30 Gweddïau o Fawl a Diolchgarwch

3
8685

Salmau 92: 1 Peth da yw diolch i’r ARGLWYDD, a chanu clodydd i’ch enw, O Goruchaf:

Canmoliaeth a diolchgarwch dylai fod yn ffordd o fyw pob credadun. Mae pob Cristion clodwiw yn nadolig llawen a bydd pob cristion llawen bob amser yn cario presenoldeb Duw o gwmpas. Dywed y Beibl wrthym fod cyflawnder Llawenydd ym mhresenoldeb Duw, Salmau 16:11. Pan rydyn ni'n canmol Duw, rydyn ni'n gorchymyn Ei sylw, Pan rydyn ni'n canmol Duw, mae'n camu i'n sefyllfaoedd, pan rydyn ni'n canmol Duw, rydyn ni'n gadael iddo wybod ein bod ni'n ymddiried ynddo hyd yn oed yng nghanol ein treialon. Heddiw, rydw i wedi llunio 30 gweddi o fawl a diolchgarwch. Bydd y pwyntiau gweddi mawl hyn yn dod â phresenoldeb Duw i lawr yn ein bywydau.

Mae canmol Duw yn golygu chwyddo Duw, ac mae chwyddo Duw yn golygu gwneud Duw yn fwy na'n sefyllfaoedd a'n hamgylchiadau. Rhaid inni ddysgu canmol Duw oherwydd pwy ydyw, nid oherwydd yr hyn y bydd yn ei wneud yn ein bywydau yn unig, ond oherwydd pwy ydyw. Yn 2 Cronicl 20: 20-24, gwelwn yr isrealiaid yn moli Duw yng nghanol brwydrau, yn Actau 16:25, gwelwn Paul a Silas yn moli Duw mewn cadwyni. Dylai canmoliaeth fod yn ein ffordd o fyw waeth beth yw'r sefyllfaoedd a'r amgylchiadau rydyn ni'n eu gweld ein hunain. Bob amser rydyn ni'n canmol Duw, rydyn ni'n gadael iddo wybod ein bod ni'n dal i gydnabod Ei oruchafiaeth dros ein heriau. rydyn ni'n gadael iddo wybod ein bod ni'n ymddiried mai Ef sy'n dal i reoli ein bywydau. Bydd y gweddïau hyn am ganmoliaeth a diolchgarwch yn eich cinio i feysydd canmoliaeth ddi-baid yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pwyntiau Gweddi

1. Dad, yr wyf yn dy foli di oherwydd pwy wyt ti, rwyt ti'n Dad da a thrugarog

2. Dad, yr wyf yn eich canmol oherwydd, gwn na fyddwch byth yn fy ngadael nac yn fy ngadael.

3. O Dad, yr wyf yn dy ganmol di oherwydd dy ffyddlondeb diwyro yn fy mywyd

4. Dad, yr wyf yn eich canmol oherwydd, Yr ydych yn Fwy na'r Mwyaf, Cryfach na'r cryfaf a'r Gwell na'r gorau yn enw Iesu.

5. Dad, rwy'n dy ganmol oherwydd, rwyt ti'n fwy na fy holl broblemau

6. Dad, yr wyf yn eich canmol oherwydd, Ti yw fy narparwr gwych

7. Dad, yr wyf yn eich canmol oherwydd, Ti yw fy iachawr a'm hamddiffynnydd.

8. Dad, yr wyf yn eich canmol oherwydd, Ni fyddwch byth yn caniatáu i'm gelynion chwerthin am fy nghwymp

9. Dad, yr wyf yn eich canmol oherwydd, Ti yw fy ngwaredwr a'm hiachawdwriaeth

10. O Dad, rwy'n dy foli di oherwydd, rwyt ti byth yn amyneddgar ac yn drugarog byth wrthyf.

11). Dad, diolchaf ichi am y gras i fod yn fyw ac i ganu eich clodydd i chi heddiw yn enw Iesu.

12). Annwyl Arglwydd, achoswch i mi gael tystiolaethau newydd y gallaf gynnig mwy o ddiolchgarwch i'ch enw yng nghanol y saint yn enw Iesu.

13). Annwyl Arglwydd, rwy'n codi'ch enw'n uwch, uwchlaw pob enw arall, uwchlaw popeth yn y nefoedd ac yn y ddaear yn enw Iesu.

14). O Arglwydd, ymffrostiaf am eich daioni, a'ch caredigrwydd mawr trwy'r dydd ac yr wyf yn eich canmol am fod yn Dduw i mi yn enw Iesu.

15). O Arglwydd, rwy'n dy ganmol am ymladd brwydrau fy mywyd yn enw Iesu

16). O Arglwydd, byddaf yn eich canmol, yng nghanol fy nhreialon, chi yn wir yw'r rheswm pam fy mod yn hapus
17). O Arglwydd, rwy'n mawrhau'ch enw ac rwy'n cydnabod eich mawredd yn enw Iesu.

18). O Arglwydd, ymunaf â chynulleidfa y brodyr i roi clodydd i chi am ichi wneud pethau mawr yn fy mywyd yn enw Iesu.

19). O Arglwydd, rwy'n canmol eich enw heddiw oherwydd dim ond y byw sy'n gallu canmol eich enw, ni all y meirw eich canmol

20). O Arglwydd, yr wyf yn eich canmol heddiw am eich bod yn dda a'ch trugareddau yn para am byth yn enw Iesu.

21). Dad Rwy'n eich canmol am mai dim ond chi all wneud yr hyn na all neb ei wneud Yn enw Iesu.

22). Dad Rwy'n eich canmol am fy mod i wedi ennill y fuddugoliaeth yng Nghrist Iesu.

23). O Arglwydd, canaf yn uchel o'ch clodydd gerbron anghredinwyr ac ni fydd arnaf gywilydd

24). O Arglwydd, rwy'n dy foli yn dy dŷ di, yr eglwys, gerbron y saint yn enw Iesu.

25). O Arglwydd, fe'ch canmolaf am eich bod yn Dduw cyfiawn.

26). O Arglwydd, rwy'n eich canmol oherwydd eich bod chi wedi dod yn iachawdwriaeth i mi yn enw Iesu.

27). O Arglwydd, rwy'n eich canmol heddiw oherwydd mai ti yw fy Nuw ac nid oes gen i dduw arall yn enw Iesu.

28). Dad, cyn belled fy mod yn dal i anadlu, byddaf yn parhau i'ch canmol.

29). Dad Rwy'n eich canmol oherwydd ni all y diafol fy rhwystro yn enw Iesu Amen

30) .O Arglwydd, fe'ch canmolaf am eich bod wedi chwyddo eich mab Iesu Grist trwy'r ddaear yn enw Iesu.

 

 


SYLWADAU 3

  1. Diolch Pastor Chinedu, mae eich pwyntiau gweddi wedi bod yn effeithiol iawn ac yn ffynhonnell fendith i mi fy ngweinidogaeth a fy nheulu. Bendith Duw di.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.