Gweddïau Am Glanhau'r Allor

0
4646
GWEDDI AR GYFER GLANHAU EGLWYS

Dywed yr ysgrythur pwy all esgyn i fryniau'r Arglwydd neu a all sefyll yn ei le sanctaidd, yr hwn sydd â dwylo glân a chalon bur, yr hwn a gododd ei enaid nid i wagedd na thyngu llw yn dwyllodrus. Fel yr eglurwyd yn yr erthygl GWEDDI AM GLANHAU'R EGLWYS fod allor Duw wedi ei llygru. Does ryfedd, mae cymaint o allorau hardd a godidog ond nid yw ysbryd Duw yn trigo ynddynt. Dywed yr ysgrythur fod llygaid Duw yn rhy gyfiawn i weld pechod, ni all ysbryd Duw drigo mewn man sydd wedi'i farcio ag anwiredd.

Un o'r lleoedd pwysicaf yn yr eglwys y mae'r diafol bob amser yn ceisio cymryd meddiant ohono yw'r allor. Yr allor yw pwerdy'r eglwys pan fydd y tân ar yr allor yn marw, bydd yr eglwys yn mynd i lawr y draen oherwydd mai'r allor yw'r fflamau tanwydd y mae angen i'r eglwys eu cadw i redeg. Yn ddiddorol, ni all yr allor lygru ei hun, dynion a menywod sy'n llygru'r allor. Dyna pam pryd bynnag y mae'r diafol eisiau talu rhyfel yn erbyn yr allor, y cyntaf y mae'n ei wneud yw ennill calon gwas allor, dynion a menywod sydd wedi cael eu cychwyn i offeiriadaeth Iesu Grist i wasanaethu yn ei le sanctaidd. Unwaith y bydd y diafol yn eu cael, nhw fydd y cerbyd a fydd yn mynd â phechod at yr allor.

Mae cymaint o allorau sydd wedi'u staenio â gwaed a phob peth budr arall gan y rhai sy'n gwasanaethu ynddynt. Yn nyddiau’r hen, bydd effeithiolrwydd pydredd Duw yn peri i bob archoffeiriad ofni Duw oherwydd os dylai unrhyw offeiriad â phechod neu anwiredd aberthu i allor Duw heb ei sancteiddio ei hun yn gyntaf bydd yr angel yn ei daro’n farw o Dduw ar yr allor. Felly, mae hyn ar ei ben ei hun yn dod yn baramedr sy'n dod â'r offeiriad i ymwybyddiaeth. Fodd bynnag, achosodd marwolaeth Crist gyfamod Gras, nid ydym yn marw yn ôl y gyfraith mwyach ond fe'n hachubir gan Grace. Yn anffodus, mae Grace wedi cael ei cham-drin yn fawr yn y millennials hyn, mae pobl yn gwneud pob math o bethau annhraethol ac eto maen nhw'n gwasanaethu wrth allor Duw.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Mae ysbryd Duw wedi cael ei achosi i symud i ffwrdd oddi wrth lawer o allorau, y cyfan a welwn y dyddiau hyn yw allor palatial ond nid oes ganddo ysbryd Duw mwyach, nid yw pŵer Duw Hollalluog bellach yn trigo yn yr allorau hynny.
Hyd nes y daw dynion a menywod i ymwybyddiaeth eu gweithredoedd anghywir, newid ohoni, sancteiddio'r allor ac ail-wahodd ysbryd Duw, ni fydd dim yn digwydd. Yn ffodus, yn ystod oes yr offeiriadaeth Lefiaidd fel y gwelir yn llyfr Lefiticus mae'r offeiriad a'r allor yn ddau endid ar wahân. Ond nawr, mae'r allor a'r offeiriad yn anwahanadwy, mae unrhyw eiliad ar eich pen eich hun yn eiliad ar yr allor. Ni yw'r offeiriad newydd o urdd Melchizedek, sy'n arwydd o Grist. Yn y bôn, er mwyn i'r allor gael ei sancteiddio, rhaid i ni ein hunain gael ein sancteiddio.

Gweddi dros lanhau'r allor yw gweddi dros ein sancteiddiad hefyd. Gadewch inni adeiladu allor o sancteiddrwydd, sanctaidd a derbyniol i Dduw trwy ddweud y gweddïau canlynol;

GWEDDI

• Arglwydd Iesu, cyhyd ein bod ni wedi staenio'r allor gyda'n anghyfiawnder, rydyn ni wedi gwylltio Sanct Israel gyda'n meddwl a'n gweithredoedd budr. Am gyfnod rhy hir ydyn ni wedi cam-drin gras Crist arnon ni ein hunain a chan ein dwylo, rydyn ni wedi gyrru ysbryd Duw ymhell o'r allor. Gweddïwn y byddwch yn maddau i ni ein holl anwiredd yn enw Iesu.

• Arglwydd Dduw, rydyn ni'n derbyn eich goruchafiaeth dros ein bywyd a'n gweinidogaeth ac ar allor Duw. Gofynnwn i chi sancteiddio'r allor a gwneud sanctaidd a derbyniol o'ch blaen yn enw Iesu. Dadansoddwch yr allor a'i hailadeiladu i'r chwaeth sy'n addas i chi, dinistriwch bob brychau a baw sydd ar yr allor yn enw Iesu.

• Arglwydd Iesu, gweddïwn y byddwch yn tywys yr allor gyda'ch ysbryd ac yn ei gwneud yn amhosibl i unrhyw garlataniaid gael mynediad iddi yn enw Iesu. Arglwydd, rydyn ni'n pledio oherwydd rheswm y gwaed a dywalltwyd ar groes Calfaria golchwch yr holl bethau budr sy'n eich ffieiddio ar yr allor, a pheidiwch â chael ei staenio eto yn enw Iesu.

• Arglwydd Dduw, offrymwn aberth mawl ac addoliad ar yr allor a gweddïwn y bydd eich ysbryd ymadawedig yn trigo ar yr allor eto yn rhinwedd ein gweddi. Rydyn ni'n cynnig ein bywydau i chi fel aberth byw ac rydyn ni'n gweddïo y byddwch chi'n creu ynom ni galon lân nad yw'n gwybod unrhyw bechod ac anwiredd a byddwch chi'n rhoi'r bywiogrwydd ysbrydol i ni a fydd yn ein helpu i wthio drwg yn enw Iesu.

• Arglwydd Dduw, rydyn ni'n ceisio'ch ysbryd sy'n twyllo'r corff marwol. Dywed yr ysgrythur os bydd yr ysbryd hwnnw a gododd Grist oddi wrth y meirw yn trigo ynoch chi, bydd yn cyflymu eich corff marwol. Arglwydd, gofynnwn am eich ysbryd y byddwch yn ein glanhau gyda'n hysbryd ac yn dod â ni i'r ymwybyddiaeth i beidio byth â chaniatáu unrhyw bethau annheilwng ar yr allor mwyach yn enw Iesu.

• Arglwydd Iesu, fe wnaeth eich marwolaeth hefyd eni offeiriadaeth newydd. Ers hynny rydym wedi ein tynnu allan o urdd yr offeiriadaeth Lefiaidd ac fe'n gwnaed yn gyd-etifeddion Crist mewn offeiriadaeth yn ôl urdd Melchizedek. Arglwydd, gofynnwn i chi ein helpu i godi a byw gwir gredo ein swyddfa. Na fydded i'n hallor gael ei dinistrio gan bechod, rhaid i'r goleuni ar yr allor beidio â lleihau. Rydym yn gwrthod bod y rheswm pam y bydd llawer o bobl yn eich methu. Gofynnwn i chi ein helpu i olrhain ein camau yn ôl atoch chi yn enw Iesu

• Arglwydd Iesu, gweddïwn dros bob eglwys sydd wedi ei cholli, sydd wedi peri i'ch ysbryd adael eu hallorau, gofynnwn i chi trwy dy drugaredd faddau iddynt. Dywed y salmydd na fwrw fi ymaith oddi wrth eich presenoldeb a pheidiwch â chymryd eich ysbryd sanctaidd oddi wrthyf, adfer i lawenydd dy iachawdwriaeth a chadarnhau â'r ysbryd rhydd hwn. Arglwydd, gweddïwn na fyddwch yn gadael iddynt ei fethu, gofynnwn am adfywiad sancteiddrwydd a chyfiawnder ar bob allor yn enw Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.