20 Pwyntiau Gweddi Agoriadol ar gyfer Gwasanaeth Eglwys

4
44354

Salmau 75: 1 I ti, O Dduw, ydyn ni'n diolch, i ti rydyn ni'n diolch: oherwydd bod dy enw yn agos at dy weithredoedd rhyfedd yn datgan.

Mae sut rydych chi'n agor gwasanaeth yn penderfynu faint o'r amlygiad o bresenoldeb Duw a welwch yn y gwasanaeth hwnnw. Heddiw, rwyf wedi llunio rhai pwyntiau gweddi agoriadol ar gyfer gwasanaeth eglwys. Bydd y pwyntiau Gweddi Agoriadol hyn yn eich paratoi ar gyfer symud Duw yn y gwasanaeth hwnnw. Bydd hefyd yn paratoi'r Aelodau'r eglwys a gweithwyr Eglwys i dderbyn oddi wrth Dduw. Mae eglwys yn lle ysbrydol, felly mae'n rhaid gwneud paratoadau ysbrydol er mwyn cynyddu bendithion Duw yn y gwasanaeth hwnnw i'r eithaf. Bob tro y byddwch chi'n dechrau'ch gwasanaeth gyda phwyntiau gweddi agoriadol pwerus wedi'u targedu, rydych chi'n sicr o weld tystiolaethau ym mywyd yr aelodau. Fy ngweddi drosoch chi yw hyn, eich eglwys ni fydd gwasanaethau byth yn brin o dân eto yn enw Iesu.

5 Buddion Pwyntiau Gweddi Agoriadol ar gyfer Gwasanaethau Eglwys

1) Diolchgarwch: Mae bob amser yn ddoeth ac yn dda gwerthfawrogi Duw am lwyddiant y gwasanaeth blaenorol. Pan rydyn ni'n dysgu gwerthfawrogi Duw am y blaenorol, mae'n gofalu am y gweddill. Felly mae'n rhaid i ni ddechrau ni diolchgarwch gweddïau, rhaid inni ddiolch iddo am lwyddiant y gwasanaethau eglwysig blaenorol, am Ei bresenoldeb amlwg, ac am y tystiolaethau niferus a welsom yn y gwasanaethau blaenorol.


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

2). Ei Bresenoldeb: Presenoldeb Duw ym mhob gwasanaeth eglwysig yw'r cyfan sydd ei angen arnom i weld Gwyrthiau ac arwyddion a rhyfeddodau. Gofynnwn am Ei bresenoldeb amlwg yn ein gwasanaeth Eglwys. Mae hyn yn hanfodol iawn, oherwydd ym mhresenoldeb Duw, mae rhyddid, mae mynyddoedd yn cael eu symud gan Ei bresenoldeb. Pan fydd gwasanaeth yn cael ei ddirlawn gan bresenoldeb Duw, ni all unrhyw ddiafol drin y gwasanaeth hwnnw yn enw Iesu.

3) Y Gair: Rhaid inni weddïo am air amserol yn y Gwasanaeth. Mae'r gair Duw ym mhob gwasanaeth mae offeryn newid a thrawsnewid Duw ym mhob gwasanaeth. Rhaid i air Duw fod yn ffres, yn bwerus ac yn amserol. Rhaid i air Duw gario gallu Duw i wella, i gyflawni ac i adfer y bobl. Dyna pam mae'n rhaid i ni weddïo am y gair ffres cyn i'r gwasanaeth ddechrau, mae'n rhaid i ni ofyn i Dduw roi ei air ffres yng ngheg ei was wrth iddo weinidogaethu i'r bobl.

4) Ar gyfer Amlderau: Rhaid inni weddïo am i dyrfaoedd heidio i’n gwasanaeth eglwys yn union fel y digwyddodd yn Actau 13:44, pan ymgasglodd bron y ddinas gyfan i glywed gair Duw. Pryd mae'n rhaid gofyn i Dduw gynhyrfu'r ddinas, y gymuned a'r pentref cyfan i ddod i glywed llais yr Arglwydd yn yr eglwys.

5). Cyfarfyddiadau Personol: Heb gyfarfyddiadau dwyfol, nid oes unrhyw wasanaeth yn werth dod. Mae dod i'r eglwys heb gyfarfyddiad fel mynd i ysbyty heb dderbyn eich iachâd. Felly mae'n rhaid i ni weddïo ar i'r bobl dderbyn eu cyfarfyddiadau eu hunain, er mwyn i'r sâl gael eu hiacháu, i'r rhai coll gael eu hachub, er mwyn i'r digalon gael eu hannog. Rhaid inni weddïo y dylai Duw ymweld â phawb sy'n ymddangos yn y gwasanaeth.

Pan fyddwn yn ymgysylltu â'r pwyntiau gweddïau agoriadol hyn ar gyfer gwasanaeth eglwys, rydym yn sicr o weld llaw nerthol Duw yn ymddangos yn ein gwasanaethau.

Pwyntiau Gweddi

1. Dad, diolch i chi am gasglu torfeydd i'n gwasanaeth (au) ddoe ac am roi cyfarfyddiad â thynged i bob addolwr trwy eich Word-Psa. 118: 23

2. Dad, diolch i chi am sefydlu ein holl drosiadau newydd yn y ffydd ac yn yr eglwys hon ers i'r flwyddyn ddechrau - Jn. 10:28

3. Dad, diolch i chi am ddinistrio pob cadarnle uffern yn erbyn twf parhaus yr eglwys hon - Mat. 16:18

4. Dad, diolch i chi am dawelu pob llais sy'n ceisio trin pobl rhag dod i'r Eglwys hon, sydd wedi arwain at oresgyniad torfeydd - Tit. 1: 10-11

5. Dad, rydym yn dyfarnu barn ar yr holl driniaethau satanaidd a dargedir at atal twf yr Eglwys hon, gan arwain at amlyncu torfeydd parchus y dydd Sul nesaf - Exo 12:12.

6. Dad, agor calon pob cyswllt ar gae'r cynhaeaf yr wythnos hon i'r efengyl a thrwy hynny arwain llawer at Grist a'r eglwys hon - Actau 16:14
7. O Dad, bydded i lais yr Ysbryd Glân dawelu llais pob dieithryn sy'n ceisio trin ein trosiadau newydd a'n haelodau newydd rhag cael eu sefydlu yn yr Eglwys hon - Jn 10: 5

8. O Dad, bydded i ailddeddfu Deddfau 13:44 yn yr eglwys hon y Sul nesaf - Actau 13:44

9. Dad, gadewch i bob gwrthwynebiad i gyflawni'n llawn yr agenda twf eglwysig proffwydol gael ei ddinistrio, gan arwain at amlyncu torfeydd sy'n torri record y dydd Sul nesaf - Mat. 16:18

10. Dad, casglwch dyrfaoedd i'n gwasanaeth Midweek heno a rhowch gyfle i bob addolwr droi at eich gair - Psa. 65: 4

11. Dad, rhowch dystiolaeth i'n holl drosiadau newydd “unwaith roeddwn i'n ddall, nawr gallaf weld '', fel y gellir eu sefydlu yn y ffydd ac yn yr Eglwys hon am oes - Jn. 9:25

12. O Dad, bydded i sêl yr ​​Arglwydd yfed pob aelod, i erlid ar ôl y colledig gydag angerdd yr wythnos hon, gan arwain at oresgyniad torfeydd i'r deyrnas a'r Eglwys hon y Sul hwn - Jn. 2:17

13. Dad, gadewch i'ch angylion medel fynd ar y rampage ar draws ein cae cynhaeaf yr wythnos hon, gan ddinistrio'r holl gadarnleoedd satanaidd sy'n gwrthsefyll y bobl rhag cael eu hachub - Dat. 12: 7-8

14. O Dad, agorwch lygaid pob cyswllt a wneir ar gae'r cynhaeaf yr wythnos hon i weld yr eglwys hon fel eu dinas noddfa a ordeiniwyd gan Dduw a thrwy hynny aros yma am oes– 2 Sam. 7:10

15. O Dad, bydded i'r Ysbryd Glân anadlu ar ein taflenni a'n tractiau, gan eu troi'n magnetau ysbrydol; a thrwy hynny ddrafftio torfeydd parchus i'r Eglwys hon y Sul sy'n Dod - Zech. 4: 6

16. Dad, trowch ein holl drosiadau newydd ac aelodau newydd yn ddisgyblion gweithredol i Grist, a thrwy hynny arwain llawer at Grist a'r Eglwys hon y Sul nesaf - Jn. 4: 29/39

17. Dad, ailgyfeiriwch risiau pob Enillydd wedi'i orffwys yn ôl i'r eglwys hon y dydd Sul hwn, ac ar ôl dychwelyd, rhowch becyn croeso o dystiolaethau rhagorol iddynt - Is. 51:11

18. O Dad, gadewch i'ch llaw nerthol barhau i fod ar ein holl Eglwysi sydd newydd eu plannu ar gyfer twf a helaethiad cynaliadwy - Deddf. 2:47

19. O Dad, gadewch i'r Ysbryd Glân ddod i lawr fel 'Gwynt Mighty, Rushing', gan ddrafftio torfeydd digynsail i'r Eglwys hon y Sul sy'n Dod - Num. 11:31

20. Dad, peri i'ch gweithredoedd yn yr Eglwys hon gael eu swnio dramor fel yn nydd y Pentecost, a thrwy hynny ddrafftio torfeydd digynsail i'r Eglwys hon y dydd Sul nesaf - Actau 2: 6/41

 

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

SYLWADAU 4

  1. Hoffwn wybod y prawf Beiblaidd ar gyfer hyn? Mae'r rhan fwyaf o eglwysi heddiw yn ofni pregethu, ddim eisiau galw pechod allan am bechod (gwyredd rhywiol, llofruddio babanod) ac maen nhw'n dibynnu gormod ar emosiwn ac agwedd ddyneiddiol ffug tuag at fywyd (byddwch yn berson gwell a byddwch yn neis i bawb).

    Daeth Crist â chleddyf. Felly ble yn y Beibl y mae'n dweud y dylem fod yn gweddïo fel rydych chi'n nodi?

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.