30 Gweddïau Dyddiol Am Gryfder

0
5522
Gweddïau beunyddiol am nerth

Salm 46: 1-3:
1 Duw yw ein lloches a'n nerth, cymorth presennol iawn mewn helbul. 2 Am hynny ni ofnawn, er i'r ddaear gael ei symud, ac er i'r mynyddoedd gael eu cludo i ganol y môr; 3 Er bod ei dyfroedd yn rhuo ac yn gythryblus, er bod y mynyddoedd yn ysgwyd gyda'i chwydd. Selah.

Fel credinwyr, mae angen dwyfol ar bob un ohonom cryfder i oresgyn heriau bywyd. Mae cymaint y gall ein cryfder dynol ei wneud, ond ni fydd byth yn ddigon i roi buddugoliaeth inni yn ras bywyd. Heddiw, byddwn yn cymryd rhan mewn 30 gweddi ddyddiol am nerth. Mae'r Beibl yn gwneud inni ddeall hynny gan cryfder ni fydd neb yn drech, 1 Sam 2: 9. Er mwyn llwyddo mewn bywyd, mae angen cryfder dwyfol arnoch chi, does neb byth yn cyrraedd y brig mewn bywyd dim ond gyda'i egni ei hun. Cryfder Duw yw'r hyn sydd ei angen arnoch chi i lwyddo fel cristion.

Beth yw Cryfder Dwyfol? Dyma Dduw yn eich helpu i oresgyn heriau eich bywyd. Pan fyddwch chi'n ennill trwy Ei gymorth, dywedir bod gennych chi nerth dwyfol. Cododd Dafydd i oruchafiaeth trwy nerth dwyfol, lladdodd Goliath oherwydd i Dduw ei helpu, daeth Joseff yn brif weinidog dros nos trwy nerth dwyfol, daeth Daniel a'i ffrindiau yn enwogion ym Mabilon trwy gryfder dwyfol, daeth Gideon, yn arwr cenedlaethol yn real trwy gryfder dwyfol. . Gall y rhestr fynd ymlaen ac ymlaen. Gallwch chi hefyd fel credadun lwyddo mewn bywyd os ydych chi fel Duw i'ch helpu chi a'ch cryfhau. Bydd y gweddïau beunyddiol hyn am nerth yn eich grymuso i oresgyn mewn bywyd ac yn codi i'r brig y mae Duw wedi eich ordeinio i fod.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Peidiwch ag ymddiried yn eich cryfder a'ch galluoedd eich hun mewn bywyd, ymddiried yn Nuw. Gadewch i Dduw ymladd drosoch chi, gadewch iddo eich amddiffyn chi mewn bywyd, diolch i Dduw am eich holl arbenigedd, ond peidiwch â dibynnu arnyn nhw, dibynnu ar Dduw a bydd eich dyfodol yn cael ei warantu. Ydych chi'n wynebu heriau yn eich bywyd heddiw, tynnwch nerth o heddiw gweddïau beunyddiol am nerth, wrth i chi weddïo’r gweddïau hyn heddiw, bydd nerth Duw yn eich llethu ac yn rhoi buddugoliaeth barhaol i chi yn enw Iesu. Welwn ni chi ar y brig.

Gweddïau Am Gryfder

1). Dad, diolchaf ichi am fod yno i mi bob amser yn enw Iesu

2). Dad, diolch am eich trugaredd ddiamod a fydd bob amser ar gael yn fy mywyd yn enw Iesu.

3). Dad, gofynnaf am eich cryfder heddiw wrth imi redeg ras fy mywyd yn enw Iesu

4). Dad, cryfha fi yn fy dyn mewnol, yn enw Iesu.

5). Dad, rwy'n derbyn cryfder goruwchnaturiol i oresgyn temtasiynau bywyd yn enw Iesu.
6). Dad, rwy'n derbyn cryfder goruwchnaturiol i oresgyn pob saeth ddemonig a dargedir ataf yn enw Iesu.
7). Dad, dwi'n derbyn cryfder goruwchnaturiol i oresgyn tlodi, diffyg ac eisiau yn enw Iesu.

8). Dad trwy dy nerth, gwared fi oddi wrth bobl sy'n rhy gryf i mi yn enw Iesu.

9). Dad, trwy dy nerth, gwared fi rhag dynion drygionus ac afresymol yn enw Iesu

10). Dad, trwy dy nerth, achoswch imi lwyddo yn fy holl ymdrechion yn enw Iesu

11). Dad, trwy dy nerth, gwared fi o bob gorthrwm y diafol yn enw Iesu.

12). Dad, bedyddiwch fi â'ch nerth o'r newydd yn ddyddiol yn enw Iesu

13) O Dad, endue fi â nerth goruwchnaturiol, fel na fyddaf byth yn flinedig yn dy wasanaethu yn enw Iesu.

14. O Arglwydd, rhowch gywilydd ar bawb sy'n fy ngwrthwynebu yn enw Iesu.

15. O Arglwydd, gwnewch eu ffyrdd o'm gelynion yn anghyfannedd.

16. O Arglwydd, bawb sy'n ymladd yn erbyn fy nghynnydd, eu llenwi â chwerwder a gadael iddyn nhw feddwi â llyngyr.

17. O Arglwydd, trwy dy nerth dwyfol, torrwch asgwrn cefn pob dyn cryf yn ymladd fy nhynged yn enw Iesu.

18. O Arglwydd, gorchuddiwch fi a'm teulu â'ch gwaed yn enw Iesu.

19. O Arglwydd, tynnwch eneidiau fy ngelynion ymhell o heddwch a gadewch iddynt anghofio ffyniant.

20. Rwy'n malu o dan fy nhraed, yr holl bwerau drwg sy'n ceisio fy ngharcharu, yn enw Iesu.

21. O Arglwydd, bydded eu cegau wedi'u claddu yn y llwch, yn enw Iesu.

22. O Arglwydd, bydded rhyfel cartref yng ngwersyll gelynion fy _ _ _, yn enw Iesu.

23. Pwer Duw, tynnwch gadarnle gelynion fy _ _ _ i lawr, yn enw Iesu.

24. O Arglwydd, erlid a'u dinistrio yn Dy ddicter, yn enw Iesu.

25. Pob rhwystr yn fy ffordd i o _ _ _, wedi'i glirio gan dân, yn enw Iesu.

26. Bydd pob honiad demonig o'r ddaear dros fy mywyd, yn cael ei ddatgymalu, yn enw Iesu.

27. Rwy'n gwrthod cael fy nghadwyno i'm man geni, yn enw Iesu.

28. Mae unrhyw bwer, gan wasgu'r tywod yn fy erbyn, yn cwympo i lawr ac yn marw, yn enw Iesu.

29. Rwy'n derbyn fy datblygiadau, yn enw Iesu.

30. Rwy'n rhyddhau fy arian o dŷ'r cryf, yn enw Iesu.
Diolch dad am ateb fy ngweddïau heddiw yn enw Iesu.

 


GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.