Gweddïau yn Erbyn Gweld Crwban neu falwen Yn Y Freuddwyd

0
4886

Eseciel 12:28 Am hynny dywedwch wrthynt, Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW; Ni fydd unrhyw un o fy ngeiriau yn estynedig mwyach, ond bydd y gair a leferais yn cael ei wneud, medd yr Arglwydd DDUW.

Mae breuddwydion yn broffwydol eu natur, mae'n cymryd dealltwriaeth ysbrydol o'r Ysbryd Glân i ni ddeall breuddwydion, ac mae'n cymryd i ddeall eich breuddwydion hawlio'r bendithion ohoni neu wyrdroi'r melltithion ohoni. Heddiw, byddwn yn edrych ar weddïau yn erbyn gweld crwban neu falwen yn y freuddwyd. Efallai y bydd llawer o bobl yn synnu at y pwnc hwn, efallai y bydd rhai hyd yn oed yn meddwl tybed a yw'n llawer iawn gweld creaduriaid o'r fath yn y freuddwyd. Mae byd y breuddwydion yn fyd symbolaidd, byd lle mae gan bopeth arwyddocâd. Mae llawer o bobl sydd â breuddwydion am grwban a malwod ac nad oes ganddyn nhw syniad o'r hyn y mae'n ei olygu yn dioddef am yr hyn nad ydyn nhw'n ddim byd amdano. Mae llawer ohonyn nhw'n mynd trwy gyfnodau anodd a rhwystredigaethau mewn bywyd ac nid ydyn nhw'n gwybod bod modd olrhain breuddwydion. Ond heddiw byddwn yn archwilio ystyr gweld crwban neu falwen yn y freuddwyd a beth i'w wneud yn ei gylch.

Ystyr Gweld Tortoise neu falwen yn y Freuddwyd

Mae gan y crwban a'r falwen un peth yn gyffredin, mae'r ddau ohonyn nhw'n araf. Pan welwch unrhyw un o'r ysgrythurau hyn yn eich breuddwyd, mae'n golygu eich bod chi'n dioddef o'r oedi. Oedi yn beth drwg iawn, gall arwain at rwystredigaeth, a digalondid. Nid oes unrhyw beth yn annog dyn fel oedi, mae popeth yn eich bywyd yn symud yn araf, mae hon yn wladwriaeth ofnadwy iawn i ddod o hyd i'ch hun. Gall oedi fod yn brofiadol mewn unrhyw feysydd o'ch bywyd, er enghraifft, eich swydd, busnes, carreers, priodas, genedigaeth plentyn, hyd yn oed atebion i'ch gweddïau. Er mwyn goresgyn oedi, rhaid eich bod yn rhoi gweddïau dwys. Y newyddion da yw nad yw'r hyn a welwch yn eich breuddwydion yn derfynol, os ydych chi'n ei hoffi, gallwch ei hawlio, os nad ydych yn ei hoffi, gallwch ei wrthod, ei wrthdroi neu ei ganslo. Mae'r gweddïau hyn yn erbyn gweld crwban neu falwen yn y freuddwyd yn cael eu dewis yn ofalus i chi oresgyn ysbryd oedi yn eich bywyd. Wrth ichi eu cynnwys mewn ffydd heddiw, byddwch yn derbyn cyflymder dwyfol yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Gweddïau

1. Mae pob pŵer, gan estyn fy nhaith i ddatblygiadau arloesol, yn cwympo i lawr ac yn marw, yn enw Iesu.

2. Mae pob problem, y deuthum â hi yn fy mywyd trwy fy nghysylltiad ag ysbryd y crwban neu'r falwen, yn marw nawr, yn enw Iesu.

3. Rwy'n canslo gweithgareddau a phwerau ysbryd malwod yn fy mywyd, yn enw Iesu.

4. Rwy'n torri cyfamodau a melltithion ysbryd y falwen dros fy mywyd, yn enw Iesu.

5. Pob effaith ysbryd y falwen dros fy mywyd, gael ei diddymu gan waed Iesu.

6. Mae pob ysbryd arafwch ac ôl-gefn yn fy mywyd yn derbyn tân Duw nawr ac yn cael ei ddinistrio, yn enw Iesu.

7. Bydd pob ysbryd, gan atal pethau da yn fy mywyd, yn cael ei ddinistrio, yn enw Iesu.

8. O Arglwydd, gwrthodaf fendithion dros ben.

9. Trwy ras Duw, ni fyddaf yn bwydo o finiau gwastraff, yn enw Iesu.

10. Gwrthodaf gael bendithion heb esgyrn, yn enw Iesu.

11. Pob ysbryd llid yn fy mywyd, gael ei olchi i ffwrdd gan waed Iesu.

12. O Arglwydd, bydded i'r holl amhosibl ddechrau dod yn bosibl i mi ym mhob adran o fy mywyd, yn enw Iesu.

13. O Arglwydd, ewch â fi o'r lle rydw i i'r lle rydych chi am i mi fod.

14. O Arglwydd, gwna ffordd i mi lle nad oes ffordd.

15. O Arglwydd, dyro imi’r pŵer i fod yn gyflawn, yn llwyddiannus ac yn llewyrchus mewn bywyd, yn enw Iesu.

16. O Arglwydd, torrwch fi ym mhob adran o fy mywyd, yn enw Iesu.

17. O Arglwydd, gwna i mi dorri trwodd i wyrthiau di-flewyn-ar-dafod ym mhob rhan o fy mywyd, yn enw Iesu.

18. O Arglwydd, gwna i mi dorri'n rhydd o bob rhwystr ar fy ffordd i symud ymlaen mewn bywyd, yn enw Iesu.

19. O Arglwydd, sefydl fi yn y gwirionedd, duwioldeb a ffyddlondeb.

20. O Arglwydd, ychwanegwch flas at fy ngwaith, yn enw Iesu.

21. O Arglwydd, ychwanegwch gynnydd at fy ngwaith, yn enw Iesu.

22. O Arglwydd, ychwanegwch broffidioldeb at fy ngwaith, yn enw Iesu.

23. O Arglwydd, hyrwyddwch a gwarchodwch fy mywyd, yn enw Iesu.

24. Rwy'n gwrthod cynlluniau ac agenda'r gelynion ar gyfer fy mywyd, yn enw Iesu.

25. Gwrthodaf aseiniadau ac arfau'r gelyn yn erbyn fy mywyd, yn enw Iesu.

26. Mae pob arf a dyluniadau drwg yn fy erbyn, yn methu’n llwyr, yn enw Iesu.

27. Gwrthodaf farwolaeth gynamserol, yn enw Iesu.

28. Rwy'n gwrthod hunllefau dinistr sydyn, yn enw Iesu.

29. Rwy'n gwrthod sychder yn fy nhaith gerdded gyda Duw, yn enw Iesu.

30. Rwy'n gwrthod dyled ariannol, yn enw Iesu.

31. Rwy'n gwrthod diffyg a newyn yn fy mywyd, yn enw Iesu.

32. Rwy'n gwrthod damweiniau corfforol ac ysbrydol wrth imi fynd i mewn a dod allan, yn enw Iesu.

33. Rwy'n gwrthod salwch yn fy ysbryd, enaid a chorff, yn enw Iesu.

34. Rwy'n sefyll yn erbyn pob gwaith drygioni yn fy mywyd, yn enw Iesu.

35. Rwy'n goresgyn dryswch di-rym a phob ymosodiad gan y gelyn, yn enw Iesu.

36. Rwy'n gorchymyn ysgariad ysbrydol rhyngof fi a phob pŵer tywyllwch, yn enw Iesu.

37. Pob gwenwyn a saeth y gelyn, yn cael ei niwtraleiddio, yn enw Iesu.

38. Rwy'n torri pob iau o anffrwythlondeb yn fy mywyd, yn enw Iesu.

39. Rwy'n canslo'r cynlluniau a marc bywyd yn enw Iesu.

40. Arglwydd Iesu, torrwch bob cysylltiad genetig niweidiol yn fy mywyd, yn enw Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.