18 pwynt gweddi nos pwerus

6
34048

Salm 119:62:

62 Am hanner nos, codaf i ddiolch i ti oherwydd dy farnedigaethau cyfiawn.

Daeth awr nos fel arfer yw'r awr o Rhyfela Ysbrydol. Mae 18 pwynt gweddi nos pwerus yn arf cynhwysfawr o ymarfer ysbrydol. Mae gweithgareddau demonig, gweithgareddau crefft gwrach fel arfer yn cael eu cynnal gyda'r nos. Mae gweithredoedd drwg fel arfer yn cael eu cario yn y nos, felly fel credwr a anwyd eto mae'n rhaid i ni ddysgu talu rhyfela ysbrydol, trwy weddïo gweddïau nos rhyfela.

KGWYLIWCH YN UNIG BOB POPETH PRAYERGUIDE AR ​​YOUTUBE
TANYSGRIFWCH NAWR

Pwy sy'n gymwys i weddïo'r gweddïau hyn?

Credinwyr, sy'n dioddef o ormes y diafol, Cristnogion sy'n cael trafferth cysgu o ganlyniad i ymosodiadau demonig a gwrachod a dewiniaid. Mae ar gyfer credinwyr sydd am wyrdroi cynlluniau drwg y diafol yn ymosod arnyn nhw yn ystod y nos.

18 pwynt gweddi nos pwerus

1). O Arglwydd, diolchaf ichi am eich daioni, eich trugaredd a'ch amddiffyniad dros fy mywyd a bywyd fy nheulu

2). O Arglwydd, rydw i'n cyd-fynd yn erbyn unrhyw beth a fydd yn dod â thristwch i mi ac aelodau fy nheulu cyn i'r diwrnod dorri yn enw Iesu.

3). O Arglwydd, gadewch i'ch piler tân fy arwain y noson hon gan fy nghysgodi rhag pob drwg tywyllwch yn enw Iesu.

4). O Arglwydd, mae pob hunllef satanaidd neu freuddwydion drwg yn cael ei stopio y noson hon yn enw Iesu.

5). Rwy'n ceryddu pob pla sy'n crwydro mewn tywyllwch yn enw Iesu.

6). O Arglwydd, o'r noson hon, rhyddhewch fendithion sy'n gorlifo a fydd yn fwy na digon i'r teulu hwn yn enw Iesu.

7) Mae pob symudiad drwg o wrachod a dewin yn erbyn unrhyw aelod o fy nheulu yn cael ei ganslo gan dân yn enw Iesu.

8). Dad, gwared fi a'm haelwyd rhag unrhyw bechod y nos yn enw Iesu Amen.

9). Bydd pwy bynnag a beth bynnag sy'n honni ei fod yn frenin yn fy mywyd y noson hon ac eithrio Brenin y brenhinoedd yn derbyn tân yr Ysbryd Glân yn enw Iesu.

10). O Arglwydd, agor fy llygaid i weld datguddiadau ffres heno wrth i mi gysgu yn enw Iesu.

11). O Arglwydd, rwy'n ail-gynnau tân yr ysbryd sanctaidd yn erbyn unrhyw weithgaredd o wrachod a dewiniaid yn fy nhŷ y noson hon yn enw Iesu.

12). Rwy'n datgan y byddaf yn breuddwydio breuddwydion am fawredd heno ar fy ngwely yn enw Iesu.

13) Rwy'n dyfarnu bod fy nhiriogaeth yn ardal “dim-mynd” i bob ci ysbrydol sy'n tyfu ac sy'n crwydro dinasoedd gyda'r nos yn enw Iesu.

14). O Arglwydd, gadewch i'ch angylion amddiffyn gadw llygad ar y tŷ hwn heno yn enw Iesu.

15). Rwy'n dyfarnu y bydd lluoedd y nefoedd yn cenllysgo pob llew rhuo ysbrydol a bleiddiaid gyda'r nos sy'n difa yn y nos a'u dinistrio yn enw Iesu.

16). Dad gadewch i bawb sy'n cael eu galw'n sâl yn y teulu hwn heno ddeffro'n iach yn enw Iesu.

17) Rydyn ni'n gwahodd Iesu Grist i'n cartref i gadw gyda ni heno

18). Dad, dwi'n ceryddu pob ysbryd ofn, sy'n gysylltiedig â'r nos yn enw Iesu.

 

10 pennill o'r Beibl ar gyfer gweddi nos

Rydym hefyd wedi llunio 10 pennill o'r Beibl ar gyfer gweddi nos, bydd yr adnodau hyn o'r Beibl yn helpu yn eich astudiaeth hanner nos. Pam mae angen penillion o'r Beibl arnom? Rhaid inni ddeall bod gweddïo heb air Duw yn gweddïo gweddi wag. Gair Duw sydd gennym yn ein calonnau yr ydym yn gweddïo ar Dduw ag ef, er mwyn bod yn effeithiol yn ein gweddïau.

Mae llawer o fuddion i weddïo gydag adnodau o'r Beibl, ac yn eu plith mae'r canlynol:

1) Mae'n adeiladu eich ffydd. Daw ffydd trwy glywed y gair

2). Rydych chi'n atgoffa Duw o'i air.

3). Rydych chi'n gweddïo gyda gwell dealltwriaeth

4) Nid ydych yn gweddïo amiss

5) Rydych chi'n gweddïo yn ôl ewyllys Duw

Isod mae 10 pennill o'r Beibl ar gyfer gweddi nos

1). Luc 6:12:
12 A’r dyddiau hynny, aeth allan i fynydd i weddïo, a pharhau drwy’r nos mewn gweddi ar Dduw.

2). Genesis 32: 24:
32 Am hynny nid yw plant Israel yn bwyta o'r sinew a giliodd, sydd ar bant y glun, hyd heddiw: oherwydd iddo gyffwrdd â chlun morddwyd Jacob yn y sinew a giliodd.

3). 1 Samuel 15:11:
11 Mae'n edifarhau imi sefydlu Saul i fod yn frenin: oherwydd mae'n cael ei droi yn ôl rhag fy nilyn i, ac nid yw wedi cyflawni fy ngorchmynion. A galarodd Samuel; a gwaeddodd ar yr Arglwydd trwy'r nos.

4). Salm 55: 17:
17 Noson, a bore, ac ar hanner dydd, a wnaf i weddïo, ac yn llwyr: a bydd yn clywed fy llais.

5). Salm 119: 62:
62 Am hanner nos, codaf i ddiolch i ti oherwydd dy farnedigaethau cyfiawn.

6). Actau 16:25:
25 Ac yn hanner nos Paul a Silas gweddïo, ac yn canu canmoliaeth i Dduw: a chlywodd y carcharorion hwy.

7). Salm 63: 6:
6 Pan fyddaf yn dy gofio ar fy ngwely, ac yn myfyrio arnat yn yr oriorau nos

8). Salm 119: 148:
148 Mae fy llygaid yn atal gwylio'r nos, er mwyn imi fyfyrio yn dy air.

9). Salm 119: 55:
55 Cofiais dy enw, Arglwydd, yn y nos, a chadwais dy gyfraith.

10). Salm 134: 1:
1 Wele, bendithiwch yr Arglwydd, chwi oll weision yr Arglwydd, sydd yn y nos yn sefyll yn nhŷ'r Arglwydd.

 


SYLWADAU 6

  1. Mae Pls yn siarad yn fy mywyd. Credaf y gall DUW fy helpu rhag ymosodiad Witch yn ein. Diolch bod eich Gweddi yn help mawr yn fy hanner nos

GADWCH GYFLENWCH

Rhowch eich sylw!
Rhowch eich enw yma

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.