10 Pwynt Gweddi Pwerus Am Hoff Ddwyfol

4
29427

Salm 103: 8-13:
8 Mae'r Arglwydd yn drugarog ac yn raslon, yn araf i ddicter, ac yn llawn trugaredd. 9 Ni fydd bob amser yn canu: ni fydd yn cadw ei ddicter am byth. 10 Nid ymdriniodd â ni ar ôl ein pechodau; na’n gwobrwyo yn ôl ein hanwireddau. 11 Canys fel y mae y nefoedd yn uchel uwch y ddaear, mor fawr yw ei drugaredd tuag at y rhai sydd yn ei ofni. 12 Cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin, hyd yn hyn y mae wedi tynnu ein camweddau oddi wrthym. 13 Fel fel y mae tad yn twyllo ei blant, felly mae'r Arglwydd yn dwyn y rhai sy'n ei ofni.

Dwi wrth fy modd efo'r gân hon; 'Mae Iesu'n caru fi hyn dwi'n gwybod'mae'r gân honno'n fy atgoffa o gariad diamod Duw yn fy mywyd. Heddiw, rydyn ni'n mynd i fod yn edrych ar 10 pwynt gweddi pwerus er ffafr ddwyfol. Yn syml, mae ffafr yn golygu rhanoldeb Duw tuag at ei blant. Y gwir yw hyn, mae teitl y swydd hon yn fath o gamarweiniol, nid ydym yn gweddïo am ffafr ddwyfol fel plant Duw, yn hytrach rydym yn cerdded o blaid ddwyfol, rydym yn hoff blant Duw felly mae ei ffafr ddiddiwedd, ddiderfyn, a diamod yn ein hamgylchynu. yn gyson. Yna pam wnes i ddefnyddio'r pwnc uchod yn lle? Ateb syml yw cael cymaint o draffig â phosib, mae hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o gredinwyr yn meddwl bod yn rhaid iddyn nhw erfyn ar Dduw o'i blaid, maen nhw'n credu bod Duw ond yn ffafrio rhai o'i blant ac yn gwrthod ffafrio eraill. Maent hefyd yn credu bod ffafr yn beth o deilyngdod ac nid yn ddiamod. Mae'r rhain yn anghywir yn credu o blaid. Cyn i ni fynd i mewn i'r pwyntiau gweddi, byddwn yn edrych ar rai ffeithiau am ffafr ddwyfol Duw.

2 Ffeithiau Beiblaidd Am Dduwiau Dwyfol Hoff

1). Mae Hoff Yn Ddiamod:  Os oedd yn amodol, yna ni fydd yn cael ei alw'n ffafr, ffafr yw pan fydd Duw yn rhoi'r hyn nad ydym yn ei haeddu inni, gwnaed Dafydd yn frenin o blaid Duw, nid oedd byth yn ei haeddu, nid ef oedd y dewis gorau, yn leiaf nid yn ôl y Proffwyd Samuel, 1 Samuel 16: 1-13, 2 Samuel 6:21. Dewisodd Duw Gideon, nid oherwydd ei fod yn ei haeddu neu mai ef oedd y dewis gorau ond ffafriodd ei ddewis a'i wneud yn farnwr isreal, Barnwyr 6: 11-23. Rydym yn gwasanaethu Duw o blaid ddiamod, nid oes unrhyw faint o deilyngdod a all ond ffafrio Duw, dewisodd Duw ni yng Nghrist, ni wnaethom unrhyw beth i'w haeddu, Dewisodd ni, carodd ni a bendithiodd ni halleliwia.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

2). Hoff Yn Dod I Ni Trwy Grace Trwy Ffydd: Fe’n hachubir trwy ras trwy ffydd, nid o’n hymdrechion ein hunain na fydded i neb roi hwb yn ei gylch, Effesiaid 2: 8-9. Yn syml, mae gras yn golygu ffafr ddigyfnewid. Mae digyfrwng yn golygu nad yw'n gynnyrch o'ch ymdrechion neu ufudd-dod eich hun. Rydyn ni'n derbyn ffafr Duw trwy gredu yng Nghrist Iesu. Y diwrnod y gwnaethoch chi gredu yng Nghrist, daethoch yn ymgeisydd o blaid ddiderfyn Duw. Dechreuodd Hoff eich dilyn i bobman yr ewch chi. Y peth anffodus yw nad yw llawer o Gristnogion yn sylweddoli eu bod yn cael eu ffafrio yn ymarferol gan Dduw, maen nhw'n dal i fynd ati i wylo ar Dduw i'w ffafrio, maen nhw'n dal i weddïo ac ymprydio o blaid Duw, peidiwch â'm cael yn anghywir, mae'n dda i weddïo ac ymprydio, ond mae ffydd yn gynnyrch ffydd ac nid o weithredoedd. Rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r ffaith eich bod chi'n blentyn sy'n cael ei ffafrio gan Dduw ei hun. Mae wedi eich dangos gyda'i ffafr ddwyfol oherwydd Iesu Grist. Credwch hyn a byddwch yn gweld ei ffafr bob amser yn eich bywyd. Fy ngweddi drosoch heddiw yw, wrth ichi gredu mai geiriau yw a gweddïo'r weddi hon er ffafr ddwyfol, y bydd ffafr Duw bob amser yn weladwy yn eich bywyd yn enw Iesu.

PWYNTIAU GWEDDI

1. Rwy'n derbyn daioni yr Arglwydd, yng ngwlad y byw, yn enw Iesu.

2. Popeth a wnaed yn fy erbyn i ddifetha fy llawenydd eleni, cael ei ddinistrio, yn enw Iesu.

3. O Arglwydd, fel y cafodd Abraham ffafr gennych, yr wyf hefyd yn derbyn Eich ffafr fel y gallaf ragori, yn enw Iesu.

4. Arglwydd Iesu, deliwch yn hael â mi eleni, yn enw Iesu.

5. Nid oes ots, p'un a wyf yn ei haeddu ai peidio, rwy'n derbyn ffafr anfesuradwy gan yr Arglwydd, yn enw Iesu.

6. Ni fydd pob bendith y mae Duw wedi'i chlustnodi ar fy nghyfer eleni yn mynd heibio i mi, yn enw Iesu.

7. Ni fydd fy mendith yn cael ei throsglwyddo i'm cymydog, yn enw Iesu.

8. Dad Arglwydd, gwarthwch bob, pŵer, sydd allan i ddwyn Eich rhaglen am fy mywyd, yn enw Iesu.

9. Bydd pob cam a gymeraf eleni yn arwain at lwyddiant rhagorol, yn enw Iesu.

10. Gorchfygaf gyda dyn a chyda Duw, yn enw Iesu.

Dad, Diolch i chi am fy nghynnwys â'ch ffafr ddiddiwedd yn enw Iesu.

 


SYLWADAU 4

 1. Dyn annwyl Duw,

  Rwy'n gwerthfawrogi olew Duw ar eich bywyd yn fawr. Mwy o ras yn enw Iesu. Amen.
  Yn ddiweddar darganfyddais y wefan hon trwy fy mheiriant chwilio. Rwyf wedi bod yn pendroni mewn anwybodaeth ac yn awr fe'm traddodir trwy eich pwyntiau gweddi pwerus yn enwedig 45 pwynt gweddi yn erbyn marwolaeth sydyn.

  Diolch i chi a Duw a'ch bendithio a'ch cadw chi a'ch teulu.

  Boed i Dduw ehangu'ch arfordir yn y weinidogaeth a meysydd eraill o'ch dymuniad.

 2. Danku Duw, dyn deze voor.
  Die zoveel wijsheid en kracht en genade wil delen.
  Hij doet dit voor u,
  Omdat Hij eindeloos houdt van u.

  Dyn Dankjewel van God voor het aanhalen van deze krachtige gebedspunten.
  Punten, yn marw mijn Leven verrijken en mij yn alle eer herstellen op aardbodem Yma Mis.

  Laat zijn woord doorgaan dros sawdl de aarde.
  Zoals in de hemel, zo ook op aarde.

  Margret groet Liefdevolle

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.