu.
 • Arglwydd, deuaf yn enw mab annwyl Iesu Grist a gweddïaf ar i bob breuddwyd a datguddiad drwg ynghylch ffrwyth fy nghroth gael ei ddinistrio yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, oherwydd ysgrifennwyd mai treftadaeth Duw yw plant, Arglwydd, ffrwyth fy nghroth yw eich treftadaeth, rhodd o ddaioni o orsedd trugaredd, na fydded i unrhyw ddrwg ddigwydd yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, mae'r Beibl yn dweud pwy sy'n siarad ac mae'n digwydd pan nad yw'r Hollalluog wedi Gorchymyn? Arglwydd, atolwg na fyddwch yn caniatáu i'r cyngor hwnnw gael ei gyflawni dros fy mywyd yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, dwi'n dod yn erbyn pob pŵer sydd wedi addo creu ofn yn fy nghalon bob amser trwy ddod â breuddwydion drwg i mi, dwi'n dinistrio'r fath bwer yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw yn ôl dy eiriau yn llyfr Diarhebion 3vs 24 na fyddaf yn ofni pan fyddaf yn gorwedd a bydd fy nghwsg yn felys, rwy'n derbyn pŵer am gwsg melys yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, rwy'n gorchuddio ffrwyth fy nghroth â'ch gwaed gwerthfawr, peidiwch â gadael i unrhyw niwed ei daro yn enw Iesu.
 • Dywed y Beibl na fydd unrhyw ffasiwn arf yn ein herbyn yn ffynnu, Arglwydd mae pob saeth sy'n cael ei saethu at fy mhlentyn yn y groth o'r freuddwyd yn cael ei dinistrio yn enw Iesu.
 • Arglwydd Iesu, wrth imi gau fy llygad mewn cwsg, gofynnaf i'ch ysbryd a'ch pŵer sanctaidd fy arwain a byddant yn cau'r drws yn erbyn pob camdriniaeth ddrwg a allai fod eisiau halogi fy nghwsg â breuddwydion drwg yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, rwy'n sefyll ar addewid eich geiriau sy'n dweud bod fy mhlant a minnau am arwyddion a Rhyfeddodau. Arglwydd, mae pob halogiad drwg o'r freuddwyd yn ystod beichiogrwydd yn cael ei ddinistrio yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, mae'r Beibl yn dweud cyn i mi dy ffurfio yn y groth roeddwn i'n dy adnabod cyn dy eni Fe'ch gosodais ar wahân; Rhoddais di'n fel broffwyd i'r cenhedloedd. " Yn yr un modd, yr ydych wedi adnabod fy mhlentyn, hyd yn oed yn y cyflwr o feichiogrwydd. Arglwydd, atolwg y byddwch Tarian ef / hi gyda'ch phŵer rhyfeddol na fydd unrhyw beth drwg gan y freuddwyd dod i ran ef / hi yn enw Iesu.
 • Arglwydd Dduw, drosof fy hun yr wyf yn gweddïo am nerth ysbrydol, atolwg am dy allu Arglwydd i goncro pob brwydr a all godi yn fy erbyn yn y freuddwyd, Arglwydd hedfan i mi dy nerth ysbrydol yn enw Iesu.
 • Dad Arglwydd, diolchaf ichi am yr anrheg hon yr ydych yn ei rhoi i'r byd sy'n dod trwof, rwy'n gwerthfawrogi eich caredigrwydd dros fy mywyd, gadewch i'ch enw gael ei ddyrchafu yn enw Iesu.

amen

Tanysgrifiwch yn garedig i'n Sianel YouTube I Gwylio Fideos Gweddi Bwerus Ddyddiol

 

 

 


SYLWADAU 2

 1. Gweddïwch dros fy ngwraig am esgor ar esgor ar ei babi yn y groth pan ddaw'n amser. Mae hi'n Mrs yn bendithio emmanuel Akpan Andrew isod yw fy nghyfeiriad Gmail diolch i chi a Duw a'ch bendithio i gyd amen

 2. Tôi rất biết ơn về sự hướng dẫn cầu nguyện thật tuyệt vời và đây là sự hướng dẫn từ Chúa để tôi được tìm thấy trong lúc tôi rất cần và tìm kiếm t còẫ tì t ẫ t ẫ t ẫ xin được phép yêu cầu về nhiều bài cầu nguyện bằng tiếng việt hoàn chỉnh và 1 bài cho chồng tôi bằng tiếng Hwngari hoặc Tiếng anh, tôi thật sự rất biết ơn, pin chụ. Amen

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.