Gadewch i Dduw Gyfodi Pwyntiau Gweddi

2
20971

Salmau 68: 1 Bydded i Dduw godi, gwasgaru ei elynion: bydded i'r rhai sy'n ei gasáu ffoi o'i flaen. 68: 2 Wrth i fwg gael ei yrru i ffwrdd, felly gyrrwch nhw i ffwrdd: wrth i gwyr doddi o flaen y tân, felly bydded i'r drygionus ddifetha ym mhresenoldeb Duw.

Pob cynllun o'r gelyn yn erbyn eich tynged rhaid eu gwasgaru heno Yn enw Iesu. Gadewch i Dduw godi pwyntiau gweddi yn a pwynt gweddi rhyfela, gweddi am ddialedd ydyw. Dyma'r math o weddi rydych chi'n gweddïo pan rydych chi wedi blino o gael eich gwthio gan y diafol a'i asiantau. Wrth i chi weddïo’r gweddïau hyn heno, bydd pob gwaith yr annuwiol yn eich bywyd yn cael ei ddinistrio yn enw Iesu. Bydd eich Duw yn codi heno ac yn ymosod ar elynion eich tynged yn enw Iesu.

Rydyn ni'n gwasanaethu Duw o dial, Fe’i gelwir yn Jehofa y Dyn rhyfel. Ef yw'r Duw sy'n cosbi drygioni ac yn gormesu'r drygionus. Mae llawer o Gristnogion yn dioddef o ddrygioni’r drygionus, rydym wedi clywed straeon am bobl a laddwyd oherwydd yr ychydig lwyddiant y maent yn ei fwynhau, mae llawer o gredinwyr yn dioddef drygioni cartref a dewiniaeth. Ni waeth beth allai eich achos fod, rhaid ichi godi i fyny a dweud wrth y diafol, digon yw digon. Hyd nes y byddwch yn codi mewn gweddïau, ni fydd eich Duw yn codi i'ch achub. Rhaid i chi osod yr annuwiol lle maen nhw'n perthyn trwy rym gweddïau rhyfela. Rwy’n gweddïo drosoch heddiw, wrth ichi ymgysylltu â hyn gadewch i Dduw godi pwyntiau gweddi, bydd drygioni’r drygionus yn eich bywyd yn dod i ben am byth yn enw Iesu. Gweddïwch y gweddïau hyn mewn ffydd a derbyniwch eich un chi ymwared yn enw Iesu.


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

Pwyntiau Gweddi

1. Bydded i bob dychymyg drwg yn fy erbyn danio ymlaen bennau nawr, yn enw Iesu.

2. Bydd y rhai sy'n fy chwerthin i yn gwatwar yn dyst i'm tystiolaeth a bydd cywilydd arnyn nhw i gyd yn enw Iesu.

3. Gadewch i gynllun dinistriol y gelynion a anelwyd yn fy erbyn chwythu i fyny yn eu hwynebau, yn enw Iesu.

4. Gadewch i bob cynllun i'm gwawdio droi o gwmpas am fy nhystiolaeth, yn enw Iesu.

5. Bydded gwarth a dinistrio pob pŵer sy'n noddi penderfyniadau drwg yn fy erbyn, yn enw Iesu.
6. Bydded i bob cryfaf ystyfnig a ddirprwyir yn fy erbyn syrthio i lawr a marw yn enw Iesu.

7. Gadewch i gadarnle pob cythraul cartref sy'n milwrio yn fy erbyn, gael ei falu'n ddarnau yn enw Iesu.

8. Gadewch i bob ysbryd o Balaam a gyflogir i'm melltithio syrthio ar ôl urdd Balaam, yn enw jesws

9. Bydded i bob cynghorydd drwg sy'n ymladd fy nhynged gael ei yfed yn awr gan dân, yn enw Iesu.

10.Gwelwch â phob dyn sy'n cyfrif fel duw yn fy mywyd syrthio ar ôl urdd Pharo, yn enw Iesu.

11. Arglwydd, rwy'n rhyddhau angylion tanbaid i gael gwared ar bob maen tramgwydd ar fy llwybr i lwyddiant yn enw Iesu.

12. Arglwydd, agor fy llygaid ysbrydol i weld gweithgareddau tywysogaethau a bod 7 cam o'u blaenau yn enw Iesu

13. O Arglwydd, trwy dy ysbryd, grymuso fi i oresgyn pob brwydrau ysbrydol yn enw Iesu.

14. Rwy'n datgan bod pob saeth o deyrnas y tywyllwch a dargedir ataf yn dychwelyd yn ôl at yr anfonwr yn enw Iesu.

15. Gadewch i'r pŵer i ddyrchafu ag adenydd fel Eryrod ddisgyn arnaf, yn enw Iesu.

16. O Arglwydd, tynnwch bob math o ofn oddi wrthyf yn enw Iesu.

17. Rwy'n rhyddhau tân Duw i'w losgi i ludw unrhyw lyfr drwg gyda fy enw arno yng nghyfamod gwrachod yn enw Iesu Iesu.

18. Arglwydd, gwared fi rhag pob drwg yn enw Iesu

19. Rwy'n darostwng pwerau'r tywyllwch sy'n ymladd yn erbyn fy nhynged yn enw Iesu

20. Ni fyddaf yn warthus mewn unrhyw ran o fy mywyd, yn enw Iesu.

21. Rwy'n gwrthod cael fy siomi, yn enw Iesu.

22. Ni fyddaf farw ond byw a datgan gweithredoedd y Duw byw, yn enw Iesu.

23. Mi gaf lawenydd a llawenydd; bydd tristwch ac ochenaid yn ffoi o fy mywyd, yn enw Iesu.

24. Rwy'n derbyn ymwared gan holl ysbrydion adfyd a chystuddiau, yn enw Iesu.

25. Bydded torri pob ysgol yn y gelyn yn fy mywyd yn ddarnau, yn enw Iesu.

26. Rwy'n gorchymyn i angylion yr Arglwydd weithredu barn ar luoedd drwg yn erbyn fy nheulu, yn enw Iesu.

27. Rwy'n gwahodd ysbryd dryswch a rhaniad i ddod ar luoedd y gelyn, yn enw Iesu.

28. Rwy'n anfon saeth Duw ar bob pŵer sy'n herio fy heddwch, llawenydd a ffyniant, yn y
enw Iesu.

29. Rwy'n gorchymyn i'r gwynt, yr haul a'r lleuad redeg yn groes i bob presenoldeb demonig yn fy nheulu, yn enw Iesu.

30. Rwy'n canslo pob melltith, sy'n hysbys neu'n anhysbys i mi gan waed Iesu, yn enw Iesu

31. O Arglwydd, dangos. . . breuddwydion, gweledigaethau ac aflonyddwch, a fyddai’n hyrwyddo fy achos.

32. Mae fy arian, wrth gael ei gewyllu gan y gelyn, yn cael ei ryddhau, yn enw Iesu.

33. O Arglwydd, rho i mi ddatblygiadau goruwchnaturiol, yn fy holl gynigion presennol.

34. Rwy'n rhwymo ac yn hedfan, holl ysbrydion ofn, pryder a digalondid yn enw Iesu.

35. O Arglwydd, bydded i ddoethineb ddwyfol ddisgyn ar bawb sy'n fy nghefnogi, yn y materion hyn.

36. Rwy'n torri asgwrn cefn unrhyw ysbryd pellach o gynllwynio a brad, yn enw Iesu.

37. O Arglwydd, morthwyliwch fy mater i feddwl y rhai a fydd yn fy nghynorthwyo fel nad ydyn nhw'n dioddef o golli cof demonig.

38. Rwy'n parlysu gwaith llaw gelynion cartref ac eiddigedd, asiantau yn y mater hwn, yn enw Iesu.

39. Rydych chi'n diawlio, yn cymryd eich coesau i ffwrdd o ben fy sefyllfa ariannol, yn enw nerthol Iesu.

40. Tân yr Ysbryd Glân, glanhewch fy mywyd rhag unrhyw farc drwg a roddwyd arnaf, yn enw Iesu
Diolch Iesu am Ateb Fy Ngweddïau.

 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

SYLWADAU 2

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.