30 Pwynt Gweddi Pwerus Ar Sancteiddiad a Glanhau'r Ysbryd Glân

0
6476

Actau 26:18 I agor eu llygaid, a’u troi o dywyllwch i olau, ac o nerth Satan at Dduw, er mwyn iddynt dderbyn maddeuant pechodau, ac etifeddiaeth yn eu plith sy’n cael eu sancteiddio gan ffydd sydd ynof fi.

Mae sancteiddiad yn ofyniad mawr i gael ei dderbyn gan Dduw. Hyd nes y cewch eich sancteiddio, efallai na fyddwch yn gymwys i fod ym mhresenoldeb Duw. Mae ein Duw yn a Sanctaidd Duw, Ni all weithredu mewn amgylchedd budr, hefyd Ni all weithredu gyda phobl annatod a heb eu datganoli. Y newyddion da sydd gennych chi heddiw yw hyn, Gallwch chi gael eich sancteiddio. Ni waeth eich pechodau a'ch diffygion, Duw Duw ras a bydd trugareddau diderfyn yn dangos trugaredd i chi, yn eich cyfiawnhau a'ch sancteiddio. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn 30 o bwyntiau gweddi pwerus ar sancteiddiad a glanhau'r Ysbryd Glân. Bydd y pwyntiau gweddi pwerus hyn yn eich gosod ar wahân ar gyfer gwaith proffidiol gyda Duw.

Beth Yw Sancteiddiad?

Mae sancteiddiad i'w osod ar wahân, Mae'n golygu cael eich cipio o'r Byd at Dduw. Pan gewch eich geni eto, mae Duw yn eich cipio o'r byd, Mae'n eich galw ato'i hun, ac yn eich cyfiawnhau, hynny yw eich datgan yn gyfiawn trwy ffydd. Wedi'ch cyfiawnhau, mae angen gair Duw a gweddïau arnoch i barhau i lanhau'ch meddwl a'ch meddyliau. Mae Rhufeiniaid 12: 1-2 yn dweud wrthym fod angen i ni adnewyddu ein meddwl yn barhaus â gair Duw er mwyn peidio â chydymffurfio â'r byd hwn a hefyd i gael ein trawsnewid gan Dduw. Bydd y weddi bwerus hon yn pwyntio ar sancteiddiad a glanhau’r Ysbryd Glân, yn ein grymuso i wasanaethu Duw yn effeithiol, wrth inni ymgysylltu â’r gweddïau hyn bydd y gras i fyw fel Crist yn cael ei ddiystyru arnom yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Nid oes dim yn bendithio fel sancteiddiad, yn Actau 20:32, gwelwn mai dim ond y sancteiddiedig sy’n derbyn etifeddiaeth, rwy’n eich annog i weddïo’r pwyntiau gweddi hyn gydag angerdd heddiw. Gofynnwch i Dduw eich Sancteiddio am Ei ddefnydd, gofynnwch i'r Ysbryd Glân i'ch glanhau a'ch glanhau o bob drwg yn eich calon. Bydd y pwyntiau gweddi hyn ar gyfer sancteiddiad yn sicr o wella eich taith gerdded gyda Duw.

Pwyntiau Gweddi

1. Dad, diolch i chi am anfon eich Ysbryd Glân ataf yn enw Iesu.

2. O Arglwydd, llanw fi o'r newydd â nerth dy ysbryd yn enw Iesu

3. O Arglwydd, iachawch bob rhan glwyfedig o fy mywyd, trwy nerth yr ysbryd sanctaidd

4. O Arglwydd, helpa fi ddarostwng pob amlygiad cnawdol o bechod yn fy nghorff trwy nerth dy ysbryd

5. O Arglwydd, ail-aliniwch fy mywyd a gosod fi ar y trywydd iawn trwy gymorth yr ysbryd sanctaidd

6. O Arglwydd, bydded tân yr Ysbryd Glân o'r newydd ar fy mywyd heddiw yn enw Iesus.

7. O Arglwydd, trwy gymorth dy ysbryd, bydded i'm bywyd adlewyrchu bywyd Duw yn enw Iesu

8. O Arglwydd, cynig ynof dân cariad trwy gymorth yr ysbryd sanctaidd yn enw Iesu

9. Ysbryd Glân Melys, rydw i eisiau cael fy nghysylltu â chi am byth yn enw Iesu

10. Annwyl Ysbryd Glân, cyfoethogwch fi â'ch rhoddion yn enw Iesu

11. Rwy'n gorchymyn bod llawenydd y gormeswyr ar fy mywyd yn cael ei droi yn dristwch, yn enw Iesu.

12. Gadewch i'r holl gryfion lluosog sy'n gweithredu yn fy erbyn gael eu dinistrio, yn enw Iesu.

13. Arglwydd, agor fy llygaid a chlustiau i dderbyn pethau rhyfeddol gennych chi.

14. Arglwydd, caniatâ i mi fuddugoliaeth dros demtasiwn a dyfais satanaidd.

15. Arglwydd, tanio fy mywyd ysbrydol fel y byddaf yn stopio pysgota mewn dyfroedd amhroffidiol.

16. Arglwydd, rhyddhewch dy dafod tân ar fy mywyd a llosgwch budreddi allspiritual sy'n bresennol ynof.

17. O Dad, gwna fi i newyn a syched am gyfiawnder, yn enw Iesu.

18. Arglwydd, helpa fi i fod yn barod i wneud dy waith heb ddisgwyl unrhyw gydnabyddiaeth gan eraill.

19. Arglwydd, rhowch fuddugoliaeth imi dros bwysleisio gwendidau a phechodau pobl eraill wrth anwybyddu fy rhai fy hun.

20. O Arglwydd, rho imi ddyfnder a gwreiddyn yn fy ffydd

21. Ti bwer yng ngwaed Iesu, gwahan fi oddi wrth bechodau fy hynafiaid.

22. Gwaed Iesu, tynnwch unrhyw label di-drafferth o bob agwedd ar fy mywyd.

23. O Arglwydd, crëwch ynof galon lân trwy Dy allu.

24. O Arglwydd, bydded eneiniad yr Ysbryd Glân yn torri pob iau o gefn yn fy mywyd

25. O Arglwydd, adnewyddwch ysbryd iawn ynof.

26. O Arglwydd, dysg fi i farw i'r hunan.

27. Ti frwsh yr Arglwydd, sgwriwch allan bob baw yn fy mhibell ysbrydol, yn enw Iesu.

28. O Arglwydd, taniwch fy ngalwad â'th dân.

29. O Arglwydd, eneinia fi i weddïo heb ddarfod.

30. O Arglwydd, sefydl fi fel person sanctaidd i Ti.

Diolch Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.