30 Gweddi Am Oresgyn Rhwystrau

4
13509

Matthew 17: 20:
20 A dywedodd Iesu wrthynt, Oherwydd eich anghrediniaeth: oherwydd yn wir meddaf i chwi, Os oes gennych ffydd fel gronyn o had mwstard, dywedwch wrth y mynydd hwn, Tynnwch oddi yno i'ch lle arall; a bydd yn symud; ac ni fydd dim yn amhosibl i chi.

I fod yn enillydd mewn bywyd, rhaid i chi oresgyn rhwystrau bywyd. Nid oes unrhyw un byth yn ennill ras mewn bywyd heb wasg na rhediad. I fod yn nadolig llwyddiannus a buddugol mewn bywyd, rhaid i chi oresgyn brwydrau bywyd. Mae Gweddi ffydd yn allweddol i oresgyn rhwystrau eich bywyd. Heddiw, byddwn yn edrych ar 30 gweddi dros oresgyn rhwystrau. Cyn i ni fynd i mewn i'r gweddïau pwerus hyn, gadewch inni edrych ar beth yw rhwystr.

Gellir diffinio rhwystr fel unrhyw beth sy'n sefyll ar eich ffordd i gyflawni eich pwrpas ordeiniedig Duw. Cafodd pob dyn a greodd Duw ei greu i gyflawni pwrpas. Ni chrëwyd neb i fod yn ddiwerth, yn Jeremeia 29:11, dywedodd Duw wrthym fod ganddo gynlluniau a phwrpas da ar gyfer ein bywydau, i roi gobaith a diwedd disgwyliedig inni. Mae dyfodol pob plentyn i Dduw yn ogoneddus, ond nid yw hynny'n wir bob amser. Nid yw llawer o gredinwyr byth yn llwyddo nac yn cyflawni tynged oherwydd rhwystrau sy'n eu hwynebu. Daw'r rhwystrau hyn ar ffurf heriau bywyd, profiadau negyddol, rhwystrau, anfodlonrwydd ac ati ac ati. Mae hyn i gyd yn digwydd i ni symud ein ffocws oddi wrth Dduw i gyfeiriad arall, daw rhwystrau mewn bywyd atom i'n tynnu sylw oddi wrth gyflawni ein pwrpas mewn Bywyd. Er mwyn inni oresgyn, rhaid inni wrthsefyll y rhwystrau hyn, ac ni allwn wneud hynny yn egni'r cnawd, ni allwn wneud hynny ond trwy nerth ysbryd Duw trwy allor gweddi. Y rheswm pam ein bod yn ennyn y weddi hon dros oresgyn rhwystrau yw tynnu cryfder o'r ysbryd sanctaidd er mwyn peidio â chaniatáu i rwystrau ein pwyso i lawr. Efallai na fydd gweddi yn newid popeth yn ein bywydau, ond gall newid ein hagwedd tuag at bopeth yn ein bywydau. Rwy'n gweddïo drosoch chi heddiw, wrth i chi ymgysylltu â'r weddi hon am oresgyn rhwystrau, na fydd unrhyw rwystr yn dod â chi i lawr mewn bywyd yn enw Iesu. Mae Duw yn eich ateb wrth i chi weddïo.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

GWEDDI

1). Dad, diolchaf ichi am fy mod yn gwybod fy mod yn fy ateb pryd bynnag yr wyf yn gweddïo yn enw jesws.

2). Dad, diolch am eich trugareddau diamod sydd wedi diystyru pob dyfarniad satnig yn fy mywyd yn enw Iesu

3). Dad, rwy'n dyfarnu na fydd unrhyw arf a luniwyd yn fy erbyn yn ffynnu yn enw Iesu

4). Dad, yr wyf yn dyfarnu ac yn datgan, trwy eich ysbryd ynof fi, y byddaf yn goresgyn pob canolbwynt a rhwystr mewn bywyd yn enw Iesu

5). Dad, yn enw Iesu, dw i'n gorchymyn i bob mynydd sy'n sefyll ar fy ffordd i fawredd ymgrymu nawr yn enw Iesu.

6). Dad, yn enw Iesu, rwy'n tynnu i lawr bob wal o Jericho yn sefyll ar fy ffordd i wlad fy addewid yn enw Iesu.

7). Dad, yn enw Iesu, rwy'n gwrthsefyll pob diafol sy'n gwrthsefyll fy nghynnydd yn enw Iesu

8). Dad, yn enw Iesu, rwy'n dinistrio pob gweithred o dywyllwch sy'n milwrio yn erbyn fy nghynnydd yn y tynged yn enw Iesu.

9). Mae Tad, trwy waed Iesu, yn glanhau fy nghalon o bob profiad negyddol yr wyf wedi'i wynebu sydd bellach yn rhwystr i'm cynnydd yn enw Iesu.

10). Dad, rwy'n traddodi fy hun ar gyfer pob methiant a rhwystrau yn y gorffennol yn enw Iesu.

11). Rwy'n datgan heddiw na fyddaf yn methu mewn bywyd yn enw Iesu

12). Rwy'n datgan heddiw na fyddaf dan anfantais mewn bywyd yn enw Iesu

13). Rwy'n datgan heddiw y bydd pob mynydd o fy mlaen yn dod yn wastadedd yn enw Iesu

14). Rwy'n datgan heddiw y byddaf ar ben yn enw Iesu yn unig

15). Rwy'n datgan heddiw y byddaf yn cael ffafr bob amser gerbron Duw a dynion yn enw Iesu

16). Rwy’n datgan heddiw fy mod yn cerdded yn ddoethineb Duw yn fy holl faterion yn enw Iesu

17). Rwy'n datgan heddiw y byddaf yn fenthyciwr ac nid yn fenthyciwr yn enw Iesu

18). Rwy'n datgan heddiw, y byddaf yn cerdded mewn buddugoliaeth holl ddyddiau fy mywyd yn enw Iesu

19). Rwy'n datgan heddiw y bydd daioni a thrugaredd yn fy nilyn holl ddyddiau fy mywyd yn enw Iesu.

20). Rwy'n datgan y byddaf yn cerdded mewn ffyniant holl ddyddiau fy mywyd yn enw Iesu.

21). Rwy'n datgan heddiw na allaf gael fy nghyfyngu gan unrhyw amgylchiadau yn enw Iesu

22). Rwy'n datgan heddiw na fyddaf yn brin o unrhyw beth da mewn bywyd yn enw Iesu

23). Rwy'n datgan heddiw y byddaf yn cyflawni fy nhynged mewn bywyd yn enw Iesu

24). Rwy'n datgan heddiw y byddaf yn fendith i'm cenhedlaeth yn enw Iesu

25). Rwy'n datgan heddiw y byddaf yn cael effaith gadarnhaol ar fy myd i Iesu yn enw Iesu

26). Rwy'n datgan y byddaf yn ddi-rwystr gan y diafol a'i asiantau yn enw Iesu

27). Dad, diolchaf ichi am fy nghreu at bwrpas mawr yn enw Iesu

28). Dad, diolchaf ichi am fy iachawdwriaeth yn enw Iesu

29). Dad, diolchaf ichi am ateb fy holl weddïau yn enw Iesu

30. Cymer yr holl ogoniant Arglwydd yn enw Iesu

 


SYLWADAU 4

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.