40 Gweddi Ymyriadol Ar Gyfer Aelodau'r Eglwys

7
25858

“Gweddïo bob amser gyda phob gweddi ac ymbil yn yr Ysbryd, a gwylio yno gyda phob dyfalbarhad ac ymbil dros yr holl saint” - Effesiaid 6:18

Daeth eglwys nid adeilad yw Duw, yn hytrach, y bobl yw'r eglwys. Pan fyddwn yn siarad am dwf eglwys, rydym yn siarad am dwf aelodau unigol yr eglwys. Twf eglwysig yn canolbwyntio ar twf ysbrydol, twf corfforol (twf yn eu hiechyd) twf rhifiadol, a thwf ariannol. Mae'r holl fathau hyn o dwf yn arwydd amlwg bod eglwys Crist yn iach. Nid oes toriad byr, o ran twf yr eglwys. Rhaid rhoi gweddïau ymbiliau a'r gair i bob eglwys sy'n gorfod tyfu. Rydyn ni'n mynd i fod yn ennyn rhywfaint o weddi ymbiliau ar gyfer aelodau'r eglwys. Mae'r gweddïau hyn yn canolbwyntio ar les cyffredinol aelodau'r eglwys. Er mwyn i unrhyw eglwys fod yn iach, rhaid inni ymrwymo i weddïau ymyrraeth difrifol dros aelodau ein heglwys, y defaid y mae Duw wedi'u rhoi yn ein gofal. Cyn belled â'n bod ni'n dal i weddïo dros y defaid, allwn ni byth eu colli. Treuliodd Iesu lawer o amser yn gweddïo am ei dicisples. Gweddïodd paul hefyd dros yr eglwys Effesiaidd (gweler Ioan 17: 1-26, Effesiaid 1: 16-23).

Ni ellir byth or-bwysleisio pŵer gweddi ymbiliau, wrth weddïo dros eraill, gwelwn law Duw yn cael ei hamlygu mewn bywydau. Os ydych chi am weld mwy o eneidiau'n cael eu hachub a mwy o fywydau aelodau'n cael eu trawsnewid, rhaid i chi gael eich rhoi i weddïau ymyrraeth dwys ac o ansawdd. Ni all gweinidog na fyddai’n gweddïo dros ei aelodau weld y twf y mae ef neu hi yn ei ddymuno. Y foment y byddwn yn rhoi’r gorau i weddïo dros aelodau ein heglwys, rydym mewn perygl o eu colli i’r diafol, ond os ydym bob amser yn cymryd rhan yn ddiflino mewn gweddi ymbiliau drostynt, ni fyddwn byth yn eu colli i’r diafol. Rwy'n eich annog heddiw i weddïo dros aelodau'ch eglwys gan ddefnyddio'r weddi ymbiliau hon. Cofiwch, pan fyddwch chi'n gweddïo dros aelodau'ch eglwys, rydych chi hefyd yn gweddïo drosoch chi'ch hun. Rwy'n gweld Duw yn rhoi atebion ar unwaith i'ch gweddïau yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

PWYNTIAU GWEDDI

1. Mae Tad, yn enw Iesu a chan yr Ysbryd Glân, yn grymuso pob aelod o'r Eglwys hon â doethineb goruwchnaturiol, a thrwy hynny arwain at ddatblygiadau di-swn eleni.

2. Mae Tad, yn enw Iesu, yn rhoi Ysbryd rhagoriaeth i bob aelod o'r Eglwys hon am eu troi goruwchnaturiol eleni.

3. Dad, yn enw Iesu, endue pob aelod o'r Eglwys hon ag Ysbryd gras a deisyfiad, a thrwy hynny eu gosod ar gyfer danfon eu pecyn proffwydol yn llawn ar gyfer eleni.

4. Dad, yn enw Iesu, llenwch bob aelod o'r Eglwys hon ag Ysbryd ofn yr Arglwydd, gan arwain at amlygiad o'ch plaid ym mywyd pawb eleni.

5. Dad, yn enw Iesu a chan yr Ysbryd Glân, bydded i bob aelod o'r Eglwys hon gael ei ryddhau o bob budreddi y cnawd a'r ysbryd eleni.

6. Dad, yn enw Iesu, bydded i bob rhwystr sy'n sefyll yn ffordd unrhyw aelod a heriwyd yn ôl i'r eglwys hon gael ei ddwyn i lawr eleni.

7. Mae Tad, yn enw Iesu, gan yr Ysbryd Glân, yn ailgyfeirio camau pob aelod sydd wedi ymgolli yn ôl i'r Eglwys hon eleni a rhoi pecyn croeso i bob un ohonyn nhw.

8. Dad, yn enw Iesu, gadewch i'ch angylion ymddangos i bob aelod sydd wedi'i orfoleddu, a thrwy hynny eu tywys yn ôl i'r Eglwys hon i'w hadfer a'u torri allan eleni.

9. Mae tad, yn enw Iesu, yn ymweld â phob aelod digalon o’r Eglwys hon, a thrwy hynny eu hailsefydlu yn y ffydd ac yn yr eglwys hon eleni.

10. Dad, yn enw Iesu, agorwch lygaid pob aelod digalonni i weld yr eglwys hon fel eu dinas noddfa a ordeiniwyd gan Dduw, lle bydd eu treialon yn cael eu troi’n dystiolaethau eleni.

11. Dad, yn enw Iesu, iachawch bawb sy'n cael eu galw'n sâl yn yr eglwys hon ar unwaith a'u hadfer i iechyd perffaith.

12. Dad, yn enw Iesu a thrwy ddatguddiad Eich Gair, adferwch iechyd pob aelod yn naturiol o dan warchae unrhyw gyflwr terfynol ar hyn o bryd.

13. Mae tad, yn enw Iesu, yn dinistrio pob math o anableddau gan ysbeilio bywyd unrhyw aelod, gan arwain at eu cadernid perffaith.

14. Dad, yn enw Iesu, gwared pob aelod o'r Eglwys hon o bob gorthrwm y diafol a sefydlu eu rhyddid ar hyn o bryd.

15. Dad, yn enw Iesu, gadewch i bob aelod brofi realiti iechyd dwyfol trwy gydol y flwyddyn hon, a thrwy hynny ein troi’n ryfeddodau byw ymhlith dynion.

16. Dad, yn enw Iesu, gadewch i bawb a elwir yn ddi-waith yn yr eglwys hon dderbyn eu swyddi gwyrthiol y mis hwn.

17. Mae tad, yn enw Iesu, yn peri i bob aelod fwynhau ffafr ddwyfol gan arwain at ddatblygiadau goruwchnaturiol y mis hwn.

18. Mae Tad, yn enw Iesu a thrwy weithrediad yr Ysbryd Doethineb, yn goresgyn pob aelod o'r Eglwys hon yn ein gwahanol fusnesau, galwedigaethau a gyrfaoedd eleni.

19. Dad, yn enw Iesu a thrwy lais Dy Ysbryd, tywyswch bob aelod i feysydd arloesol di-swn eleni, a thrwy hynny gadarnhau ein Cyfnod Dawn Newydd.

20. Mae Tad, yn enw Iesu a thrwy fynediad at gyfrinachau dwyfol, yn ffynnu gweithredoedd dwylo pob aelod o'r Eglwys hon eleni, a thrwy hynny ein lansio i fyd o gampau.

21. Dad, yn enw Iesu, yn dinistrio pob sillafu gan ffrwyno tystiolaeth briodasol unrhyw un yn yr eglwys hon eleni.

22. Dad, yn enw Iesu a thrwy ffafr ddwyfol, gadewch i bawb ar y lein ar gyfer priodas wyrthiol yn yr eglwys hon gael eu cysylltu â dwyfol a'u priodi â'u priod a ordeiniwyd gan Dduw eleni.

23. Dad, yn enw Iesu, bydded adferiad goruwchnaturiol i bob cartref dan fygythiad gwahanu neu ysgariad yn yr eglwys hon eleni.

24. Dad, yn enw Iesu, adfer cytgord i bob priodas stormus yn yr eglwys hon eleni.
25. Dad, yn enw Iesu, rhowch dystiolaeth briodasol eiddigeddus i bob aelod eleni, a thrwy hynny arwain eraill at Grist a'r eglwys hon.
26. Dad, yn enw Iesu, gadewch i bob aelod o’r Eglwys hon ddatblygu cariad anniwall at eich Gair eleni, gan arwain at dystiolaethau troi.

27. Mae Tad, yn enw Iesu, yn rhoi pwerau'r byd i ddod i bob aelod o'r eglwys hon, a thrwy hynny orchymyn goruchafiaeth ym mhob agwedd ar ein bywydau eleni.

28. Mae tad, yn enw Iesu, yn tywallt Ysbryd Gras a Gwared ar bob aelod o'r Eglwys hon, a thrwy hynny ein troi at ryfeddodau byw.

29. Mae Tad, yn enw Iesu, yn cynhyrfu sêl pob aelod o'r Eglwys hon i gymryd rhan mewn ymdrechion hyrwyddo'r deyrnas, gan arwain at luosi goruwchnaturiol yr Eglwys hon.

30. Dad, yn enw Iesu, gadewch i bob aelod brofi dimensiwn uwch o dwf ysbrydol eleni, gan arwain at ddatblygiadau goruwchnaturiol ym mhob agwedd ar fywyd.

31. Rhyddhaodd y Tad, yn enw Iesu, bob aelod o’r Eglwys hon o dan unrhyw sillafu diffrwyth, gan arwain at ryddhau eu plant gwyrthiol eleni.

32. Dad, yn enw Iesu, gadewch i'r gwarchae camesgoriad gael ei dorri yn yr eglwys hon eleni, gan arwain at esgor yn ddiogel i bob mam feichiog.

33. Dad, yn enw Iesu, rydyn ni'n dyfarnu y bydd genedigaeth ffroenau yn yr eglwys hon trwy gydol y flwyddyn hon.

34. Dad, yn enw Iesu a thrwy nerth Dy Air, iachawch bob aelod o'r Eglwys hon sy'n dioddef o unrhyw feichiogi sy'n rhwystro cyflwr; gadewch iddynt ddod â'u plant gwyrthiol allan eleni.

35. Dad, yn enw Iesu, gadewch i bob aelod o'r enw diffrwyth, y mae ei achos wedi'i alw'n amhosibl yn feddygol, ddwyn eu plant gwyrthiol eleni.

36. Mae Tad, yn enw Iesu, yn rhoi Ysbryd Cariad i bob aelod, a thrwy hynny rymuso ein bywydau rhoi mwy o ddatblygiadau ariannol eleni.

37. Dad, yn enw Iesu a thrwy ddirgelwch ymarfer cyfamod, trowch bob aelod yn rhyfeddod ariannol eleni, a thrwy hynny ddenu torfeydd at Grist a'r Eglwys hon.

38. Mae Tad, yn enw Iesu, yn grymuso pob aelod i gerdded yng ngoleuni Eich Gair, a thrwy hynny orchymyn digonedd goruwchnaturiol eleni.

39. Tad, yn enw Iesu, rhowch ddoethineb i bob aelod orchymyn a chynnal ffortiwn ariannol trwy'r flwyddyn hon a thu hwnt.

40. Mae tad, yn enw Iesu a thrwy ymrwymiad i ymarfer cyfamod, yn grymuso pob aelod i ffynnu'n naturiol yn yr amseroedd caled hyn.

 

 


SYLWADAU 7

  1. Amen Amen Amen Auzana Auzana Auzana auz ynghyd ag aux des cieux🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏✍✍✍✍✍✍✍😍😍😍😍😍😍😍

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.