30 Pwynt Gweddi Er Hoff a Gras

1
6744

Salmau 5:12 Canys ti, ARGLWYDD, a fendithia'r cyfiawn; gyda ffafr yr wyt yn ei dosturio fel â tharian.

Mae pob plentyn Duw wedi'i ordeinio i gerdded yng ngwlad ffafrio a ras. Mae diwrnod o ffafr yn llawer gwell na chan mlynedd o lafur. Pan fydd rhywun yn dechrau mwynhau ffafr a gras, yr hyn y mae eraill yn ei chael hi'n anodd, byddwch chi'n dechrau eu mwynhau heb straen. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn pwyntiau gweddi am ffafr a gras. Bydd y pontydd gweddi hyn yn eich agor chi i deyrnas hollol newydd o ffafr a gras goruwchnaturiol. Wrth ichi ymgysylltu â'r pwyntiau gweddi hyn heddiw, ni fydd diffyg ffafr a gras ym mhob rhan o'ch bywyd, fe welwch law nerthol Duw yn cael ei hamlygu ym mhob agwedd o'ch bywyd yn enw Iesu.

Beth Yw Hoff a Gras?

Hoff yw pan fydd Duw yn ychwanegu blas at eich llafur. Hoff yw pan fydd Duw yn gwneud i chi ddigwydd i chi beth mae eraill yn ei chael hi'n anodd digwydd iddyn nhw eu hunain. Mae gras yn golygu ffafr ddigyfnewid, mae'n golygu ffafr heb ei haeddu, Duw yn rhoi pethau nad ydych chi'n eu teilyngu, Duw yn eich bendithio mewn ffyrdd nad ydych chi'n eu haeddu. Rydyn ni'n gwasanaethu Duw o blaid ddigyfaddawd, Duw sy'n ein bendithio'n ddiamod. Nid yw Duw yn bendithio Ei blant oherwydd eu bod yn berffaith, Mae'n ein bendithio oherwydd ein bod ni'n blant iddo, sy'n credu ynddo ef a'i Fab Iesu Grist. Bydd y gweddïau hyn yn ffafrio a gras yn eich tywys i'r deyrnas ffafr honno yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Sut Ydw i'n Mwynhau Hoff a Gras?

Mae dwy ffordd y gallwch chi fwynhau ffafr a gras, maen nhw trwy Geni a Gweddïau Newydd. Genedigaeth newydd neu iachawdwriaeth yn eich tywys i deyrnas ffafr annymunol a digyffelyb. Y diwrnod y rhoesoch eich calon i Iesu, o'r diwrnod hwnnw daethoch yn fuddiolwr ffafr ddiderfyn Duw, Daethoch yn blentyn i Dduw, yn blentyn o blaid, daw eich holl drafferthion i ben wrth i ffafr Duw ddod i'ch bywyd. Yn ail gallwch weddïo'ch ffordd i feysydd ffafr. Mae llawer o Gristnogion yn dal i gael trafferth mewn bywyd er gwaethaf y ffaith mai plant Duw ydyn nhw. Mae hyn oherwydd y bydd y diafol yn dal i ymgiprys â'ch iachawdwriaeth a'ch ffafr. Mae Satan yn gwybod eich bod wedi'ch bendithio, ond bydd yn dal i'ch gwrthsefyll, dyna pam mae'n rhaid i chi ei wrthsefyll ffydd a gweddïau. Rhaid i chi ddatgan eich ffafr ar allor gweddïau. Bob tro rydych chi'n gweddïo am ffafr a gras, rydych chi'n atgoffa Duw o'i air ac yn gadael i'r diafol wybod eich bod chi'n gwybod eich hawliau o'r ysgrythurau. Heddiw wrth ichi ymgysylltu â'r pwyntiau gweddi hyn am ffafr a gras, ni fyddwch byth yn brin o ffafr a gras yn eich bywyd yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi

1. Rwy'n derbyn daioni yr Arglwydd, yng ngwlad y byw, yn enw Iesu.
2. Popeth a wnaed yn fy erbyn i ddifetha fy llawenydd eleni, cael ei ddinistrio, yn enw Iesu.

3. O Arglwydd, fel y cafodd Abraham ffafr gennych, yr wyf hefyd yn derbyn Eich ffafr fel y gallaf ragori, yn enw Iesu.

4. Arglwydd Iesu, deliwch yn hael â mi eleni, yn enw Iesu.

5. Nid oes ots, p'un a wyf yn ei haeddu ai peidio, rwy'n derbyn ffafr anfesuradwy gan yr Arglwydd, yn enw Iesu.

6. Ni fydd pob bendith y mae Duw wedi'i chlustnodi ar fy nghyfer eleni yn mynd heibio i mi, yn enw Iesu.

7. Ni fydd fy mendith yn cael ei throsglwyddo i'm cymydog, yn enw Iesu.

8. Dad Arglwydd, gwarthwch bob, pŵer, sydd allan i ddwyn Eich rhaglen am fy mywyd, yn enw Iesu.

9. Bydd pob cam a gymeraf eleni yn arwain at lwyddiant rhagorol, yn enw Iesu.

10. Gorchfygaf gyda dyn a chyda Duw, yn enw Iesu

11. Rwy'n datgan fy mod yn cael fy ngwared o gawell demonig, yn enw Iesu.

12. Rwy'n tanio pob saeth o dlodi ym mhob adran o fy mywyd, yn enw Iesu.

13. Rwy'n dod yn erbyn pob difawr cudd a chlyfar ym mhob adran o fy mywyd, yn enw Iesu.

14. Rwy'n rhwymo ysbryd tlodi, yn enw Iesu.

15. Rwy'n datgysylltu fy hun oddi wrth bob trap ariannol, yn enw Iesu.

16. Dadwreiddiais bob hedyn o fethiant yn fy mywyd â thân Duw, yn enw Iesu.

17. Rwy'n diddymu pob ysbryd o ollwng poced yn fy sefyllfa ariannol, yn enw Iesu.

18. Rwy'n diddymu ac yn dinistrio pob gweithgaredd llygryddion llwyddiant, yn enw Iesu.

19. Ni fydd embaras ariannol byth yn parhau i fod yn lot i mi, yn enw Iesu.

20. Ni fyddaf yn dilyn patrwm methiant drwg, yn enw Iesu.

21. O Arglwydd! Gadewch imi ddod o hyd i ras yn eich golwg fel y byddwch yn caniatáu imi fy holl gais (soniwch am eich cais) yn enw Iesu.

22. O Arglwydd, gadewch imi dderbyn ffafr ble bynnag yr wyf yn enw Iesu.

23. O Arglwydd, dangos dy hun fel Duw grasol yn fy sefyllfaoedd yn enw Iesu.

24. Rwy'n cyfaddef heddiw bod fy ngwaredwr yn byw ac yn achosi i'w ras wneud i mi sefyll ar y ddaear hon mewn gogoniant yn enw Iesu.

25. Duw'r ffafr! Dangoswch ffafr imi heddiw a gadewch i'ch gras fy nghipio oddi wrth y rhai sy'n ceisio fy marwolaeth yn enw Iesu.

26. Gadewch i'r Arglwydd dorri pob gwefus gwastad o'm cwmpas fel na fyddant yn dinistrio fy mywyd yn enw Iesu.

27.Oh Arglwydd! Defnyddiwch bopeth o'm cwmpas er mantais i mi yn enw Iesu

28. O Arglwydd! Rwy'n ceisio'ch wyneb wrth i'r plentyn geisio wyneb y rhieni. Achoswch eich ffafr a'ch gras i gael cawod arnaf yn enw Iesu.

29. O Arglwydd, galwaf arnoch yn fy ngofid heddiw. Gwrandewch arnaf a dangoswch ffafr a gras imi yn enw Iesu.

30. Arglwydd, bydded llawenydd yn dilyn fy ngweddïau yn ôl dy ffafr yn enw Iesu.

 


1 SYLW

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.