Salm 3 Gweddi Am Gymorth

0
3802
Salm 3 Gweddi Am Gymorth

Salm 3 yw trydydd Salm y Beibl. Mae'n a gweddi am gymorth oddi uchod, mae hefyd yn a gweddi diolchgarwch i Dduw, a atebodd weddi enaid cystuddiedig. Priodolir Salm 3 i Ddafydd, yn benodol, pan ffodd o Absalom ei fab. Mae David, yn anghyfannedd gan ei bynciau, yn cael ei ddinistrio gan Shimei, yn erlid am ei goron a'i fywyd gan ei fab annuwiol, yn troi at ei Dduw, yn gwneud ei ymbiliadau, ac yn cyfaddef ei ffydd

Wedi sefydlu'r ffaith bod Salm 3 yn salm o erfyn, galarnad, hyder, deiseb a mawl. mae'n bwysig ein bod yn rhoi astudiaeth neu archwiliad manwl o ystyr salm 3 pennill wrth adnod er mwyn deall mwy amdano

PSALM 3 YN CYFARFOD IAWN GAN IAWN

Adnod 1: O ARGLWYDD, SUT LLAWER YW FY FOES! MAE LLAWER YN CODI YN ERBYN ME

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Dyma'r pennill cyntaf ym mhennod 3 ac fe'i cyfeiriwyd at yr arglwydd, mae'n dangos i ni sut y cynyddodd gelynion Dafydd yn y cynllwyn yn ei erbyn Ac roedd calon dynion Israel yn ei erbyn fel llew rhuadwy yn barod i'w ysbeilio, yn ei waredu o'i deyrnas ac i ddinistrio ei fywyd.

Adnod 2: MAE LLAWER YN DWEUD ME, NID OES HELPU AM EI DDUW

 Mae'r pennill hwn yn sôn am rai o waradwyddiadau ei elynion, sut y cafodd y salmydd ei wrthod a'i wneud yn ysglyfaeth gan y gelyn; cafodd ei wrthod yn llwyr ac nid oes ganddo bwer i amddiffyn ei hun, dim gobaith o ddianc rhag ei ​​broblemau ac nad yw Duw yn bwriadu ymyrryd a'i achub nac yn y byd hwn nac yn y byd sydd i ddod.

Adnod 3: OND THOU, O ARGLWYDD, CELF YN RHANNU I MI, FY GLORY, A BYWYD FY PENNAETH.

 Yn yr adnod hon, mynegodd y salmydd yma hyder bod yr Arglwydd yn wir wedi clywed ei gri ac wedi ateb ei weddi o'i fryniau sanctaidd. Y defnydd o'r darian yn yr adnod hon; roedd yn naturiol siarad am Dduw fel “tarian” neu “amddiffynwr” ei bobl a fydd, mewn amser o berygl a thrafferth, yn codi'r pen hwnnw a chânt eu hadfer yn ôl i'w hurddas blaenorol.

Adnod 3: BYDDWCH YN CRAFFU ALLAN I'R ARGLWYDD, AC YN ATEB YNGHYLCH EI HOLY HILL

  Mae'r pennill hwn yn sôn am pan oedd y salmydd yn agored i lawer o berygl ac felly rhoddodd drallod i ing dwfn ei enaid mewn geiriau pan gynyddwyd ei elynion gymaint amdano gan wneud ei apêl yn hyderus iddo. Duw ei wresogydd gweddi hy mae'n clywed eich cri pan fyddwch chi'n ei alw allan o'i gysegr daearol a nefol lle mae ef yn bresennol i ateb gweddïau'r sant sy'n ei gyfarwyddo, ac oddi yno mae'n clywed, yn bendithio ac yn ateb ein ing.

I LIE I LAWR A SLEEP; Rwy'n deffro ETO, AM YR ARGLWYDD YN CYNNWYS ME

Adnod 5:  Mae'r pennill hwn yn esbonio'r dewrder a gafodd y salmydd pan wyddai fod ganddo Dduw dros ei amddiffynwr ac efallai y bydd yn mynd yn dawel ac yn hyderus i'w wely heb ofni trais y tân, ymyl y cleddyf a dyluniad y dynion drygionus. Er ei fod yn siarad yn ddynol, mae'r rheswm u i ofni y gallech fod wedi cael eich gorfodi i gysgu cwsg marwolaeth a chael eich malu ond safodd Duw fel tarian a'i amddiffyn ac mae ei fywyd yn dal tra ynddo ef yn ddiogel.

Adnod 6: NID YDW I'N AFRAID O DEG MEDDWL O BOBL SYDD WEDI SET THEMSELVES YN ERBYN ME ROUNDABOUT

Roedd David yn ddyn dewr o'i ieuenctid; mae ei ymgysylltiad â Goliath a'i gampau milwrol yn ei ddangos. Ac yn awr mae yna filoedd lawer yn codi yn ei erbyn, er nad yw cryfder a niferoedd yn ddim yn erbyn presenoldeb Duw, mae'r salmydd bellach yn dweud na fyddai arno ofn pe bai unrhyw nifer o elynion yn codi mewn gwrthryfel yn ei erbyn. Yn sicr nid oes gan yr un sydd wedi gwneud Duw yn noddfa iddo achos i ofni.

Adnod 7: ARISE, O ARGLWYDD! CYFLWYNO ME, O FY DDUW! AM FWY SMITE POB FY MEDDWL AR Y TWYLLO, DRWY WEDI TORRI TEETH Y WICKED

Yn yr adnod hon, er ei fod yn gwybod bod Duw wedi dechrau ymladd, eto gwyddai fod ei amddiffyniad parhaus yn dibynnu ar ei weddïau parhaus. Siaradodd y salmydd yn hyderus yn ymyrraeth Duw oherwydd ei fod yn dal i gael ei amgylchynu gan elynion niferus ac mae'n gwybod yn sicr y byddai'n fuddugol.

Galwodd y salmydd yn hyderus arno i’w wneud oherwydd ei fod wedi diarfogi ei elynion yn y gorffennol ac roedd yn gobeithio y byddai’n gwneud hynny eto.

Adnod 8: BELONGS CYFLWYNO I'R ARGLWYDD; BYDD Y BLESSING BOD YN BOBL.

Mae'r pennill olaf hwn yn dangos pŵer achubol Duw. Duw yn unig sy'n achub, Y bobl sy'n cael eu hachub rhag nerth ac euogrwydd pechod yw ei bobl. Fe wnaeth ei drugaredd eu hachub; a thrwy ei fendith yn bod arnynt yn barhaus, y maent yn parhau i gael eu hachub. Ef yw'r ffynnon y mae ein cymorth a'n hiachawdwriaeth yn dod ohoni hy mae'n ymwneud â Duw yn unig i achub. Nid oedd gan y salmydd unrhyw ddisgwyliad i achub ei hun pe bai'n cael ei achub, roedd yn teimlo ei fod i fod ar ei ben ei hun gan Dduw. Fe wnaeth ei drugaredd ei achub a thrwy ei Fendith fod yn barhaus arnyn nhw.

        Pryd mae angen y Salm hon arnaf?

Efallai eich bod yn pendroni pryd yn union y mae angen y Salm hon arnoch, gallwch wirio isod am rai o'r sefyllfaoedd pan ddylech ddefnyddio Salm 3

  1. Pan fydd bywyd yn cwympo
  2. Pan fydd ofn arnoch y gallai'r gelynion eich cywilyddio
  3. Pan fydd cymaint o wrthwynebwyr yn chwilio am eich cwymp
  4. Pan fydd angen amddiffyniad Duw arnoch chi
  5. Pan fyddwch chi'n gynaliadwyedd a gwaredigaeth Duw

       PSALM 3 GWEDDI:

Os ydych chi yn unrhyw un o'r sefyllfaoedd a restrir uchod neu fwy, yna mae'r gweddïau salm 3 pwerus hyn ar eich cyfer chi:

  1. gweddïwch am amddiffyniad a gwaredigaeth Duw
  2. Gweddïwch am drugaredd, maddeuant, doethineb a dirnadaeth Duw yn erbyn y trapiau dros y gelyn
  3. Gweddïwch am gryfder a stamina Duw i oresgyn unrhyw wrthwynebiad a rhwystr
  4. Arglwydd peidiwch â fy ngadael a pheidiwch â bod yn ysglyfaeth i'm gelynion.
  5. Arglwydd clywed fy nghri ac ymladd fy mrwydr drosof

6). Dad helpwch fi gan y rhai sy'n rhy gryf i mi yn enw Iesu.

7). O Arglwydd, bydd fy nghymorth presennol ac ymladd fy mrwydrau heddiw yn enw Iesu.

8). O Arglwydd, helpa fi a gwared fi o fraich nerthol y byd hwn yn enw Iesu.

9). O Arglwydd, siomi pawb sy'n dweud amdanaf nad oes help i mi yn enw Iesu.

10). O Arglwydd, anfon help ataf o'r cysegr a chryfhau fi allan o Seion yn enw Iesu.

11). O Arglwydd, does gen i neb yma ar y ddaear a fydd yn fy helpu. Helpwch fi am drafferth yn agos. Gwared fi fel na fydd fy ngelynion yn peri imi wylo yn enw Iesu.

12). O Arglwydd, peidiwch ag oedi cyn fy helpu, anfonwch help ataf yn gyflym a thawelwch y rhai sy'n fy watwar yn enw Iesu.

13). O Arglwydd! Peidiwch â chuddio'ch wyneb oddi wrthyf yn y cyfnod anodd hwn. Byddwch drugarog wrthyf fy Nuw, cyfod ac amddiffyn fi yn enw Iesu.

14). O Arglwydd, dangos i mi dy garedigrwydd cariadus, codwch gynorthwywyr i mi ar y cyfnod hwn o fy mywyd yn enw Iesu.

15). O Arglwydd, mae gobaith gohiriedig yn gwneud y galon yn sâl, yno arglwydd anfon help ataf cyn ei bod hi'n rhy hwyr i mi yn enw Iesu.

16). O Arglwydd! Cydiwch yn y darian a'r bwciwr a sefyll dros fy nghymorth yn enw Iesu.

17). O Arglwydd, helpa fi a defnyddio fi i helpu eraill yn enw Iesu.

18). O Arglwydd, ymladd yn erbyn y rhai sy'n ymladd yn erbyn fy nghynorthwywyr tynged heddiw yn enw Iesu.

19). O Arglwydd, oherwydd gogoniant eich enw, helpwch fi ar y mater hwn (soniwch amdano) yn enw Iesu.

20). O Arglwydd, o heddiw ymlaen, rwy'n datgan na fyddaf byth yn brin o help yn enw Iesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


erthygl flaenorolSalm 68 Yr Adnod Neges Trwy Adnod
erthygl nesafSalm 4 Gweddi Am Gymorth
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, Dyn Duw ydw i, Sy'n angerddol am symud Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd o ras i amlygu pŵer yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddïau a'r Gair. Am wybodaeth bellach neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi ar chinedumadmob@gmail.com neu Sgwrsiwch fi ar WhatsApp A Telegram yn +2347032533703. Hefyd, byddaf wrth fy modd yn eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bendith Duw di.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.