Gweddi Bore Dyddiol I Bawb

1
10217

Salm 59:16:
16 Ond canaf am dy allu; ie, canaf yn uchel am dy drugaredd yn y bore: canys buoch yn amddiffynfa ac yn noddfa imi yn nydd fy helbul.

Mae'n beth hyfryd i ddechrau'ch diwrnod gyda'ch crëwr, bydd y rhai sy'n ei geisio'n gynnar, yn dod o hyd iddo yn gynnar mewn bywyd. Heddiw, rydyn ni'n mynd i fod yn edrych ar weddi foreol i bawb. Fel mae'r teitl yn awgrymu, mae hyn gweddi foreol ar gyfer pawb, fe'ch anogir i weddïo arnynt cyn i chi adael eich tŷ yn ddyddiol. Pam mae hyn yn bwysig? Mae hyn yn bwysig oherwydd mae gan bob dydd ddigon o ddrwg ei hun, Mathew 6:34. Nid yw'n cŵl ichi gerdded allan o'r tŷ yn yr bore heb gymudo'ch diwrnod cyfan i'r Arglwydd. Pan na fyddwch chi'n cymryd rhan mewn gweddi foreol, rydych chi'n dod yn agored i ymosodiadau'r dydd, gall unrhyw beth drwg ddigwydd i chi yn y gwaith, yn yr ysgol, neu unrhyw le rydych chi'n ei gael eich hun, hefyd, mae yna hefyd fendithion y mae beunyddiol yn eu cario, os rydych chi'n gadael y tŷ heb weddïo ar yr Arglwydd, gall y diafol dynnu eich sylw oddi wrth y ffafrau a all ddod atoch chi ar y diwrnod hwnnw.

Mae cymryd rhan mewn gweddi foreol hefyd yn sioe o ddiolchgarwch i’r Arglwydd, dywedodd y salmydd ‘Fe wnes i gysgu a deffrais y bore yma oherwydd i’r Arglwydd fy nghynnal’ Salmau 3: 5. Rhaid inni gydnabod bod hyd yn oed cysgu a deffro bob bore yn wyrth, mae llawer wedi marw o'r cwsg hwnnw, ni all llawer hyd yn oed gysgu o gwbl, fe'i gelwir yn anhunedd. Felly ni ddylem gymryd hyn yn ganiataol mae'n rhaid i ni ddatblygu agwedd o ddiolchgarwch tuag at ffafr ddigyfrwng Duw y mae E wedi ei ddangos arnom. Rwy’n credu wrth ichi wneud ceisio Duw yn gynnar drwy’r weddi foreol hon yn ffordd o fyw, ni fyddwch byth yn brin o’i bresenoldeb yn eich bywyd yn enw Iesu. Rwy'n eich annog heddiw, gweddïwch bob amser gweddi foreol yn ddyddiol, nid oherwydd eich bod chi eisiau rhywbeth gan Dduw, ond oherwydd eich bod chi'n ei garu a'ch bod chi am iddo barhau i'ch tywys bob cam o'r ffordd. Rwy'n gweld ffafr yr Arglwyddi yn gorlifo yn eich bywyd yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

GWEDDI BORE DYDDIOL

1. Dad, diolchaf ichi am fy nghynnal trwy'r nos, ac am fy neffro'r bore yma yn enw Iesu.

2. Dad, yr wyf yn diolch ichi am fod eich trugareddau yn newydd bob bore yn fy mywyd, diolch Arglwydd am eich ffyddlondeb mawr a diderfyn yn fy mywyd yn enw Iesu.

3. Dad, diolch i chi am rodd bywyd ac iechyd cadarn yr ydych chi wedi fy mendithio i a fy nheulu cyfan yn enw Iesu.

4. Dad, diolch i chi am gynnal a deffro fy holl ffrindiau ac anwyliaid y bore yma yn enw Iesu

5. Dad, diolch i chi am ymladd fy holl frwydrau yn y nos a thrwy hynny roi cwsg cadarn i mi yn enw Iesu.

6. Dad, yr wyf yn ymrwymo fy niwrnod yn dy ddwylo Sanctaidd yn enw Iesu

7. Trefnwch fy nghamau trwy gymorth eich ysbryd sanctaidd heddiw yn enw Iesu

8. Tarian fi o'r saethau sy'n hedfan yn ystod y dydd yn enw Iesu

9. Wrth imi fynd o gwmpas fy musnes y bore yma, achoswch i mi fod yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn yn enw Iesu.

10. Dad Rwy'n datgan y bydd popeth heddiw yn gweithio er fy lles yn enw Iesu

11. Ni fydd unrhyw arf a luniwyd yn fy erbyn yn ffynnu heddiw yn enw Iesu

12. Rwy'n datgan y byddaf yn cael ffafr gyda dynion sy'n bwysig heddiw yn enw Iesu

13. Rwy'n datgan y bydd fy nghynorthwywyr tynged yn fy lleoli heddiw yn enw Iesu

14. Dad, gwna fi'n fendith i rywun heddiw yn enw Iesu

15. Dad, helpa fi i ennill rhywun at Grist heddiw yn enw Iesu

16. Dad, helpa fi i roi gwên ar wyneb rhywun heddiw yn enw Iesu.

17. Dad, nac arwain fi i demtasiynau heddiw yn enw Iesu

18. Dad yn fy nghysgodi rhag y bobl anghywir yn enw Iesu

19. Rwy'n datgan y bydd fy holl ddisgwyliadau a'm nod neu dargedau beunyddiol yn cael eu cyflawni heddiw ac o fewn yr amser uchaf erioed yn enw Iesu

20. Dof i ben yn dda heddiw yn enw Iesu.

Dad, diolchaf ichi am ateb fy holl weddïau y bore yma yn enw Iesu.

 


1 SYLW

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.