Gweddïau Bore Ysbrydoledig

3
6177

Galarnadau 3: 22-23:
22 Trugaredd yr Arglwydd nad ydym yn cael ein difa, am nad yw ei dosturi yn methu. 23 Maen nhw'n newydd bob bore: mawr yw dy ffyddlondeb.

Wele, pa fath o Gariad y mae'r tad wedi'i roi inni, 1 Ioan 3: 1, mae cariad Duw tuag at ei blant yn ddiamod, yn ddiderfyn, yn anfesuradwy ac yn llawer mwy. Maen nhw'n newydd bob bore ac yn ddihysbydd bob dydd. Rydyn ni'n mynd i fod yn ennyn gweddïau ysbrydoledig y bore heddiw. Hyn gweddïau bore ysbrydoledig yn cael eu hysbrydoli gan ein cariad at Dduw sy'n cael ei sbarduno gan Ei gariad tuag atom ni. Yr amser gorau i ddweud wrth yr Arglwydd faint rydych chi'n ei garu Ef yw yn y bore, ar ddechrau'r dydd.

Bydd y gweddïau bore ysbrydoledig hyn yn eich helpu i gryfhau'r cwlwm cariad rhyngoch chi a Duw, eich tad, mae'n weddi bondio Tad-Mab, rydych chi'n mynegi eich cariad diamod tuag ato wrth i chi gydnabod Ei gariad diamod tuag atoch chi. Bydd y gweddïau boreol ysbrydoledig hyn hefyd yn datgan eich stondin fel anwylyd Duw mae’r Beibl yn dweud wrthym ein bod ni, trwy Grist, wedi ein derbyn i annwyl Dduw, Effesiaid 1: 6. Bydd y gweddïau bore ysbrydoledig hyn yn eich socian fwyfwy i bresenoldeb Duw. Rwy'n eich annog chi i dreulio amser o ansawdd bob bore bob amser i weddïo'r gweddïau bore ysbrydoledig hyn, po fwyaf y byddwch chi'n gwerthfawrogi cariad diddiwedd, gormodol a diderfyn Duw tuag atoch chi, po fwyaf rydych chi'n byw ynddo ac mae'n byw trwoch chi i eraill. Bendith Duw eich enaid.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Gweddïau Bore Ysbrydoledig

1. Dad, diolchaf ichi am eich cariad diddiwedd a gormodol yn fy mywyd yn enw Iesu

2. Dad, diolchaf ichi am eich amlygiad ymarferol o gariad yn fy mywyd yn enw jesws

3. Dad, diolchaf ichi am er gwaethaf fy amherffeithrwydd mae eich cariad tuag ataf yn berffaith yn enw jesws

4. Dad, diolchaf ichi am er gwaethaf fy nyfyniadau byr, nid yw dy gariad byth yn dod yn fyr yn fy mywyd yn enw Iesu

5. Dad, diolchaf ichi am er gwaethaf fy anffyddlondeb dybryd, mae eich ffyddlondeb yn gyson yn fy mywyd yn enw Iesu

6. Dad, rwy'n gwerthfawrogi'ch cariad anarferol tuag ataf, os yw fy nghorff yn llawn cegau, ni fydd yn ddigon i'ch gwerthfawrogi.

7. O Dad, diolchaf ichi am beidio â fy nhrin fel yr wyf wedi ei haeddu yn enw Iesu

8. Dad, diolchaf ichi am beidio â thalu i mi yn ôl fy darn arian fy hun mewn bywyd yn enw Iesu

9. Dad, diolchaf ichi am ddangos trugaredd imi hyd yn oed pan nad wyf yn amlwg yn haeddu trugaredd.

10. Dad, diolch am beidio byth â'm cefnu, hyd yn oed pan adewais i chi ar sawl achlysur.

11. Dad, diolchaf ichi am fod yn amyneddgar gyda mi hyd yn oed pan fyddaf yn amhosibl delio ag ef

12. Dad, diolchaf ichi am ddeall fy eiddilwch a fy ngwendid dynol

13. Dad, diolchaf ichi am fy achub trwy dy ras (ffafr ddigyfaddawd) ac nid trwy fy ymdrechion fy hun

14. O Dad, diolchaf ichi am anfon dy fab Iesu Grist i farw dros fy mhechodau a'm hachub rhag dinistr tragwyddol.

15. O Dad, diolchaf ichi am roi awdurdod imi dros yr holl gythreuliaid yn enw eich Mab Iesu Grist.

16. Dad, diolchaf ichi am anfon yr Ysbryd Glân yn fy mywyd i'm helpu i fyw fel Crist.

17. Dad, diolchaf ichi am fy ngwneud yn fwy na choncwerwyr yng Nghrist Iesu

18. O Dad, diolchaf ichi am y rhodd o gyfiawnder a roesoch imi yng Nghrist Iesu.

19. Dad, diolchaf ichi am fy iachawdwriaeth yn enw Iesu

20. Dad, yr wyf yn diolch ichi am y bore yma yn wych i mi yn enw Iesu (Defnyddiwch tua phum munud i ddatgan yr hyn yr ydych am ei weld y bore yma).

Diolch Iesu am ateb fy ngweddïau yn enw Iesu.

 


SYLWADAU 3

  1. Amen ac Amen!
    Gweddïau a dysgeidiaeth bwerus yma, diolchaf i DDUW am fy arwain at weinidog eich grŵp Whatsapp. Rwy'n ennill gwybodaeth yma.
    Mwy o ras i ti ddyn DUW, bydded i DDUW eich bendithio'n gyfoethog, yn Enw Iesu Iesu.

  2. Yn wir diolch Pastor. Rwy'n cael fy nhrawsnewid gan y gweddïau a'r gair a diolchaf i Dduw imi faglu i'r cyswllt hwn gan ei Grace.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.