30 Pwynt Gweddi I'r Cenhedloedd

4
31164

Salmau 122: 6 Gweddïwch am heddwch Jerwsalem: byddan nhw'n ffynnu sy'n dy garu di. 122: 7 Heddwch fod o fewn dy furiau, a ffyniant o fewn dy balasau.

Heddiw, rydyn ni'n mynd i fod yn cymryd rhan mewn pwyntiau gweddi dros y cenhedloedd. Mae angen Duw ar bob cenedl ar wyneb y ddaear. Mae'r Beibl yn ein ceryddu i weddïo am heddwch ein cenedl. Fel credinwyr, mae gennym brif gyfrifoldeb i weddïo dros ein cenedl. Rhaid inni weddïo dros y llwyddiant o'n cenedl, yr heddwch o'n cenedl a hefyd dinasyddion a thramorwyr ein cenedl fawr. Mae'r weddi hon yn pwyntio dros y cenhedloedd, yn cynnwys pob cenedl yn y byd, wrth i ni weddïo'r gweddïau hyn heddiw, fe welwn ni Dduw yn gwneud gweithredoedd nerthol yn ein cenhedloedd yn enw Iesu.

Mae angen gweddïau ar bob cenedl, a hynny oherwydd bod gan bob cenedl ei heriau rhyfedd ei hun. Mae rhai cenhedloedd wedi'u plagio â thlodi, tra bod rhai wedi'u plagio â thrais, mae rhai cenhedloedd hefyd wedi'u plagio â salwch a chlefydau, er enghraifft mae yna wlad yn Affrica sydd ag ystadegau bod bron i hanner poblogaeth y wlad yn HIV positif. Mae hyn yn anghysondeb ofnadwy. Rhaid i ni fel Cristnogion godi i fyny ac ymyrryd dros ein cenedl a chenhedloedd y Ddaear. Rhaid inni ofyn i Dduw am a adfywiad yng nghenhedloedd y Ddaear. Rhai cenhedloedd lle mae'r cenhedloedd Cristnogol bellach yn prysur ddod yn genhedloedd anffyddiol, mae'r diafol yn cael ei feddiannu meddyliau biliynau o bobl yn y byd heddiw. Yr unig ffordd y gallwn atal y diafol yw trwy rym gweddïau. Rhaid inni ddod at ein gilydd fel credinwyr i wrthsefyll pŵer tywyllwch yn ein cenedl. Rhaid inni ddweud wrth y diafol fod digon yn ddigon o'ch brad yn ein cenedl. Bydd y weddi hon dros y genedl yn sicr o lawio adfywiad yng nghenhedloedd y ddaear. Gweddïwch nhw fel unigolyn, gweddïwch hefyd fel grŵp o gredinwyr. Bydd pŵer Duw yn dod i lawr ar ein cenhedloedd eto a bydd Iesu Grist yn teyrnasu am byth yn enw Iesu.

Pwyntiau Gweddi.

1). Dad, yn enw Iesu, diolch am eich trugaredd a'ch caredigrwydd cariadus sydd wedi bod yn cynnal ein cenhedloedd ers annibyniaeth hyd ddyddiad

2). Dad, yn enw Iesu, diolch i chi am roi heddwch inni ym mhob ffordd yn ein cenhedloedd hyd yn hyn

3). Dad, yn enw Iesu, diolch i chi am siomi dyfeisiau'r drygionus yn erbyn llesiant ein cenhedloedd ar bob pwynt hyd yn hyn

4). Dad, yn enw Iesu, diolch am osod mewn aflonyddwch bob gang o uffern yn erbyn twf eglwys Crist yn ein cenhedloedd

5). Dad, yn enw Iesu, diolch i chi am symud yr Ysbryd Glân ar hyd a lled ein cenhedloedd, gan arwain at dwf ac ehangiad parhaus yr eglwys
6). Dad, yn enw Iesu, er mwyn yr etholedig, gwared ein Cenhedloedd rhag dinistr llwyr.

7). Dad, yn enw Iesu, pridwerth ein cenhedloedd rhag pob pŵer sydd am ddinistrio ei thynged.

8). Dad yn enw Iesu, anfonwch eich angel achub i waredu ein cenhedloedd rhag pob grym dinistrio yn ei herbyn

9). Dad, yn enw Iesu, achub Eswatini rhag pob gang o uffern gyda'r nod o ddinistrio ein Cenhedloedd

10). Rhyddhaodd Dad, yn enw Iesu, ein cenhedloedd yn rhydd o bob trap dinistr a osodwyd gan yr annuwiol.

11). Mae Tad, yn enw Iesu, yn prysuro'ch dialedd ar elynion heddwch a chynnydd ein cenhedloedd a gadael i ddinasyddion y genedl hon gael eu hachub rhag holl ymosodiadau'r drygionus

12). Mae Tad, yn enw Iesu, yn ad-dalu gorthrymder i bawb sy'n poeni heddwch a chynnydd ein cenhedloedd hyd yn oed wrth i ni weddïo nawr

13). Dad, yn enw Iesu, bydded i bob gang yn erbyn twf ac ehangiad parhaus eglwys Crist mewn cenhedloedd gael eu malu'n barhaol

14). Dad, yn enw Iesu, gadewch i ddrygioni’r drygionus yn erbyn ein cenhedloedd ddod i ben hyd yn oed wrth i ni weddïo nawr

15). Dad, yn enw Iesu, gwyntyllwch eich dicter ar holl gyflawnwyr llofruddiaethau dieisiau yn y genedl hon, wrth i chi lawio ar bob un ohonyn nhw dân, brwmstan a thymestl erchyll, a thrwy hynny roi gorffwys parhaol i ddinasyddion ein cenhedloedd.

16). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n gorchymyn achub ein cenhedloedd rhag pwerau'r tywyllwch sy'n ymgiprys yn erbyn ei thynged

17). Dad, yn enw Iesu, rhyddhewch eich offerynnau marwolaeth a dinistr yn erbyn pob asiant y diafol sydd wedi'i osod i ddinistrio tynged ogoneddus ein cenhedloedd

18). Dad, trwy waed Iesu, rhyddhewch dy ddialedd yng ngwersyll yr annuwiol ac adfer ein gogoniant coll fel cenedl.

19). Dad yn enw Iesu, bydded i bob dychymyg drwg yr annuwiol yn erbyn ein cenhedloedd syrthio ar eu pennau eu hunain, gan arwain at ddatblygiad ein cenhedloedd

20). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu barn gyflym yn erbyn pob grym sy'n gwrthsefyll twf a datblygiad economaidd ein cenhedloedd

21). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu troi goruwchnaturiol i'n cenhedloedd

22). Dad, trwy waed yr oen, rydym yn dinistrio pob grym marweidd-dra a rhwystredigaeth yn milwrio yn erbyn dyrchafiad ein cenhedloedd.

23). Dad yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu ailagor pob drws caeedig yn erbyn tynged y cenhedloedd.

24). Dad yn enw Iesu a chan y doethineb oddi uchod, symudwch y genedl hon yn ei blaen ym mhob maes a thrwy hynny adfer ei hurddas coll.

25). Dad yn enw Iesu, anfonwch gymorth oddi uchod a fydd yn arwain at gynnydd a datblygiad ein cenhedloedd

26). Dad, yn enw Iesu, cyfod ac amddiffyn y gorthrymedig yn y cenhedloedd, felly gellir rhyddhau'r wlad rhag pob math o anghyfiawnder.

27). Mae tad, yn enw Iesu, yn goresgyn teyrnasiad cyfiawnder a thegwch yn y cenhedloedd er mwyn sicrhau eu tynged ogoneddus.

28). Dad, yn enw Iesu, dewch â'r holl ddrygionus o flaen eu gwell yn y genedl hon a thrwy hynny sefydlu ein heddwch parhaol.

29). Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu goresgyniad cyfiawnder yn holl faterion y cenhedloedd a thrwy hynny sefydlu heddwch a ffyniant yn y wlad.

30). Dad, trwy waed Iesu, gwared y cenhedloedd o bob math o anghyfreithlondeb, a thrwy hynny adfer ein hurddas fel cenedl.

SYLWADAU 4

  1. Daeth y pwyntiau gweddi hyn yno ar yr adeg iawn. Duw sydd wedi eich ysbrydoli i arwain gweddi o'r fath.

    Bendith Duw di was Duw.

Ad a Ateb i Ibk Diddymu ateb

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.