30 Pwynt Gweddi Am Ffydd Sy'n Symud Mynyddoedd

3
9512

Mathew 17:20 A dywedodd Iesu wrthynt, Oherwydd eich anghrediniaeth: oherwydd yn wir meddaf i chwi, Os oes gennych ffydd fel gronyn o had mwstard, dywedwch wrth y mynydd hwn, Tynnwch oddi yno i'ch lle arall; a bydd yn symud; ac ni fydd dim yn amhosibl i chi.

Ffydd yn arian cyfred cyffredinol sy'n eich galluogi i gymryd meddiannau o'ch etifeddiaeth mewn bywyd. Heb ffydd mae'n amhosib llwyddo mewn bywyd, mae pob dyn a dynes fawr yn ddyn ac yn fenyw ffydd. Mae ein Duw yn gweithredu ym myd ffydd, mae Hebreaid 11: 6 yn dweud wrthym na allwn ni, heb ffydd, blesio Duw, er mwyn i Dduw ymyrryd yn eich bywyd, rhaid i chi fod â ffydd ynddo. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn pwyntiau gweddi dros ffydd sy'n symud mynyddoedd. Bydd pob rhwystr sy'n sefyll o'ch blaen yn cael ei dorri nawr yn enw Iesu.

Beth Yw Ffydd?

Mae yna lawer o ddiffiniadau o ffydd heddiw, ond at ddiben yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar ffydd yn Nuw. Mae dau fath o ffydd, sef: Ffydd yn Nuw a Ffydd ynoch chi'ch Hun. Mae angen i'r ddau ohonoch lwyddo, rhaid i chi ddibynnu ar Dduw i lwyddo a rhaid i chi hefyd gredu y gallwch chi hefyd lwyddo. Ond heddiw byddwn yn canolbwyntio ar ffydd yn Nuw, neu'r math Duw o ffydd. Mae ffydd yn ddibyniaeth lwyr ar Dduw. Yn syml, mae dibyniaeth lwyr ar Dduw yn golygu eich bod wedi dod i ymddiried yn Nuw yn eich bywyd, mae'n golygu, waeth pa mor ddrwg y gall pethau ymddangos ar hyn o bryd, rydych chi'n dal i sefyll gyda Iesu. Y math o ffydd sy'n symud mynyddoedd yw ffydd lwyr. Mae'n ffydd sy'n ddi-rym o amheuon, mae'n ffydd na fydd byth yn ildio ar Dduw. Mae'r ffydd sy'n symud mynyddoedd yn ffydd nad yw'n gweld y amhosibl. Mae Marc 9:23 yn dweud wrthym, os gallwn ni gredu, mae popeth yn bosibl i'r sawl sy'n credu. Cyn belled â bod ein ffydd yn ei lle, ni fydd unrhyw beth yn amhosibl i ni. Mae'r weddi hon yn pwyntio am ffydd y bydd symud mynyddoedd yn symud i ffwrdd bob mynydd o gyfyngiadau o'ch bywyd yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Sut i Gysylltu â'r Ffydd hon

Gallwch gysylltu â ffydd trwy weddïau. Gweddi yw'r allwedd i bopeth da mewn bywyd. Os ydych chi am weithredu mewn ffydd oruwchnaturiol, rhaid i chi fod yn gredwr gweddïo, rhaid eich rhoi i weddïau. Bydd y pwyntiau gweddi hyn am ffydd yn eich arwain ag ysbryd ffydd a fydd yn symud pob mynyddoedd demonig yn eich bywyd yn enw Iesu. Nid wyf yn gwybod yr heriau yr ydych yn mynd drwyddynt ar hyn o bryd, wrth ichi ymgysylltu â'r pwyntiau prrayer hyn, gwelaf eich holl fynyddoedd yn sgipio fel hyrddod yn enw Iesu. Gweddïwch y gweddïau hyn gyda ffydd heddiw a symudwch eich mynyddoedd

Pwyntiau Gweddi

1. Ysbryd Glân, peidiwch â gadael fy nhŷ yn anghyfannedd, yn enw Iesu.

2. O Arglwydd, adnewyddwch fy meddwl yn Dy air.

3. O Arglwydd, rho imi y pŵer i godi cywilydd ar fy ngelynion.

4. Pob arch ysbrydol yr wyf wedi'i hadeiladu ar gyfer fy hunan, yn cael ei dinistrio gan dân Duw, yn enw Iesu.

5. O Arglwydd Iesu, dewis fi am wyrth bob dydd o fy mywyd.

6. O Arglwydd, siarad dy air o rym yn fy sefyllfa.

7. O Arglwydd, gwared fi o geg y llew.

8. O Arglwydd, maddeuwch imi am ddod â phroblemau yn fy mywyd.

9. O Arglwydd, grymuso fi i breswylio yn Arch Noa.

10. O Arglwydd, grymuso fi i ffynnu.

11. O Arglwydd, tynnwch o fy mywyd unrhyw beth a fydd yn gwneud i mi golli'r rapture.

12. Bydded i waed Iesu a thân yr Ysbryd Glân, lanhau o fy mywyd, bydd pob het sint yn mynd â mi i uffern dân, yn enw Iesu.

13. O Arglwydd, grymuso fi i drigo mewn diogelwch.

14. Rwy'n chwydu pob bwyd pechod yn fy mywyd, yn enw Iesu.

15. O Arglwydd, siaradwch fywyd a thân yn fy mywyd heddiw.

16. Rwy'n llyncu'r bilsen o wrthwynebiad ymosodol yn erbyn pechod ac anghyfiawnder, yn enw Iesu.

17. Arglwydd Iesu, gweddïwch drosof fel na fyddaf yn cael fy mlino fel siffrwd gwenith gan y diafol.

18. O Arglwydd, dewch i fy helpu oddi uchod a gwarth fy ngormeswyr.

19. Rwy'n symud o'r lleiafswm i'r mwyaf er gogoniant Duw, yn enw Iesu.

20. Rwy'n parlysu pob gwrthwynebiad satanaidd i'm cynnydd, yn enw Iesu.

21. Bydd fy holl ddreigiau yn warthus, yn enw Iesu.

22. Rwy'n dinistrio gweithredoedd y dinistriwr ar fy mywyd, yn enw Iesu.

23. Pob coeden annuwiol sy'n tyfu yn fy sylfaen, cael ei dadwreiddio nawr, yn enw Iesu.

24. Rwy'n torri pob wy y mae'r sarff wedi'i ddodwy mewn unrhyw adran o fy mywyd, yn enw Jesus.

25. Bydd gwarth ar bob pŵer serpentine a sgorpion sy'n milwrio yn erbyn fy mywyd, yn enw Iesu.

26. O Arglwydd, bydded i'r holl seirff a sgorpion a neilltuwyd yn fy erbyn ddechrau ymladd eu hunain, yn enw Iesu.

27. Pob sarff a anfonir i'm dinistrio, dychwelwch at eich anfonwr, yn enw Iesu.

28. Bob ysbryd mud a byddar, dechreuwch golli eich gafael ar fy mywyd nawr, yn enw Iesu.

29. Fy nerth ysbrydol a suddwyd gan y sarff, derbyn cyffyrddiad dwyfol â Duw a chael fy adfer, yn enw Iesu.

30. Rydych chi'n sarff, yn rhyddhau'ch gafael ar fy nerth ysbrydol, yn enw Iesu
Diolch Iesu.

 


SYLWADAU 3

  1. Fy nghais gweddi y bore yma, i Dduw fy ngwaredu o bob peth yr wyf yn ei basio trwy'r sefyllfa nad wyf yn fy ngwneud yn hapus Rwyf eisiau newid yn fy mywyd. Rwyf am i Dduw roi'r pŵer imi addoli'r pŵer iddo ddysgu'r gair Duw y pŵer i wneud i bethau newid yn fy mywyd Rwyf am i Dduw newid fy sefyllfa i sefyllfa dda am arian a phopeth i ddod i mewn i'm Bywyd cyn diwedd y mis hwn, mae angen newid fy mywyd ar ôl i ysbryd Duw adael cyfarwyddo fy nghynorthwyydd i'm lleoli i'm Trugaredd Dwyfol er mwyn i'm hiachawdwriaeth ddod drwodd yn fy mywyd yn enw Iesu amen

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.