30 Pwynt Gweddi Bore Hardd

1
11673

Salm 63:1:
1 O Dduw, ti yw fy Nuw; yn gynnar y ceisiaf di: mae fy enaid yn sychedu amdanat, mae fy nghnawd yn dyheu amdanat mewn gwlad sych a sychedig, lle nad oes dŵr;

Gogoniant fyddo i Dduw !!!, Rydyn ni mewn blwyddyn newydd. Ceisio Duw yn gynnar yw'r unig ffordd i reoli materion eich diwrnod. Dim ond y rhai sy'n mynd ymlaen yno'n penlinio gerbron Duw yn gynnar, sy'n mwynhau buddugoliaethau cynnar yn y dydd. Os ydych chi am lwyddo fel Cristion, rhaid i chi ddechrau eich diwrnod gyda gweddïau bob amser. Heddiw, rwyf wedi llunio 30 o bwyntiau gweddi hardd yn y bore i'ch rhoi ar ben platfform buddugoliaeth. Hyn gweddi foreol yn gosod y llwyfan ar gyfer ymyrraeth ddwyfol wrth i chi fynd o gwmpas eich gweithgareddau methu.

Mae pob dydd yn llawn o bethau da a drwg, rhaid i ni weddïo bod y pethau drwg yn aros ymhell oddi wrthym ni a bod y da yn dod atom ni. Mae'r diafol bob amser yn ymosod ar blant Duw yn ddyddiol, dyna pam mae'r pwyntiau gweddi bore hyfryd hwn yn amserol. Rhaid i chi gryfhau'ch hun bob dydd cyn i chi fynd allan. Rhaid i chi ofyn i'r ysbryd Glân eich tywys a threfnu'ch camau i'r lleoedd iawn. Rhaid i chi weddïo am ffafr ddwyfol cyn pawb rydych chi'n cwrdd â nhw bob dydd, hefyd mae'n rhaid i chi ofyn am amddiffyniad goruwchnaturiol rhag holl ymosodiadau'r gelynion. Pan fyddwch chi'n gweddïo fel hyn bob bore, does gennych chi ddim dewis ond cerdded mewn goruchafiaeth dros y diafol.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Rwy'n eich annog chi heddiw, peidiwch byth â mynd allan heb gryfhau'ch hun yn ysbrydol, nid yw'r diafol yn cellwair, mae allan i ddinistrio plant Duw ar unrhyw gyfle bach, bydd y pwyntiau gweddi bore hyfryd hwn yn gweithredu fel eich amddiffynfa ysbrydol feunyddiol, wrth i chi weddïo ynddo ffydd, gwelaf Dduw yn coroni'ch dyddiau gyda'i ddaioni a'i drugareddau. Wrth i chi ddechrau eich bore gyda Iesu, byddwch chi bob amser yn gorffen eich diwrnod gyda thystiolaethau. Bendith Duw di.

Pwyntiau Gweddi

1. Dad, diolchaf ichi am y bore hyfryd hwn, cysgais a deffrais, oherwydd gwnaethoch fy nghadw. Diolch Iesu.

2. Dad, diolchaf ichi am yr holl fuddion yr ydych wedi'u llwytho i mi heddiw yn enw Iesu.

3. O Dad, diolchaf ichi am eich trugareddau sy'n newydd bob bore yn fy mywyd yn enw Iesu.

4. Dad, rwy'n cyflawni fy holl weithgareddau yn eich llaw alluog heddiw yn enw Iesu.

5. O Dad, caniatâ i mi gyflymder goruwchnaturiol i gyflawni fy holl dargedau heddiw yn enw Iesu.

6. Dad, archebwch fy nghamau trwy gymorth eich Ysbryd Glân y bore yma yn enw Iesu.

7. Tarian fi o Arglwydd, o'r saethau sy'n hedfan yn ystod y dydd yn enw Iesu

8. Rwy'n datgan na fydd unrhyw arf a luniwyd yn fy erbyn heddiw yn ffynnu yn enw Iesu

9. Rwy'n datgan y bydd pawb sy'n gosod llygaid arnaf heddiw yn enw Iesu yn fy ffafrio.

10. Mae llaw Duw ar fy mywyd, felly rwy'n datgan y byddaf yn llwyddo heddiw yn enw Iesu.

11. Trwy hyn mae holl gynlluniau'r gelyn i rwystro fy niwrnod heddiw yn cael eu rhoi yn ddi-rym yn enw Iesu

12. Rwy'n datgan na fydd gen i byth well ddoe yn fy mywyd yn enw Iesu

13. Rwy'n datgan fy mod wedi fy mendithio wrth fynd allan y bore yma yn enw Iesu.

14. Rwy'n rhyddhau angylion yr Arglwydd i Fynd o fy mlaen heddiw a gwneud yr holl lwybrau cam yn syth yn enw Iesu.

15. Iesu yw capten fy llong, felly ni fyddaf yn suddo yn enw Iesu

16. Bydd pob gwrthiant satanaidd ar fy llwybr i fawredd, yn cael ei ddinistrio yn enw Iesu

17. Mae pob mynydd sy'n sefyll rhyngof fi a'm datblygiadau arloesol yn cael ei ddinistrio gan dân yn enw Iesu.

18. Mae pob cynllun o elynion cartref i'm rhwystredig mewn bywyd wrth wneud eu cynlluniau'n ddiwerth yn enw Iesu

19. Rwy'n datgan fy mod yn cerdded o blaid yn enw Iesu

20. Rwy'n datgan fy mod yn cerdded mewn gwyrthiau yn enw Iesu

21. Rwy'n datgan bod fy mywyd wedi'i amgylchynu ag arwyddion a rhyfeddodau yn enw Iesu

22. Rwy'n datgan fy mod ymhell uwchlaw tywysogaethau a phwerau yn enw Iesu.

23. Mae pob pŵer dewiniaeth sy'n ceisio fy rhwystro yn cael ei ddinistrio am byth yn enw Iesu

24. Mae pawb sy'n fy mendithio yn cael eu bendithio gan yr Arglwydd yn enw Iesu

25. Pawb sy'n fy melltithio, mi wnes i felltithio gan Dduw yn enw Iesu

26. Pawb sydd wedi cloddio pyllau i mi syrthio iddynt heddiw, fe'u claddir i gyd yn y pwll hwnnw yn enw Iesu.

27. O Dad, ymladd fy holl frwydrau y bore yma yn enw Iesu.

28. O Dad, rwy'n datgan bod fy bore wedi ei fendithio yn enw Iesu

29. Rwy'n datgan bod fy niwrnod cyfan wedi'i fendithio yn enw Iesu.

30. Dad, diolchaf ichi am ateb fy ngweddïau yn enw Iesu.

 


1 SYLW

  1. cher Pasteur Dieu vous bénisse et bonjour à vous.
    c'est en méditant ce matin Marc 1: 35 que l'Esprit de Dieu a attiré mon sylw sur l'aspect du matin et l'aspect du très sombre.
    puis l'Esprit de Dieu a fait raisonner en moi cette pensée savoir “ander le matin ”. je suis allé sur Google et c'est à ma grande syndod que je suis tombé sur votre site et je rends grâce à Dieu par Jésus Christ mon seigneur de ce qu'il guide ses enfants.
    je prie que le seigneur soit avec votre ministère et que des signes et des prodiges s'accomplissent par vous pour la gloire de Dieu. merci.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.