60 Gweddi Gwaredigaeth gan Ddefnyddio Gwaed Iesu

6
27791

Sechareia 9:11:
11 O ran ti hefyd, trwy waed dy gyfamod yr wyf wedi anfon dy garcharorion allan o'r pwll lle nad oes dŵr.

Daeth gwaed Iesu yw cerdyn olaf Duw. Ni all unrhyw ddiafol o dan y nefoedd wrthsefyll gwaed Iesu. Heddiw rydyn ni'n edrych ar 60 o weddi ymwared gan ddefnyddio gwaed Iesu. Gwaed Iesu yw ein cadarnle fel credinwyr. Gyda gwaed Iesu, mae gennym fynediad tragwyddol i'n holl etifeddiaethau crog yng Nghrist. Cyn i ni fynd i mewn i’r weddi waredig hon, gadewch inni weld arwyddocâd gwaed Iesu yn ein bywydau.

10 Arwyddocâd Gwaed Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

1. Fe'n hachubir trwy waed Iesu. Effesiaid 1: 7

2. Rydyn ni'n cael ein golchi'n lân gan waed Iesu. Hebreaid 9:22

3. Mae gennym heddwch â Duw trwy waed Iesu. Colosiaid 1:20

4. Rydyn ni'n cael maddeuant gan waed Iesu. Hebreaid 9:22

5. Rydyn ni'n cael ein hiacháu gan waed Iesu.Leviticus 17:11

6. Rydyn ni'n Cyfiawnhau trwy waed Iesu.Romans 5: 9.

7. Mae gennym Fywyd tragwyddol trwy waed Iesu.John 6: 55-59

8. Rydyn ni'n cael ein sancteiddio gan waed Iesu. Hebreaid 10:10

9.Rydym yn cael ein hamddiffyn gan waed Iesu. Exodus 12:13.

10. Fe'n gwaredir trwy waed Iesu. Sechareia 9:11.

Nawr eich bod chi'n gwybod beth all gwaed Iesu ei wneud i chi, mae'n bryd i chi ymgysylltu â'r weddi ymwared hon gan ddefnyddio gwaed Iesu fel eich arf ysbrydol. Wrth i chi weddïo’r gweddïau hyn heddiw, gwelaf Dduw yn newid eich straeon ac yn rhoi tystiolaethau anghredadwy ac amhosibl yn ddynol yn enw Iesu amen.

60 Gweddi Gwaredigaeth gan Ddefnyddio Gwaed Iesu

1. Diolch Dad am fuddion a darpariaeth gwaed Iesu.

2. Trwy waed Iesu, rwy'n datgan fy muddugoliaeth dros bechod, satan a'i asiantau a'r byd.

3. Rwy’n pledio gwaed Iesu dros bob problem ystyfnig yn fy mywyd yn enw Iesu.

4. Rwy'n pledio gwaed Iesu ar fy nghorff - o ben fy mhen i wadn fy nhraed.

5. Rwy'n socian fy mywyd yng ngwaed Iesu.

6. Rwy'n parlysu'r holl ormeswyr satanaidd a ddirprwywyd yn fy erbyn â gwaed Iesu.

7. Rwy’n dal gwaed Iesu fel tarian yn erbyn unrhyw bŵer tywyllwch sydd eisoes ar fin fy gwrthsefyll, yn enw Iesu.

8. Trwy waed Iesu, rwy'n sefyll yn erbyn pob dyfais o'r gelyn yn enw Iesu

9. Rwy'n sefyll ar air Duw ac rwy'n datgan fy hun yn anadferadwy, trwy waed Iesu.

10. Bydded i bob drws yr wyf wedi ei agor i'r gelyn gael ei gau am byth gan waed Iesu.

11. Trwy waed Iesu, cefais fy rhyddhau o ddwylo'r diafol.

12. Rwy'n parlysu ac yn torri pen pob cryfaf yn fy mywyd â gwaed Iesu.

13. Os oes unrhyw beth ynof fi nad yw o Dduw, rwy'n ei fflysio'n barhaol gan waed Iesu.

14. Gadewch i waed y Groes sefyll rhyngof fi ac unrhyw bŵer tywyll a ddirprwyir yn fy erbyn.

15. Rwy'n melltithio pob gwaith tywyllwch yn fy mywyd i sychu i'r gwreiddiau trwy waed Iesu.

16. Rwy'n trechu, yn parlysu ac yn dileu ysbryd israddio trwy waed Iesu.

17. Gadewch i bŵer gwaed Iesu gael ei ryddhau ar fy rhan a gadael iddo siarad yn erbyn pob sefyllfa farw yn fy mywyd.

18. Gadewch i bŵer gwaed Iesu gael ei ryddhau ar fy rhan a gadael iddo siarad yn erbyn pob mynydd anorchfygol yn fy mywyd.

19. Yn enw Iesu, plediaf waed Iesu dros holl aelodau fy nheulu yn enw Iesu.

20. Yn enw Iesu, rwy'n rhoi gwaed Iesu dros fy nhŷ.

21. Yn enw Iesu, rwy'n socian fy musnes / gyrfa yng ngwaed Iesu.

22. Yn enw Iesu, rwy'n cymhwyso gwaed Iesu. Mae fy nhŷ yn ardal dim mynediad ar gyfer gweithgareddau demonig yn enw Iesu

23. Rwy'n tynnu cylch o waed Iesu o'm cwmpas.

24. Rwy'n tynnu llinell amddiffyn y gwaed o amgylch fy eiddo.

25. Rwy'n goresgyn satan trwy waed yr Oen.

26. Ni allwch roi unrhyw salwch arnaf oherwydd fy mod yn cael fy ngwared gan waed yr Oen.

27. Gadewch i waed Iesu siarad dryswch yng ngwersyll fy ngelynion yn enw Iesu.

28. Bydded i waed Iesu siarad dinistr i bob tyfiant drwg yn fy mywyd.

29. Gadewch i waed Iesu siarad diflaniad o bob llesgedd yn fy mywyd.

30. Bydded i waed Iesu siarad heddwch â phob priodas sydd wedi torri.

31. Trwy waed Iesu, rwy'n malu pen pob diafol ar fy ffordd yn enw Iesu

32. Bydded i waed Iesu siarad buddugoliaeth a ffyniant hyd fy mywyd.

33. Rwy'n taenellu gwaed Iesu ar fy holl briodweddau.

34. Gadewch i waed Iesu sychu pob swyn gythreulig a chyfaredd a ddefnyddir yn fy erbyn.

35. Ti nerth drwg, yr wyf yn eich gwasgaru yn awr trwy nerth gwaed Iesu.

36. Rwy'n rhoi pob pŵer drwg sy'n milwrio yn fy erbyn yn analluog gan waed Iesu.

37. Rwy'n dal y gwaed yn eich erbyn satan ac yn datgan eich bod wedi cael eich trechu.

38. Gadewch i waed Iesu weinidog drechu i bob gwaith drwg yn fy mywyd.

39. Gadewch i waed Iesu ddod â dim i unrhyw waith drwg yn fy mywyd.

40. Rwy'n gweinidogaethu marwolaeth i elyn cynnydd yn fy mywyd trwy waed Iesu.

41. Rwy'n rhwymo pŵer aros unrhyw broblem gan waed Iesu.

42. Rwy'n creu ffin yn eich erbyn chi diafol gan waed Iesu.

43. Plediaf waed Iesu yn erbyn unrhyw ysbryd drwg sy'n gweithio yn fy erbyn.

44. Rwy'n pledio gwaed Iesu yn eich erbyn, chi ysbryd rhestr yn fy mywyd yn enw Iesu.

45. Rwy'n datgan fy mod wedi fy sancteiddio gan waed Iesu.

46. ​​Plediaf waed Iesu yn erbyn ysbryd marweidd-dra mewn unrhyw faes o fy mywyd.

47. Plediaf waed Iesu yn erbyn oedi cythreulig fy wyrthiau.

48. Plediaf waed Iesu yn erbyn methiant ar gyrion llwyddiant.

49. Plediaf waed Iesu yn erbyn diffyg cynorthwywyr da.

50. Plediaf waed Iesu yn erbyn ymdrechion di-ffrwyth yn fy mywyd.

51. Plediaf waed Iesu rhag meddiannu swyddi anghywir.

52. Plediaf waed Iesu yn erbyn pob dyrchafiad a wrthodir.

53. Plediaf waed Iesu yn erbyn cyfrifon marw.

54. Plediaf waed Iesu yn erbyn gwyro drwg,

55. Plediaf waed Iesu yn erbyn buddion tramor coll.

56. Plediaf waed Iesu yn erbyn proffwydoliaethau satanaidd.

57. Plediaf waed Iesu yn erbyn eneinio amwys.

58. Plediaf waed Iesu yn erbyn newyn elw.

59. Plediaf waed Iesu yn erbyn symudiad araf a chynnydd yn fy mywyd a'm tynged

60. Diolch dad am ateb fy ngweddïau.

 


SYLWADAU 6

 1. Diolch i chi syr am y pwyntiau gweddi pwerus hyn a dysgeidiaeth ar ryfela. Yn garedig syr, anfonwch weddïau penodol ataf yn erbyn asiantau yn yr eglwys sy'n ei ddal rhag symud ymlaen. Rydym wedi cael dwy farwolaeth annhymig o fewn tri mis.

  • Rwy'n cael fy mendithio a'm traddodi gan y chwaraewr ymwared y gwnes i ymuno ag ef heddiw. Bendith Duw di Pastor

 2. Helo Pastor Ikechukwu,
  Wrth ymchwilio am Waed Iesu deuthum i'ch 60 pwynt gweddi, rwy'n eu copïo a'u pastio mewn cyflwyniad SlideShare i'w defnyddio yfory yn fy ngrŵp. Rwyf wedi argymell eich llyfr.
  Rwy'n gweddïo bod yr Arglwydd yn parhau i'ch bendithio a grymuso'ch eneiniad a'ch gweinidogaeth a'ch bod chi'n dod yn fendith i lawer o bobl ledled y byd.

  Marco Lafebre,
  Dysgu Proffwydo.

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.