Gweddïau Am Bwer Ac Eneiniad

0
8451

Actau 1: 8 Ond byddwch yn derbyn pŵer, wedi hynny mae'r Ysbryd Glân wedi dod arnoch chi: a byddwch yn dystion i mi yn Jerwsalem, ac yn holl Jwdea, ac yn Samaria, ac hyd eithaf y ddaear.

Y gwahaniaeth rhwng Cristnogaeth a chrefydd arall yw Power. Y gwahaniaeth rhwng gair Duw a siarad ysgogol yw pŵer. Mae ein Duw yn Dduw byw ac mae Iesu Grist yn fyw, pan gododd oddi wrth y meirw, Anfonodd yr Ysbryd Glân atom. Mae'r Ysbryd Glân yw ceidwad Pwer ac Eneinio. Nid pŵer yw'r Ysbryd Glân, Ef yw ffynhonnell pŵer, Nid ef yw'r eneiniad, Mae'n cario'r eneiniad. Ysbryd Duw yw ffynhonnell pob pŵer. Gwnaeth Iesu Grist lawer o weithredoedd nerthol yn ei weinidogaeth ddaearol oherwydd iddo gael ei rymuso gan yr Ysbryd Glân, Actau 10:38. Y newyddion da yw hyn, os cewch eich geni eto, bod yr un Ysbryd Glân ynoch chi, mae hynny'n golygu bod ffynhonnell y pŵer yn eich tu mewn. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn gweddïau am rym ac eneinio. Ond cyn i ni fynd i mewn i'r gweddïau yn iawn, gadewch inni weld beth yw pŵer ac eneiniad.

Beth Yw Pwer Ac Eneiniad?

Pwer yw gallu Duw yn y gwaith mewn dyn a thrwy ddyn. Eneinio yw gwaddol y pŵer hwnnw. Pan fydd pŵer Duw yn eich terfynu, mae'n golygu eich bod bellach yn cario pŵer Duw y tu mewn i'ch ysbryd. Mae pob plentyn a anwyd eto yn Dduw wedi ei ddiweddu â nerth. Mae pob plentyn Duw wedi'i eneinio â nerth Duw. Fel Cristion, mae gennych chi allu Duw ar eich tu mewn a gallwch chi ei amlygu ar y tu allan. Fodd bynnag, nid yr un peth yw cael pŵer Duw y tu mewn i chi ac amlygu'r un pŵer y tu allan i chi. Mae'n cymryd dealltwriaeth ysbrydol i wybod beth i'w wneud i amlygu pŵer Duw y tu mewn i chi. Mae llawer o Gristnogion heddiw yn ddioddefwyr mewn bywyd oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod beth i'w wneud i amlygu pŵer mewn bywydau. Y cwestiwn nawr yw hwn, sut mae amlygu pŵer Duw ar fy tu mewn?

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Sut I Ddiffinio Pwer Duw Ynoch Chi.

Y ffordd fwyaf effeithiol i amlygu pŵer fel credadun yw Gweddi ac Ymprydio. Mae hyn heb ragfarnu astudio gair Duw. Mae gair Duw yn eich hysbysu'n ysbrydol bob amser, ond mae gweddïau ac ymprydiau yn eich cadw'n effro ac yn sensitif yn ysbrydol, mae hefyd yn actifadu pŵer Duw ynoch chi i wneud i bethau ddigwydd yn eich bywyd. Nid oes toriad byr i rym, Y credinwyr hynny a fydd yn gweld pŵer yn eu bywydau yw'r credinwyr hynny a roddir i ymprydiau a gweddïau parhaus.

Mae'n bwysig nodi, nid yw gweddïau ac ymprydiau yn rhoi pŵer i chi, fe wnaethoch chi dderbyn pŵer pan oeddech chi'n credu, ond mae gweddïau ac ymprydio yn eich galluogi i actifadu pŵer Duw sydd eisoes yn bodoli y tu mewn i chi. Hefyd ni ddylid ystyried gweddi ac ymprydio fel pris rydyn ni'n ei dalu am bŵer, na, Rhoddwyd pŵer i ni trwy ras trwy ein ffydd yng Nghrist Iesu, yn hytrach gweddi ac ymprydiau ydyn ni'n creu amgylchedd galluogi i gysylltu â phŵer Duw ymlaen ein tu mewn. Mae'n union fel cael generadur wedi'i lenwi â thanwydd yn eich tŷ, pŵer yw hynny, ond nes i chi roi'r generadur ymlaen, ni fydd golau na phwer yn eich bywyd. Pan rydyn ni'n gweddïo ac yn ymprydio, rydyn ni'n gwisgo'r generadur hwnnw ac rydyn ni'n pweru pob rhan o'n bywydau. Mae gweddi ac ympryd yn gwneud ein hysbrydwr yn sensitif bob amser i ddewis signalau ysbrydol o'r nefoedd. Wrth baratoi ar gyfer Ei weinidogaeth ddaearol, ymprydiodd am 40 diwrnod, Mathew 4: 2. Mae hyn er mwyn rhoi gwybod i ni pa mor bwysig yw ymprydio a gweddïo. Er efallai na fyddwn yn ymprydio 40 diwrnod fel Iesu Grist, rhaid inni fyw bywyd cyflym a bywyd gweddigar er mwyn bod ar dân dros Iesu.

Os ydym am weld pethau'n newid yn ein bywydau, os ydym am weld ein mynyddoedd yn symud wrth ein rheolaeth, os ydym am orchymyn arwyddion a rhyfeddodau yn gyson, yna mae'n rhaid ein rhoi i weddïau a ymprydiau rheolaidd, mae hon yn ffordd fawr o wneud hynny bod mewn rheolaeth gyson ar bŵer a'r eneiniad. Bydd y gweddïau hyn am bŵer ac eneiniad yn eich tywys wrth i chi ymgymryd â'ch taith i amlygiad pŵer ac eneinio. Wrth ichi ymgysylltu â nhw mewn ffydd heddiw, ni fydd eich bywyd byth yn aros yr un fath yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi

1. Dad, diolchaf ichi am fy iachawdwriaeth heddiw yn enw Iesu

2. Dad Diolch i Ti am rodd yr Ysbryd Glân yn enw Iesu Grist

3. Rwy'n colli fy hun nawr o bob gafael yn y diafol ar fy mywyd yn enw Iesu Grist

4. Tân yr Ysbryd Glân, dinistriwch bob dilledyn o waradwydd yn fy mywyd yn enw Iesu Grist

5. O Arglwydd, bydded i bob gelyn ystyfnig sy'n ymladd yn erbyn fy ngalwad gael ei ddinistrio nawr yn enw Iesu

6. Dad, Gadewch i'ch tân ynof ddechrau llosgi'n ddiddiwedd yn enw Iesu

7. Dad bedyddiwch fi o'r newydd â thân annirnadwy yn enw Iesu

8. Mae Tad yn fy ngrymuso gan yr Ysbryd Glân i fod yn asiant arwyddion a rhyfeddodau yn enw Iesu.
9. Dad, trwy dy law nerthol ar fy mywyd, peri imi wneud gwyrthiau mawr a fydd yn cau cegau fy gwawdwyr yn enw Iesu

10. O Dad, gwna fi yn fwyell frwydr yn dy ddwylo yn enw Iesu.

11. Yn union fel na allai'r bedd ddal Iesu, ni all yr un bedd fy nal yn enw Iesu

12. Rwy'n derbyn tân i ddiffodd pob gwrthwynebiad satanaidd yn enw Iesu

13. O Arglwydd rhowch dân imi sy'n dinistrio marwolaeth yn enw Iesu

14. O Dad, eneiniwch fy nhafod â glo tân, yn enw Iesu

15. O Arglwydd, bydded chwant y cnawd yn fy mywyd yn awr yn enw Iesu Grist

16. O Arglwydd, glanhewch fy mywyd trwy dy dân yn awr yn enw Iesu

17. O Dad, gosod dy ddwylo arnaf a diffodd pob ysbryd gwrthryfel yn fy mywyd yn enw Iesu

18. Tân yr Ysbryd Glân, llosgwch bopeth nad yw'n Sanctaidd yn fy Mywyd yn enw Iesu Grist.

19. O Arglwydd, bydded i'ch tân gynhyrchu pŵer yn fy mywyd yn enw Iesu

20. Mae pob cynllun o fethiant a luniwyd yn erbyn fy nhynged, yn marw nawr yn enw Iesu Grist

21. Mae pob cynllun dewiniaeth yn erbyn fy ngalwad yn cael ei ddinistrio nawr yn enw Iesu Grist

22. Pob saeth o dlodi, ewch yn ôl at yr anfonwr yn enw Iesu Grist

23. Pob sarff a sgorpion sy'n gweithio yn erbyn fy nhynged, rwy'n sathru arnoch chi nawr yn enw Iesu Grist.

24. Rwy'n bwrw allan Ysbryd malwen allan o'm cyllid yn enw Iesu

25. Rwy'n diddymu pob gair drwg a lefarir yn erbyn fy sefyllfa ariannol yn enw Iesu Grist.

26. Rwy'n herio ac yn dinistrio pob gwrthwynebiad satanaidd sy'n sefyll ger fy mron yn enw Iesu

27. Pob pŵer sy'n fy rhwystro rhag ewyllys Duw, yn cwympo i lawr ac yn marw yn enw Iesu Grist

28. Rwy'n tynnu i lawr bob strôc ystyfnig sy'n amddiffyn fy ngelynion yn enw Iesu Grist.

29. Rwy'n arestio pob ysbryd o ddryswch a methiant trwy dân yn enw Iesu Grist

30. Rwy'n datgan y byddaf, o'r diwrnod hwn, yn amlygu pŵer Duw, yn fy ysbryd ysbryd yn enw Iesu Grist.

Diolch Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.