20 Pwynt Gweddi Am Gryfder Ysbrydol

1
13498

Salm 46: 1-3:
1 Duw yw ein lloches a'n nerth, cymorth presennol iawn mewn helbul. 2 Am hynny ni ofnawn, er i'r ddaear gael ei symud, ac er i'r mynyddoedd gael eu cludo i ganol y môr; 3 Er bod ei dyfroedd yn rhuo ac yn gythryblus, er bod y mynyddoedd yn ysgwyd gyda'i chwydd. Selah.

Ni ellir rhedeg y ras Gristnogol yn y cryfder o’r cnawd, mae’r Beibl yn nodi’n glir na all neb, trwy nerth, drechu gerbron Duw, 1 Samuel 2: 9. Y diwrnod y byddwch chi'n dechrau dibynnu ar eich cryfder i wasanaethu Duw yn effeithiol yw'r diwrnod y byddwch chi'n dechrau methu, mae hyn oherwydd bod cryfder dyn i fod i fethu. Mae angen cryfder ysbrydol ar bob credadun, dyma nerth gan Dduw trwy'r ysbryd sanctaidd. Mae Sechareia 4: 6 yn dweud wrthym mai dim ond trwy ei ysbryd y gallwn ni lwyddo, nid trwy ein nerth. Heddiw, rwyf wedi llunio 20 pwynt gweddi am gryfder ysbrydol. Bydd y pwyntiau gweddi hyn yn gwahodd ysbryd Duw i'ch cryfhau yn eich dyn mewnol.

Ni allwch byth ei wneud ar eich pen eich hun, mae angen yr Ysbryd Glân arnoch, mae angen cryfder ysbrydol arnoch, y rheswm pam yr anfonodd Iesu Ysbryd Duw atom, yw oherwydd na allem fod wedi ei wneud yn onnkur ein hunain, gelwir yr ysbryd Glân yn gynorthwyydd i ni , oherwydd ei fod Ef yn rhoi nerth ysbrydol inni. Mae'r Ysbryd Ho! Y. hefyd yn ein helpu yn ein hamser gwendid. Bydd y diafol bob amser yn ceisio am ffyrdd i ecsbloetio ein smotiau gwan, ond cyhyd â'n bod ni'n llawn egni'n ysbrydol, byddwn ni bob amser yn goresgyn y diafol. Rwy'n eich annog i weddïo'r pwyntiau gweddi hyn am gryfder ysbrydol â'ch holl galon, mae'n weddi dyngedfennol iawn, mae angen cryfder Duw arnoch i orffen y ras hon a gorffen yn dda. Wrth i chi weddïo'r weddi hon o ddyled eich calon, derbyn gras i'w goresgyn yn y diwedd yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

PWYNTIAU GWEDDI

1. Dad, yr wyf yn diolch ichi am fy helpu hyd yma i'ch gwasanaethu gyda'ch nerth dwyfol yn enw Iesu.

2. Rwy'n gorchuddio fy hun â gwaed Iesu.

3. Rwy’n dal gwaed Iesu, fel tarian yn erbyn unrhyw bŵer sydd eisoes yn barod i wrthsefyll fi, yn enw Iesu.

4. Trwy waed Iesu, rwy’n sefyll yn erbyn pob dyfais o wrthdyniadau, yn enw Iesu.

5. Rwy'n sefyll ar air Duw ac rwy'n datgan fy hun yn anadferadwy, yn enw Iesu.

6. Dad Arglwydd, chwistrellwch fi â'ch fitaminau ysbrydol a fydd yn fy ngwneud yn iach yn ysbrydol, yn enw Iesu.

7. Mae Tad Arglwydd yn fy chwistrellu â fitaminau ysbrydol a fydd yn rhoi hwb i'm chwant i fwyta'ch gair, yn enw Iesu.

8. Dad Arglwydd, trwythwch fy ngwaed â fitaminau ysbrydol a fydd yn cynhyrchu newyn a syched am weddïau ynof, yn enw Iesu.

9. Arglwydd Dduw, chwistrellwch fi â fitaminau ysbrydol a fydd yn clirio fy ngweledigaeth ac yn cryfhau ei eglurder, yn enw Iesu.

10. Arglwydd Dduw, chwistrellwch fi â fitaminau ysbrydol a fydd yn fy nghynnal yn y dyddiau drwg, yn enw Iesu.

11. Arglwydd Dduw, chwistrellwch fi ag imiwnedd dwyfol a fydd bob amser yn lladd germau ysbrydol a dyddodion drwg ynof, yn enw Iesu.

12. Arglwydd Dduw, chwistrellwch fi ag egni ysbrydol a fydd yn fy ngwneud yn ddiflino â Chi, yn enw Iesu.

13. Arglwydd Dduw, porthwch fi â bwyd yr hyrwyddwyr, yn enw Iesu.

14. Arglwydd Dduw, hwb fy egni i redeg y ras sydd o fy mlaen, yn enw Iesu.

15. Rwy'n derbyn yr eneiniad a'r pŵer cysurus yn yr Ysbryd Glân, yn enw Iesu.

16. Rwy'n derbyn doethineb na ellir ei archwilio yr Ysbryd Glân, yn enw Iesu.

17. Cymeraf darian ffydd i ddiffodd pob bicell danllyd y gelyn, yn enw Iesu.

18. Rwy'n rhedeg i mewn i enw'r Arglwydd, sy'n dwr cryf, ac rydw i'n ddiogel, yn enw Iesu.

19. Dad Arglwydd, gwna bob amser i mi yfed o'ch ffynnon dragwyddol o lawenydd, yn enw Iesu.

20. Dad, diolchaf ichi am ateb fy holl weddïau yn enw Iesu.

 


1 SYLW

  1. DankUwel ❤️❤️
    gebed Het van u zet mij poten op!
    Er yn kracht yn het Woord en yn Uw woorden.

    Groetjes Margret

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.