Gweddi Am Glanhau'r Eglwys

0
5047
GWEDDI AR GYFER GLANHAU EGLWYS

Daeth Eglwys yw crud y ffydd Gristnogol. Mae'n debycach i le preswyl gwych i bobl, mae'r eglwys yn gweithredu fel cerbyd sy'n dod â phobl at Grist. Nid yw sylfaen yr Eglwys ysbrydol yn gwybod unrhyw ddiogi, does ryfedd fod yr ysgrythur yn dweud ar y graig hon y byddaf yn adeiladu fy eglwys ac ni fydd porth uffern yn drech na hi. Pan oedd Crist ar fin gadael y ddaear, gweddïodd yn daer dros yr Apostol Pedr oherwydd mai ef yw'r sylfaen y bydd yr eglwys yn cael ei hadeiladu arni.

Dywedodd Iesu wrth Pedr fod Satan yn ceisio ennill ei enaid ond mae wedi gweddïo drosto na ddylai ei ffydd gwyro’n hen hyd yn oed pan fydd Crist wedi mynd. Os yw sylfaen yr eglwys wedi'i hadeiladu ar y graig, mae hynny'n golygu bod yr eglwys wedi canfod ei gwreiddiau'n ddwfn yng Nghrist, felly, nid y broblem yw'r sylfaen. Heddiw, rydyn ni'n mynd i fod yn cymryd rhan mewn gweddi dros lanhau'r Eglwys, bydd y gweddïau hyn yn helpu i lanhau'r eglwys a grymuso Cristnogion i gynrychioli Crist yn eofn yn y byd.

Arferai fod adeg pan oedd yr Eglwys ar anterth gweithgaredd cymdeithasol oherwydd bod yr eglwys wedi dod o hyd i ffordd i saethu ei saeth i'r byd bob amser. Fodd bynnag, mae pethau wedi cymryd tro gwahanol y dyddiau hyn, nid yw'r eglwys bellach yn dal y cadarnle a ddefnyddir i reoli, mae'r byd wedi canfod ei ffordd i mewn i ran fwyaf mewnol yr eglwys. Mae'r eglwys wedi cael ei llygru gan wyliau'r byd, mae allor sanctaidd Duw wedi'i thorri gan garlataniaid. Mae angen geni tân o adfywiad yn yr eglwys fel y gall yr eglwys gymryd y safle a chyflawni'r swyddogaethau y mae Duw wedi bwriadu iddi eu cyflawni. Oherwydd os dylai'r eglwys fethu yn ei dyletswyddau, mae yna filiynau o eneidiau a fydd yn cael eu colli, felly mae angen mawr i ddod â'r eglwys yn ôl i'w lle.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Cyn y gall yr Eglwys ddychwelyd i'w lle, rhaid anfon y charlataniaid ar y pulpud yn pacio, mae angen i'r eglwys lanhau ei hun a rhan i ffwrdd â phethau'r byd. Dywed yr ysgrythur mai ni yw goleuni'r byd, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni fod yr hyn y bydd y byd yn ei efelychu ac nid y ffordd arall. Rhaid i ni wahanu'r siffrwd o'r gwenith, rhaid dinistrio'r siffrwd.

Ni all y rhain i gyd ddigwydd nes bod allor gweddi yn cael ei chodi dros yr eglwys. Rhaid i ddynion a menywod godi o ddifrif i weddïo, rhaid i allor tân yr eglwys beidio â lleihau. Rhaid i ni wahodd Duw yn ôl i ddod i gymryd yr eglwys drosodd, nid yw un sanctaidd Israel yn trigo mewn man sydd wedi ei ddifetha ag anwireddau Yr ysgrythur yn llyfr Luc 3:17 Y mae ei gefnogwr yn ei law, ac yntau bydd yn glanhau ei lawr yn drylwyr ac yn casglu'r gwenith i'w garner; ond bydd yn llosgi’r siffrwd â thân annirnadwy ”Dylai’r eglwys gael ei sancteiddio, rhaid puro’r addolwyr hefyd, a bydd y rhain i gyd yn digwydd trwy ein gweddïau selog. Bydd y weddi hon dros lanhau'r eglwys yn adfer sancteiddrwydd yn ôl i galon credinwyr.

Mae'r amser wedi dod i'r adfywiad mawr, adfywiad o sancteiddiad a sancteiddrwydd fel yr eglurir yn llyfr 2 Cor 7: 1 Felly, ar ôl cael yr addewidion hyn, annwyl, gadewch inni lanhau ein hunain rhag holl budreddi’r cnawd a’r ysbryd, gan berffeithio sancteiddrwydd yn ofn Duw.
Gadewch inni i gyd ymuno â dwylo gyda'n gilydd a glanhau'r eglwys trwy ddweud y gweddïau canlynol dros lanhau.

GWEDDI

• Arglwydd Iesu, gweddïwn am drugaredd ar eich eglwys, dywed dy air ar y graig hon y byddaf yn adeiladu fy eglwys ac ni fydd porth uffern yn drech na hi. Ceisiwn eich trugaredd ar yr eglwys y byddwch yn glanhau'r eglwys â'ch gwaed. Peidiwch â gadael i'r diafol fuddugoliaeth dros yr eglwys, glanhau'r eglwys â'ch gwaed gwerthfawr a'i gwneud hi'n odidog fel pan wnaethoch chi ei chreu, dinistrio'n llwyr bob gafael o dywyllwch ar yr eglwys sydd wedi pylu tân adfywiad yn yr Eglwys, estyn allan dy ddwylo Arglwydd ac achub yr eglwys yn enw Iesu.

• Arglwydd Iesu, rydyn ni'n cyfaddef mai chi yw pennaeth yr eglwys fel mae'r ysgrythur wedi dweud yn Effesiaid 1:22, rydyn ni'n gweddïo y byddwch chi'n teyrnasu unwaith eto yn yr eglwys. Achoswch i'ch pobl beidio â dioddef anwiredd, gadewch iddi beidio â chael Dominion dros yr eglwys. Mae'r eglwys yn ddinas wedi'i gosod ar y bryniau na ddylid ei chuddio, mae'n olau a ddylai ddisgleirio yn nhywyllwch y byd, gan roi'r pŵer i'r eglwys ddisgleirio yn llachar yn enw Iesu.

• Arglwydd Iesu, gofynnwn y byddwch, trwy dy allu, yn gyrru pob nitwit, charlatan a chwt cnau allan yn fygythiad i gyfiawnder eich tŷ sanctaidd. Dywedodd Iesu y bydd tŷ fy nhad yn cael ei alw’n dŷ gweddi lle mae sancteiddrwydd yn trigo. Gweddïwn y byddwch yn gwneud tir yr eglwys yn anghyfforddus i bob person cyfiawn, peidiwch â gadael iddynt gael lle yn yr eglwys yn enw Iesu.

• Dad Nefol, gofynnwn ichi roi i'ch eglwys y nerth i wrthod gweithredoedd anwiredd, y pŵer sy'n gosod safon sancteiddiad, y pŵer i osod safon sancteiddrwydd yn ei roi i'ch eglwys a rhoi rhyddid i'ch pobl yn enw Iesu.

• Dad yn y nefoedd, gweddïwn y byddwch, trwy drugaredd sy'n para am byth, yn adfer gogoniant yr eglwys, yn fwy nag yr ydych wedi'i wneud yn yr hen ddyddiau. Dywed yr ysgrythur y bydd gogoniant yr olaf yn rhagori ar y cyntaf, gofynnwn am i'r pŵer i'r eglwys godi a byw gwir Gred ei phwrpas yn enw Eglwys.

• Dad yn y Nefoedd, am gyfnod rhy hir mae'r eglwys wedi dioddef tynged ddrwg yn nwylo'r gormeswr, cyfod O Arglwydd a gwasgarwch eich gelynion. Oherwydd dywed yr ysgrythur a oes unrhyw un nad yw am imi deyrnasu ddod â nhw a gadael iddyn nhw gael eu lladd. Dad yn y nefoedd gweddïwn y byddwch yn codi yn eich pydredd ac yn dial ar bob dyn a dynes a dyngodd eu henaid i'r diafol ac adduned na fydd yr efengyl yn codi eto, gadewch iddynt weld eich dialedd yn enw Iesu.

• Dad Arglwydd, gweddïwn dros bob eglwys sy'n casglu yn dy enw di yn unig rydyn ni'n dod yn erbyn pob gwrthwynebwr yn erbyn dy eglwys, yn eu glanhau nes iddyn nhw ddod fel yr eglwys uchod yn enw Iesu.

Amen.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.