50 Pwynt Gweddi ar gyfer Cyfarfodydd Gweddi

0
5517

Actau 4:31 Ac wedi gweddïo, ysgwyd y lle lle cawsant eu hymgynnull gyda'i gilydd; ac fe'u llanwyd i gyd â'r Ysbryd Glân, a llefarodd air Duw yn eofn.

Nid oes dim yn dod â nerth a phresenoldeb Duw i lawr fel pan ddaw credinwyr ynghyd i weddïo mewn un cytundeb. Pryd bynnag yr ydym ni fel credinwyr yn gweddïo gyda'n gilydd ag un galon, rhaid inni orchymyn presenoldeb a sylw'r Nefoedd. Heddiw, byddwn yn edrych ar bwyntiau gweddi a ddewiswyd yn ofalus ar gyfer cyfarfodydd gweddi. Bydd y pwyntiau gweddi hyn adfywio ni yn ein hallor gweddi. Bydd yn dod â'r tân a gollwyd hyd yma yn llawer o'n cyfarfodydd gweddi yn ôl. Gweddïau yw ystafell injan y ffydd Gristnogol, heb weddïau, nid oes pŵer a heb bwer, nid oes unrhyw amlygiad o bresenoldeb Duw yn ein plith, a thrwy hynny wneud Cristnogaeth yn grefydd wag. Ond heddiw wrth inni ymgysylltu â'r pwyntiau gweddi hyn ar gyfer cyfarfodydd gweddi, bydd ein cyfarfodydd gweddi ar dân eto.

Ni all unrhyw Eglwys na sefydliad Cristnogol oroesi heb weddïau. Pan mae Cristnogion yn ymgynnull, mae dau beth yn bwysig iawn, un yw'r gair a'r llall yw gweddïau. Yr allor weddi yw lle mae pŵer yn cael ei gynhyrchu, dyna lle rydyn ni'n darostwng y pwerau tywyllwch sy'n ymdrechu i'n goresgyn. Pan fydd ein bywyd gweddi yn weithredol, darostyngir yr ewyllys i bechu yn ein bywydau. Bydd gan bob credadun sy'n rhoi i weddïau, y gras a'r ffafr bob amser i oresgyn temtasiynau. Y foment y mae eglwys neu sefydliad Cristnogol yn stopio gweddïo, maen nhw'n dechrau marw, mae yna lawer o adeiladau eglwysig gwych ond eglwysi marw heddiw. Mae yna lawer o eglwysi heddiw sy'n debycach i neuaddau disgo a syrcasau, lle mae pobl yn mynd i gael eu difyrru, ond dim tân ar yr allor, does ryfedd bod pechod yn gyffredin yn yr amgylcheddau hynny. Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriadau yn ei gylch, os ydych chi am weld pŵer Duw yn eich eglwys, yna mae'n rhaid i chi gymryd cyfarfodydd gweddi o ddifrif. Rhaid i chi fod yn ddyn neu'n fenyw gweddïo. Mae'r pwyntiau gweddi hyn ar gyfer cyfarfodydd gweddi yn alwad deffro i bob eglwys neu sefydliad Cristnogol, wrth inni godi i reoli a dominyddu'r diafol. Rwy'n gweddïo drosoch chi heddiw, dwi'n gorchymyn i bob math o ddiogi ysbrydol yn eich bywyd fynd nawr !!! yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pwyntiau Gweddi

1: Dad diolch i chi am y llu o aelodau yn ein gwasanaethau eglwysig ddydd Sul diwethaf

2: Dad, yn enw Iesu, diolch am gyfarfyddiadau geiriau amrywiol ym mywydau'r aelodau.

3: Dad, diolch i chi am gadarnhau'r gair proffwydol ym mywyd pob aelod yn enw Iesu

4: Dad, yn enw Iesu, diolch am eich llaw nerthol sydd y tu ôl i dwf parhaus yr eglwys hon hyd yn hyn

5: Dad, yn enw Iesu, diolch i chi am fwydo'ch praidd gyda doethineb a gwybodaeth trwy'r Apostol dros yr Eglwys hon ers ei sefydlu

6: Dad, yn enw Iesu, diolch am atebion ar unwaith i weddïau yn ystod ein hawr weddi

7: Dad, yn enw Iesu, diolch am iachawdwriaeth dorfol eneidiau mewn gwasanaethau yn enw Iesu

8: Dad, diolch i chi am eich presenoldeb amlwg yn ein plith, fel eglwys ac fel unigolion ers i'r flwyddyn ddechrau

9: Dad, diolch i chi am sefydlu ein holl drosiadau newydd ac aelodau newydd y flwyddyn 2019, gan arwain at dwf parhaus yn ein holl eglwysi ledled y byd-

10: Dad, yn enw Iesu, diolch am heddwch a thawelwch a brofwyd yn yr Eglwys hon ers ei sefydlu

11. Dad, yn enw Iesu, iachawch bawb sy'n cael eu galw'n sâl yn yr eglwys hon ar unwaith a'u hadfer i iechyd perffaith.

12. Dad, yn enw Iesu a thrwy ddatguddiad Eich Gair, adferwch iechyd pob aelod yn naturiol o dan warchae unrhyw gyflwr terfynol ar hyn o bryd.

13. Mae tad, yn enw Iesu, yn dinistrio pob math o anableddau gan ysbeilio bywyd unrhyw aelod, gan arwain at eu cadernid perffaith.

14. Dad, yn enw Iesu, gwared pob aelod o'r Eglwys hon o bob gorthrwm y diafol a sefydlu eu rhyddid ar hyn o bryd.

15. Dad, yn enw Iesu, gadewch i bob aelod brofi realiti iechyd dwyfol trwy gydol y flwyddyn hon, a thrwy hynny ein troi’n ryfeddodau byw ymhlith dynion.

16. Dad, yn enw Iesu, gadewch i bawb a elwir yn ddi-waith yn yr eglwys hon dderbyn eu swyddi gwyrthiol y mis hwn.

17. Mae tad, yn enw Iesu, yn peri i bob aelod fwynhau ffafr ddwyfol gan arwain at ddatblygiadau goruwchnaturiol y mis hwn.

18. Mae Tad, yn enw Iesu a thrwy weithrediad yr Ysbryd Doethineb, yn goresgyn pob aelod o'r Eglwys hon yn ein gwahanol fusnesau, galwedigaethau a gyrfaoedd eleni.

19. Dad, yn enw Iesu a thrwy lais Dy Ysbryd, tywyswch bob aelod i feysydd arloesol di-swn eleni, a thrwy hynny gadarnhau ein Cyfnod Dawn Newydd.

20. Mae Tad, yn enw Iesu a thrwy fynediad at gyfrinachau dwyfol, yn ffynnu gweithredoedd dwylo pob aelod o'r Eglwys hon eleni, a thrwy hynny ein lansio i fyd o gampau.

21. Dad, yn enw Iesu, parhewch i anfon Eich Gair cyflymu bywyd atom a fydd yn llyncu marwolaeth mewn buddugoliaeth ym mywyd pob aelod o'r Eglwys hon trwy'r flwyddyn.

22. Dad, yn enw Iesu a thrwy nerth yr Ysbryd Glân, parhewch i anfon y Gair proffwydol atom a fydd yn adfer urddas adbrynu llwyr pob addolwr trwy'r flwyddyn hon.

23. Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n gorchymyn rhyddhau Gair ffres sy'n trawsnewid bywyd yn ein holl wasanaethau, a fydd yn casglu ac yn cadw torfeydd yn yr Eglwys hon trwy'r flwyddyn.

24. Dad, yn enw Iesu, parhewch i anfon glaw Eich Gair sy'n trawsnewid bywyd, a thrwy hynny sefydlu ein holl drosiadau newydd ac aelodau newydd yn y ffydd ac yn yr Eglwys hon trwy'r flwyddyn.

25. Dad, yn enw Iesu, gadewch i draethawd dwyfol gael ei roi i'n bugeiliaid, gan arwain at dwf goruwchnaturiol yr Eglwys hon trwy'r flwyddyn.

26. Dad, yn enw Iesu, bydded llif parhaus o'r Gair trwy ein bugeiliaid eleni, gan arwain at ei effaith oruwchnaturiol ar fywydau pob aelod.

27. Dad, yn enw Iesu, bydded cynnydd parhaus yn y Gair gan ein hallor trwy gydol y flwyddyn hon, gan arwain at dwf parhaus yr Eglwys hon.

28. Dad, yn enw Iesu, dadorchuddiwch y Gair iawn i'ch pobl ym mhob gwasanaeth trwy gydol y flwyddyn hon, gan arwain at dystiolaethau troi ar gyfer pob addolwr.

29. Mae Tad, yn enw Iesu, yn parhau i anfon Eich Gair atom yn ei dymor ym mhob gwasanaeth trwy gydol y flwyddyn hon, gan arwain at orffwys cyffredinol i bob addolwr.

30. Dad, yn enw Iesu a chan yr Ysbryd Glân, bydded i'ch Gair gael cwrs rhydd a chael ei ogoneddu yn ein plith mewn arwyddion a rhyfeddodau trwy'r flwyddyn hon.

31. O Arglwydd, dangos. . . breuddwydion, gweledigaethau ac aflonyddwch, a fyddai’n hyrwyddo fy achos.

32. Mae fy arian, wrth gael ei gewyllu gan y gelyn, yn cael ei ryddhau, yn enw Iesu.

33. O Arglwydd, rho i mi ddatblygiadau goruwchnaturiol, yn fy holl gynigion presennol.

34. Rwy'n rhwymo ac yn hedfan, holl ysbrydion ofn, pryder a digalondid yn enw Iesu.

35. O Arglwydd, bydded i ddoethineb ddwyfol ddisgyn ar bawb sy'n fy nghefnogi, yn y materion hyn.

36. Rwy'n torri asgwrn cefn unrhyw ysbryd pellach o gynllwynio a brad, yn enw Iesu.

37. O Arglwydd, morthwyliwch fy mater i feddwl y rhai a fydd yn fy nghynorthwyo fel nad ydyn nhw'n dioddef o golli cof demonig.

38. Rwy'n parlysu gwaith llaw gelynion cartref ac eiddigedd, asiantau yn y mater hwn, yn enw Iesu.

39. Rydych chi'n diawlio, yn cymryd eich coesau i ffwrdd o ben fy sefyllfa ariannol, yn enw nerthol Iesu.

40. Tân yr Ysbryd Glân, glanhewch fy mywyd rhag unrhyw farc drwg a roddwyd arnaf, yn enw Iesu.

41. Pob jinx ar fy _ _ _, torri, yn enw Iesu.

42. Pob sillafu ar fy _ _ _, torri, yn enw Iesu.

43. Rydych chi'n gwialen o ddigofaint yr Arglwydd, dewch ar bob gelyn i'm _ _ _, yn enw Iesu.

44. Angylion Duw, goresgynwch nhw a'u harwain i'r tywyllwch, yn enw Iesu.

45. Ti law yr Arglwydd, trowch yn eu herbyn o ddydd i ddydd, yn yr enw.

46. ​​O Arglwydd, bydded eu cnawd a'u croen yn hen, a bydded i'w hesgyrn dorri, yn enw Iesu.

47. O Arglwydd, bydded iddynt gael eu tosturio â bustl a thrallod, yn enw Iesu.

48. O Arglwydd, bydded i'ch angylion eu gwrychoedd o amgylch a rhwystro eu llwybrau, yn enw Iesu.

49. O Arglwydd, gwna eu cadwyni yn drwm.

50. Pan fyddan nhw'n crio, O Arglwydd, caewch eu gwaedd, yn enw Iesu.

 

Diolch Iesu

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.