30 Pwynt Gweddi Ar gyfer Eneinio Proffwydol

3
28132

Actau 1: 8 Ond byddwch yn derbyn pŵer, wedi hynny mae'r Ysbryd Glân wedi dod arnoch chi: a byddwch yn dystion i mi yn Jerwsalem, ac yn holl Jwdea, ac yn Samaria, ac hyd eithaf y ddaear.

Mae'r eneiniad proffwydol yn eneiniad ar gyfer goruchafiaeth. Hyn eneinio yn eich rhoi uwchlaw'r diafol a phob sefyllfa ac amgylchiad. Mae'n eneiniad sy'n peri i Dduw gadarnhau pob gair sy'n mynd allan o'ch ceg. Hynny yw, pan ddaw'r eneiniad hwn arnoch chi, fel rydych chi'n ei ddweud, byddwch chi'n ei weld. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn pwyntiau gweddi ar gyfer yr eneiniad proffwydol. Rhaid i bob credadun sy'n dymuno llifo yn y dimensiwn hwn gysylltu â'r gras hwnnw trwy'r gweddi hon heddiw. Roedd pob dyn mawr o Dduw yn y Beibl yn gweithredu yn yr eneiniad proffwydol. Ar ôl Abraham, Isaac, Jacob, Joseff, Moses, Joshua.David, Elias, Eliseus, roedden nhw'n Apostolion, ac ati, roedden nhw i gyd yn gweithredu yn yr eneiniad proffwydol hwn, does ryfedd i'r ysgwyd yno byd gyda ffydd yno. Heddiw wrth i chi ymgysylltu â'r pwyntiau gweddi hyn ar gyfer eneinio proffwydol, bydd yr un gras yn disgyn arnoch chi yn enw Iesu.

Ydych chi'n Broffwyd?

Beth mae'r eneiniad proffwydol hwn yn ei olygu? Mae'r eneiniad proffwydol hwn yn waddol pŵer gan y Ysbryd Glân, mae hynny'n rhoi goruchafiaeth i chi dros amgylchiadau bywyd. Mae'n eneiniad sy'n eich grymuso i ddyfarnu peth ac mae'n ymsefydlu. Pan oedd Iesu Grist yn siarad am y ffydd sy’n symud mynyddoedd yn Mathew 17:20, a Marc 11: 22-24, roedd yn cyfeirio at yr eneiniad proffwydol. Eneiniad sy'n eich grymuso i gael yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Fodd bynnag, nid yw'r eneiniad proffwydol yn golygu eich bod yn broffwyd. Galwad proffwyd yw galwad etholiad gras. Mae Duw yn dewis pwy mae eisiau bod yn Broffwyd. Mae proffwyd yn un sy'n rhagweld y dyfodol i rybuddio pobl Dduw neu i'w hannog. Nid oedd Paul yn broffwyd, ond roedd Agabus. Er na alwyd Paul i mewn i swydd proffwyd, roedd yn gweithredu yn yr eneiniad proffwydol. Mae swydd Proffwyd yn rhagweld, tra bod yr eneiniad proffwydol yn eich grymuso i ddweud, hynny yw galw allan yr hyn rydych chi am ei weld yn eich bywyd i fod.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Sut I Dderbyn yr Eneiniad Proffwydol?

Mae'r grymuso hwn yn rhoi i chi gan yr Ysbryd Glân, trwy weddïau am eneinio ffres. Bydd y pwyntiau gweddi hyn ar gyfer eneinio proffwydol yn achosi i’r Ysbryd Glân eich cynysgaeddu â phŵer yn uchel a fydd yn eich grymuso i ddyfarnu peth a byddwch yn ei weld yn cael ei sefydlu. O'r diwrnod hwn, bydd unrhyw air rydych chi'n ei ddatgan mewn gweddïau, yn cael ei gadarnhau gan Dduw yn enw Iesu. Wrth i chi ddatgan y sâl wedi eu hiacháu, byddan nhw'n cael eu hiacháu yn enw Iesu, wrth i chi orchymyn i gythreuliaid adael, byddan nhw'n gadael yn enw Iesu. Bydd unrhyw beth rydych chi'n ei rwymo ar y ddaear yn rhwym yn y nefoedd, a bydd unrhyw beth rydych chi'n ei ryddhau ar y ddaear yn cael ei ryddhau yn y nefoedd yn enw Iesu. Felly y bydd i chwi. Rwy'n eich annog i weddïo y bydd y gweddïau hyn mewn ffydd yn cael eu rhannu â phwer heddiw yn enw Iesu.


Pwyntiau Gweddi

1. Diolch i'r Arglwydd am nerth yr Ysbryd Glân.

2. Fy Nhad, bydded i'ch trugareddau ddiystyru pob barn yn fy erbyn yn Iesu amen.

3. O Dad, bydded i'r Ysbryd Glân fy llenwi o'r newydd.

4. Dad, bydded torri pob ardal ddi-dor yn fy mywyd, yn enw Iesu.

5. O Dad, deor fi â thân yr Ysbryd Glân, yn enw Iesu.

6. Gadewch i bob caethiwed gwrth-bwer dorri yn fy mywyd, yn enw Iesu.

7. Bydded i bob dieithryn ffoi o fy ysbryd a gadael i'r Ysbryd Glân gymryd rheolaeth, yn enw Iesu.

8. Arglwydd, catapwlt fi yn ysbrydol i ben y mynydd.

9. O Dad, bydded i'r nefoedd agor a gadael i ogoniant Duw syrthio arnaf, yn enw Iesu.

10. O Dad, bydded arwyddion a rhyfeddodau yn drefn y dydd yn fy mywyd eleni, yn enw Iesu.

11. Dad, bydded arwyddion a rhyfeddodau yn lot i mi, yn enw Iesu.

12. Pob llawenydd y gormeswyr ar fy mywyd, yn cael ei droi yn dristwch, yn enw Iesu.

13. Mae pob cryfaf lluosog, sy'n gweithredu yn fy erbyn, yn cael ei barlysu, yn enw Iesu.

14. O Arglwydd, agor fy llygaid a'm clustiau i dderbyn pethau rhyfeddol gennych chi.

15. O Arglwydd, caniatâ imi fuddugoliaeth dros demtasiynau a dyfeisiau satanaidd.

16. O Arglwydd, taniwch fy mywyd ysbrydol fel y byddaf yn stopio pysgota mewn dyfroedd amhroffidiol.

17. O Arglwydd, rhyddhewch dy dafod tân ar fy mywyd a llosgwch bob budreddi ysbrydol sy'n bresennol ynof.

18. O Dad, gwna fi i newyn a syched am gyfiawnder, yn enw Iesu.

19. Arglwydd, helpa fi i fod yn barod i wneud dy waith heb ddisgwyl unrhyw gydnabyddiaeth gan eraill.

20. O Arglwydd, rho imi fuddugoliaeth, dros bwysleisio gwendidau a phechodau pobl eraill, wrth anwybyddu fy rhai fy hun.

21. Ysbryd Glân Melys, peidiwch byth â gadael imi eich cau chi allan yn enw Iesu

22. Ysbryd Glân Melys, peidiwch byth â gadael imi geisio eich cyfyngu i'm gallu yn enw Iesu

23. Annwyl Ysbryd Glân, gweithiwch yn rhydd ynof fi a thrwof fi yn enw Iesu

24. Annwyl Ysbryd Glân, purwch sianeli fy mywyd yn enw Iesu

25. Gadewch i'ch gwres O Arglwydd, yfed fy ewyllys, yn enw Iesu.

26. Bydded i fflam yr Ysbryd Glân gynnau ar allor fy nghalon, yn enw Iesu.

27. Ysbryd Glân, gadewch i'ch pŵer lifo fel gwaed i'm gwythiennau.

28. Annwyl Ysbryd Glân, trefnwch fy ysbryd a lluniwch fy mywyd yn Eich ewyllys yn enw Iesu

29. Ysbryd Melys Duw ,, gadewch i'ch tân losgi popeth nad yw'n sanctaidd yn fy mywyd yn enw Iesu

30. Annwyl Ho! Y Ysbryd, gadewch i'ch tân gynhyrchu pŵer yn fy mywyd yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR
erthygl flaenorol30 Pwynt Gweddi Am Dominiwn
erthygl nesaf30 Pwynt Gweddi Pwerus dros Heddwch
Fy enw i yw Pastor Ikechukwu Chinedum, dwi'n Ddyn Duw, Sy'n angerddol am symudiad Duw yn y dyddiau diwethaf hyn. Credaf fod Duw wedi grymuso pob credadun â threfn ryfedd ras i amlygu nerth yr Ysbryd Glân. Credaf na ddylai unrhyw Gristion gael ei ormesu gan y diafol, mae gennym y Pwer i fyw a cherdded mewn goruchafiaeth trwy Weddi a'r Gair. Am ragor o wybodaeth neu gwnsela, gallwch gysylltu â mi yn dailyprayerguide@gmail.com neu Sgwrsiwch â mi ar WhatsApp And Telegram yn +2347032533703. Hefyd byddaf wrth fy modd yn Eich Gwahodd i ymuno â'n Grŵp Gweddi Pwerus 24 Awr ar Telegram. Cliciwch y ddolen hon i ymuno Nawr, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Dduw bendithia chi.

SYLWADAU 3

  1. Diolch i chi am ddysgu'r eneiniad hwn i mi. Bendith Duw chi gymaint a gobeithio y byddaf yn dysgu eraill y tro nesaf.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.