Gweddi Gwaredigaeth yn Erbyn Llafur yn Vain

3
21308

Pan mae Cristion yn llafurio'n ofer, mae'n arwydd bod y diafol wrth ei waith. Pan mae un yn gweithio fel eliffant ac yn bwyta fel morgrugyn nid ewyllys Duw mohono. Dyna pam yr wyf wedi llunio hyn gweddi ymwared yn erbyn llafurio yn ofer. Am bob llafur mae elw, mae Duw eisiau inni ffynnu ym mhopeth a wnawn. Fel plentyn i Dduw, ffyniant yw eich treftadaeth. Ond bydd y diafol bob amser yn ymgiprys â chi i gymryd yr hyn mae Duw eisoes wedi'i roi i chi. Rhaid inni wrthsefyll y diafol a gwnawn hynny ar lwyfan gweddi.

Rwy'n eich annog i ymgysylltu â'r weddi waredig hon yn erbyn llafurio yn ofer â'ch holl galon. Rhaid i chi wrthsefyll y diafol yn barhaus iddo ffoi o'ch bywyd a'ch tynged. Mae ceg gaeedig yn dynged gaeedig, bydd y diafol nad ydych yn ei wrthsefyll yn parhau i hela'ch bywyd. Felly codwch a gweddïwch eich ffordd allan o lafur di-elw. Wrth i chi weddïo’r weddi waredig hon heddiw gwelaf Dduw yn ceryddu pob ysbryd o lafur di-ffrwyth yn eich bywyd yn enw Iesu.

Gweddi Gwaredigaeth yn Erbyn Llafur yn Vain


Llyfr Newydd gan y Pastor Ikechukwu. 
Ar gael nawr ar amazon

1. Dad, diolchaf ichi am fy ngwaredu o gaethiwed llafur yn ofer yn enw Iesu.

2. Dad, trwy dy drugaredd, gwahan fi oddi wrth bob pwerau drwg sy'n ymladd fy llafur yn enw Iesu.

3. Rwy'n gorchuddio fy hun a'm llafur â gwaed Iesu.

4. Rwy'n rhyddhau fy hun o unrhyw gaethiwed etifeddol o lafur di-ffrwyth, yn enw Iesu.

5. O Arglwydd, anfon dy fwyell o dân i sylfaen fy mywyd a dinistrio pob planhigfa ddrwg yno.

6. Gadewch i waed Iesu fflysio allan o fy system bob hedyn satanaidd etifeddol o ymdrechion di-ffrwyth yn enw Iesu.

7. Rwy'n rhyddhau fy hun o afael unrhyw broblem a drosglwyddwyd i'm bywyd o'r groth, yn enw Iesu.

8. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun rhag pob cyfamod drwg a etifeddwyd o dlodi a rhwystredigaeth yn enw Iesu.

9. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun o bob melltith ddrwg etifeddol o “waith mwnci a chopi baby dey chop” yn enw Iesu.

10. Rwy'n chwydu pob defnydd drwg yr wyf wedi cael bwyd ag ef fel plentyn, yn enw Iesu.

11. Rwy'n gorchymyn i'r holl gryfion sylfaenol sydd ynghlwm wrth fy mywyd gael eu parlysu, yn enw Iesu.

12.Gofiwch i unrhyw wialen o'r drygionus sy'n codi yn erbyn llinell fy nheulu gael ei rhoi yn analluog er fy mwyn i, yn enw Iesu.

13. Rwy'n canslo holl ganlyniadau unrhyw enw drwg sydd ynghlwm wrth fy mherson, yn enw Iesu.

14.Yn blanhigfeydd sylfaen drwg, o gynnydd araf yn fy mywyd, rwy'n eich dinistrio o'r gwreiddiau, yn enw Iesu.

15. Rwy'n torri ac yn rhyddhau fy hun rhag pob math o drin demonig yn fy man gwaith, yn enw Iesu.

16. Rwy'n rhyddhau fy hun o bob dominiad a rheolaeth ddrwg yn fy man gwaith, yn enw Iesu.

17.Lae pob giât a agorir i'r gelyn gan fy sylfaen yn cael ei chau am byth â gwaed Iesu.

18. Arglwydd Iesu, cerddwch yn ôl i mewn i bob eiliad o fy mywyd a gwaredwch fi lle mae angen ymwared arnaf, iachawch fi lle mae angen iachâd arnaf, trawsffurfiwch fi lle mae angen trawsnewid arnaf.

19.Gwelwch bob dychymyg drwg yn fy erbyn i wywo o'r ffynhonnell, yn enw Iesu.

20.Bydd pawb sy'n chwerthin am fy ngwawd yn dyst i'm tystiolaeth, yn enw Iesu Grist

21.Gwelwch holl gynllun dinistriol y gelynion a anelwyd yn fy erbyn i chwythu i fyny yn eu hwynebau, yn enw Iesu.

22.Gwelwch drosi fy mhwynt gwawd yn ffynhonnell wyrth, yn enw Iesu.

23.Gwelwch warth ar yr holl bwerau sy'n noddi penderfyniadau drwg yn fy erbyn a'u cywilyddio yn enw Iesu.

24.Let i'r cryfaf ystyfnig a ddirprwywyd yn fy erbyn syrthio i lawr i'r llawr a dod yn analluog, yn enw Iesu.

25.Letiwch gadarnle pob ysbryd gwrthryfelgar sy'n milwrio yn erbyn fy mywyd yn cael ei ddinistrio yn enw Iesu

26.Gwelwch â phob meddyg gwrach a gyflogir i'm melltithio syrthio ar ôl urdd Balaam, yn enw Iesu.

27. Bydded i bob asiant dynol demonig sy'n cynllunio drygioni yn fy erbyn dderbyn y cerrig tân, yn enw Iesu.

28. Bydded i bob dyn neu fenyw sy'n peri duw yn fy mywyd syrthio ar ôl urdd Pharo, yn enw Iesu.

29.Gwelwch ddinistrio pob ysbryd marweidd-dra yn fy mywyd am byth yn enw Iesu.

30.Gwelwch ddinistrio pob ysbryd o fethiant a gresynu yn fy mywyd, yn enw Iesu.

31.Gwelwch â phob asiant demonig, gan rwystro fy llafur i gwympo a marw yn enw Iesu.

32. Bydded rhwystredigaeth i'r holl driniaethau satanaidd sydd â'r nod o newid fy nhynged, yn enw Iesu.

33. Bydded i bob darlledwr amhroffidiol o'm daioni gael ei dawelu, yn enw Iesu.

34.Gwelwch yr holl fagiau a phocedi sy'n gollwng yn fy mywyd i gael eu selio, yn enw Iesu.

35. Gollwng pob llygad monitro drwg a luniwyd yn fy erbyn i fod yn ddall, yn enw jesws

36. Gollwng pob effaith ddrwg o unrhyw gyffyrddiadau rhyfedd â'r diafol o fy mywyd, yn y jesws

37. Rwy'n gorchymyn i'r holl gerau gwrthdroi demonig a osodwyd i rwystro fy nghynnydd gael ei ddinistrio, yn enw Iesu.

38. Bydd unrhyw un drwg a anfonir i'm niweidio yn cael ei ladd gan yr angel sy'n dwyn yr enw yn enw Iesu.

39.Gwelwch holl arfau a dyfeisiau'r gormeswyr a'r poenydwyr yn fy mywyd a'm llafur yn analluog, yn enw Iesu.

40.Let tân Duw dinistrio pob pŵer sy'n gweithredu unrhyw gerbyd ysbrydol sy'n gweithio yn fy erbyn, yn enw Iesu.

41. Dad gadewch i bob llaw ddemonig sy'n ymladd fy nghynnydd gael ei thorri yn enw Iesu

42. O Dad, bydded i bob cynghorydd drwg sy'n siarad drwg yn fy erbyn yn fy man gwaith gael ei dawelu nawr !! Trwy waed Iesu, yn enw Iesu.

43. Dad, gadewch i'ch llaw nerthol ysgubo ar draws fy nghynhaeaf fie! D, gan adfer fy holl gynhaeaf coll yn enw Iesu.

44. Rwy'n gwared fy hun o ysbryd y cynnydd a'r anfanteision yn enw Iesu.

45. Rwy'n gwared fy hun o ysbryd ôl-gefn yn enw Iesu

46. ​​Rwy'n gwared fy hun o ysbryd llafur di-ffrwyth yn enw Iesu

47. O heddiw ymlaen, rwy'n datgan na fyddaf byth yn llafurio'n ofer yn enw Iesu

48. O heddiw ymlaen, rwy'n dyfarnu na fyddaf yn llafurio ac mae dyn arall yn bwyta yn enw Iesu.

49. O heddiw ymlaen, rwy’n datgan y byddaf yn bwyta ffrwyth fy llafur yn enw Iesu yn barhaus.

50. Dad diolch i chi am ateb fy ngweddïau yn enw Iesu.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

SYLWADAU 3

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.