Gweddïau Gwaredigaeth O Gaethiwed Pechod

2
5750

Salmau 66:18 Os wyf yn ystyried anwiredd yn fy nghalon, ni fydd yr Arglwydd yn fy nghlywed: 66:19 Ond yn wir clywodd Duw fi; mae wedi rhoi sylw i lais fy ngweddi.

Yr her fwyaf y bydd unrhyw gredwr yn ei hwynebu yw'r demtasiwn i bechu. Ni fydd unrhyw blentyn dilys i Dduw byth yn gyffyrddus yn byw yn Sin. Pechod yn y cyd-destun hwn yw camwedd deddfau Duw. Pan rydyn ni'n cerdded yn groes i orchmynion gair Duw, rydyn ni'n cael ein tywys i gyfeiriad pechod. Hefyd, mae pechod yn y cyd-destunau hyn yn sôn am ein tresmasiadau, hynny yw ein gweithredoedd anghywir o ddydd i ddydd. Yn olaf mae pechod yn y cyd-destun hwn yn sôn am rai styfnig caethiwed pechadurus na fydd yn gadael i gredinwyr fynd. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn gweddïau ymwared o gaethiwed pechod. Hyn gweddïau ymwared yn eich grymuso'n ysbrydol i oresgyn y temtasiynau ac yn annog i bechu. Bydd yn eich ysgythru i ddwyn ffrwythau ysbrydol ac yn achosi i'ch goleuni ddisgleirio gerbron dynion a bydd eich gweithredoedd da yn eu harwain at Iesu Grist.

I bob credadun, mae Iesu wedi talu am eich pechodau, y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. 1 Ioan 2: 1-2. Mae wedi rhoi ei Ysbryd inni er mwyn ein galluogi i fyw Fel Ef mewn cyfiawnder. Mae'r Ysbryd Glân ynom yn ein grymuso i fyw fel Crist, Mae'n ein helpu i ddwyn ffrwythau ysbrydol duwiol ac yn grymuso ein goleuni i ddisgleirio yn fwy disglair a mwy disglair. Rhaid inni ddeall, fel credinwyr, na fydd satan yn gadael inni fynd fel hynny yn unig. Rhaid inni wybod bod satan yn gyson ar ein holau i'n llusgo i ffwrdd oddi wrth Dduw trwy bechod. Rhaid inni warchod ein hiachawdwriaeth, gan wisgo arfwisg gyfan Duw. Rhaid inni fod yn sensitif i demtasiynau'r diafol. Fel credinwyr mae'n rhaid i ni ganiatáu i Ysbryd Duw ein harwain trwy'r amser, rydyn ni fel arfer yn syrthio i bechod pan rydyn ni'n dod yn ddiofal. Tra bydd Duw bob amser yn maddau i ni am ein pechodau, nod y diafol yw gwneud inni fynd yn ôl i fyw bywyd pechadurus, a thrwy hynny ein llusgo'n ôl i'r byd. Bydd y gweddïau ymwared hyn o gaethiwed pechod yn wir yn ein gwaredu rhag pob drwg.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Ar gyfer pwy mae'r gweddïau hyn? Mae'r gweddïau hyn ar gyfer y credinwyr hynny sy'n cael trafferth gyda phechod, y rhai y mae'r diafol wedi eu trapio mewn un math o ddibyniaeth neu'r llall, gallai fod yn ysmygu, chwant, godineb, godineb, cenfigen ac ati. Bydd Duw yn eich rhyddhau chi heddiw, fel rydych chi'n ennyn y gweddïau hyn mewn ffydd heddiw, fe'ch rhyddheir yn llwyr rhag holl drapiau pechod yn enw Iesu. Mae Duw yn eich caru yn ddiamod ac yn wir fe'ch gwaredwch heddiw yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi

1. Dad, diolch i ti am dy ras achubol a'ch Iachawdwriaeth Dragywyddol yr wyt wedi fy mendithio ag ef yn enw Iesu.

2. Dad, diolchaf ichi am anfon yr Ysbryd Glân ataf i ddysgu imi sut i fyw yn iawn yn enw Iesu.

3. Wrth i furiau jericho ddod i lawr, bydded i bob arfer pechadurus yn fy mywyd gael ei ddinistrio yn enw Iesu.

4. Mae pob pechod sy'n rhoi marc cwestiwn yn fy iachawdwriaeth yn cael ei ddinistrio nawr yn enw Iesu

5. Rydych chi'n pwerau tywyllwch, yn colli eich gafael o fy mywyd nawr yn enw Iesu

6. O Arglwydd, trwy Dy Ysbryd, ysgythrwch fi i gerdded mewn ufudd-dod yn enw Iesu

7. O Arglwydd gwared fi rhag pob ymddangosiad drygioni yn enw Iesu

8. O Dad, na arwain fi i demtasiwn yn enw Iesu

9. O Arglwydd, grymuso fi i gynhyrchu ffrwyth yr Ysbryd yn enw Iesu

10. Rho imi’r gras i ffoi rhag chwantau ieuenctid yn enw Iesu.

11. O Dad, trwy dy ras gorchuddiwch fy ngwendidau o lygaid dynion nes fy mod wedi fy ngwared yn llwyr yn enw Iesu

12. Trwy Waed Iesu, fflysiwch allan bob dyddodion drwg o Bechod yn fy Mywyd yn enw Iesu

13. Rwy'n gorchymyn i bob saeth gudd drygioni yn fy mywyd ddod allan nawr yn enw Iesu

14. Mae pob pŵer sy'n porthi, yn swyno yn fy erbyn, yn cael ei ddinistrio nawr yn enw Iesu

15. Mae pob grym demonig sy'n achosi i mi bechu, yn cael ei niwtraleiddio nawr yn enw Iesu
16. Mae pob cynllun gan y diafol i ddifetha fy ngweinidogaeth trwy bechod yn rhwystredig nawr yn enw Iesu.

17. Rwy'n cloddio pob allor o bechod yn fy mywyd yn enw Iesu

18. Rwy'n gwahanu fy hun oddi wrth bechodau fy Nhadau nawr Yn enw Iesu.

19. Dad, trwy dy law nerthol, torrwch bob iau o bechod yn fy mywyd yn enw Iesu

20. Ni fydd Ysbryd marwolaeth yn fy ngoddiweddyd yn enw Iesu

21. Gadewch i bob iau o gnawd gael ei dinistrio yn fy mywyd yn enw Iesu

22. Gwaed Iesu, tynnwch unrhyw label di-drafferth o bob agwedd ar fy mywyd.

23. O Arglwydd, crëwch ynof galon lân trwy Dy allu.

24. O Arglwydd, bydded eneiniad yr Ysbryd Glân yn torri pob iau o gefn yn fy mywyd

25. O Arglwydd, adnewyddwch ysbryd iawn ynof.

26. O Arglwydd, dysg fi i farw i'r hunan.

27. Ti frwsh yr Arglwydd, sgwriwch allan bob baw yn fy mhibell ysbrydol, yn enw Iesu.

28. O Arglwydd, taniwch fy ngalwad â'th dân.

29. O Arglwydd, eneinia fi i weddïo heb ddarfod.

30. O Arglwydd, sefydl fi fel person sanctaidd i Ti.

 


SYLWADAU 2

  1. Ie, yn wir, arena o weddïau. Byddwn wir yn profi datblygiad arloesol o bob caethiwed. Gwych yw'r Arglwydd a ysbrydolodd y brawd Chinedum i ddechrau'r blog hwn. Rwy'n fendigedig â'r gweddïau hyn. Bendith Duw y tîm y tu ôl i'r sefydliad hwn

  2. Dywedais y weddi hon ac rwy'n barod heddiw i wneud gwaith yr arglwydd a Chang fy meddwl calon, corff ac enaid heddiw.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.